GDPR ile uyumlu olamayan şirketleri büyük riskler bekliyor!

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde dünya lideri Teleperformance, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) için hazırlık yapmayan kurumları bekleyen büyük ticari riskler konusunda uyarıyor.

Verinin ekonomi için en değerli yakıtlardan biri haline geldiğinin altını çizen Teleperformance Türkiye DPO’su ve Bilgi Güvenliği Direktörü Ercüment Arı, günümüzde karşı karşıya kalınan siber güvenlik tehditlerini şöyle özetliyor:

“Eskiden ‘siber tehdit’ derken sadece zararlı yazılımlardan bahsederdik. Bugün ise otomatize ve sofistike hedefli saldırılar, kimlik avı, fidye yazılımlar, DDoS saldırıları, mobil bankacılık güvenlik açıkları, organize sosyal mühendislik, kişisel verilerden yapılan profilleme ile davranışsal yönlendirme gibi güvenlik tehlikeleriyle karşı karşıyayız.”


Kişisel verilerin kontrolü kullanıcıya geçiyor

Kurumlara emanet edilen kişisel verilerin kontrolü, GDPR ve KVKK ile kullanıcılara geçiyor. Yeni düzenlemeler ile kişiler, verilerinin hangi amaçlarla ve nerelerde kullanılacağı gibi detayları öğrenme fırsatı yakalıyor.

Yeni kanunun, kişiye artık kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme imkanı sağladığını belirten Arı;

“Kullanıcılar artık yurt içi ve dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini ve bağlayıcı taraflara isteğin bildirilmesini isteme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipler.” diyor.

GDPR ve KVKK, şirketlere kritik sorumluluklar yüklüyor

Yeni düzenlemeler kurumlara pek çok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Şirketler artık, verilerini tuttukları kullanıcıları detaylı şekilde bilgilendirmek zorunda.

“Kanun şirketlere, işlenen gerçek kişilerin verilerine dair hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyma şartları getiriyor” açıklamasını yapan Ercüment Arı, veri sahiplerine yönelik sorumlulukları şöyle özetliyor:


“Veri sorumlularına veri sahiplerini aydınlatma, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbir alma, veri sahiplerinin kendilerine yönelttiği başvuruları cevaplama ve kurulun açacağı VERBİS sistemindeki veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüklerini getiriyor.”

Türkiye’deki şirketler GDPR’dan nasıl etkilenecek?

Avrupa Birliği (AB) tarafından yürürlüğe sokulan GDPR, sadece AB üyesi ülkeleri değil, bu ülkelerdeki kişi ve kurumlarla iş yapan her kuruluşu doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye merkezli şirketler, AB vatandaşlarına mal veya hizmet sunuyor ya da davranışlarını takip ediyorlarsa, bir ödeme yapılmasına bakılmaksızın GDPR düzenlemelerinden sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla şirketler, GDPR’ın yükümlülüklerini bilmek ve bu yükümlülüklere göre de faaliyet göstermek zorundalar.

GDPR uyumluluğu noktasında şirketlerin en sık gözden kaçırdığı detayı şöyle anlatıyor Arı:

“İnsan faktörü hafife alınıyor. Ne kadar gelişmiş, mükemmel ve yenilikçi sistemler kullanılsa da insana ait bir hata veya kasıt, sistemin çarklarına ve işleyişine çok büyük zarar verebiliyor. Bu yüzden bir güvenlik gurusunun altını çizdiği gibi gelecekteki güvenlik sistemleri teknolojik gelişmelere göre değil insan hatası ve kasıtlarının önlenmesine göre dizayn edilecektir. Bu bağlamda sistem ve süreçleri bu yaklaşıma göre dizayn edip, insanları etkin ve efektif eğitmeye de bütçe ayırmak gerekir.” diyor ve ekliyor:

“Müşteri deneyimi yönetimi söz konusu olduğunda bu hatalar şirketlere; müşteri, itibar, finansal kayıplar, personel kayıpları, regülasyon ve kanun koyuculara uyumsuzluk maliyetleri, içsel süreç iyileştirme maliyetleri, sigorta maliyetleri gibi maliyetler yüklüyor.”

Teleperformance’ın deneyimi şirketlere yol gösteriyor

Teleperformance Türkiye, iş süreçlerini Teleperformance’ın GECSP global standartlarına göre düzenleyerek, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001 sertifikasına ve kredi kartıyla işlem yapan firmalar için kritik bir standart olan PCI DSS sertifikasına sahip.

Bunlara ek olarak Teleperformance Türkiye, Aralık 2016’da organizasyon şemasına Data Protection Officer (Veri Koruma Sorumlusu) pozisyonunu birçok Avrupa ülkesinden önce dahil ederek Türkiye’de ve Avrupa’daki ilk uygulayıcılardan oldu.

Ercüment Arı, Teleperformance’ın GDPR’ın yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen şirketlere sunduğu çözümleri şöyle anlatıyor:


“Beraber çalıştığımız paydaşlarımızla, veri işleyen olarak global veri gizliliği ve bilgi güvenliği sertifikasyonları ile taçlandırdığımız (ISO 27001, PCI/DSS) standartlarımız çerçevesindeki süreçleri beraber yürütmeyi, bilgi birikimimizi ve gerektiğinde lokal ve global veri koruma tavsiyelerimizi paylaşıyor ve şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda yol gösteriyoruz.”

GDPR’a uyum sağlamayan şirketleri hukuki yaptırımlar bekliyor!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.