Anne babaların eğitim gündemi araştırması

Anne Babaların Eğitim Gündemi araştırması sonuçları: Anneler çocukları için “hayal edilen eğitim”; babalar ise “iş bulabilecekleri eğitim” diliyor.

• Anne babaların yüzde 46’sı, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanıyorlar.

• Ticari başarılardan çok; “gerçekleşecek hayallerden” ve “bilimsel başarılardan” gurur duyuluyor.


• Nobel Ödülü, Olimpiyat Madalyası, gurur duyulacak konular arasında.

• Kız çocuğu olanlar, okul seçerken, okulun “bilim, sanat ve kültür konularında aktif olmasını” daha fazla önemsiyor.

• Çocukları için anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” diliyor.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, “çocuklarının eğitimine nasıl yaklaştıklarını” ve “eğitim-birikim, eğitim-sigorta ilişkisini” öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi işbirliğinde, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasını gerçekleştirdi.

Çocuk cinsiyeti dengesi gözetilerek, 15 yaş altı çocuk sahibi anne babalar ile Türkiye nüfusunu temsil edecek şekilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Tekirdağ illerinde yapılan araştırmada; CATI yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) kullanıldı.

Çalışmada, “Eğitim Kurumu Tercihleri”, Eğitim Dönemleri”, “Eğitim Süresince Çocuklarımızın Başına Gelecek En İyi Şeyler”, “Çocuklarımızın Gurur Duyacakları Başarıları”, “Anne Babaların Eğitimle İlgili Genel Düşünceleri” ve “Eğitim-Birikim-Sigorta İlişkisi” gibi konular araştırıldı.

Fırat Kuruca: “Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünümüzle çözüm sunuyoruz.”

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, firma olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözlemleyen ve araştıran müşteri odaklı bir firma olduklarını vurgulayarak;

“Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmamızla, 15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak istedik. Ve ayrıca, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/veya birikim yapma eğilimlerini gözlemleme fırsatı bulduk.” dedi.

Kuruca, araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünüyle çözüm sunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kapsamlı bir Çocuk Paketini de içinde barındıran ürünümüz, Türkiye’nin, risk gerçekleşmezse tüm primlerin geri ödendiği ilk ve tek eğitim ve hayat sigortasıdır.

Ürünümüzün Çocuk Paketi içeriğinde, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurtdışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında %30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar yer alıyor.”

Kuruca ayrıca, hem eğitim sigortalarındaki potansiyelin genişletilmesi hem de daha faal hale getirilmesi durumunda, çocuklarımızın eğitimine, sigorta sektöründen de ciddi katkılar sunulacağını sözlerine ekledi.

Kız çocuğu olanlar, okul seçerken, okulun “bilim, sanat ve kültür konularında aktif olmasını” daha fazla önemsiyor.

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasına göre, her 10 anne-babadan 4’ünün okul seçiminde ilk tercihi, “okulun eve yakın olması” çıktı. İkinci sırayı ise, “devlet okulu olması” tercihi aldı. Ayrıca, çocukların yaş grubu yükseldikçe, devlet okulu tercih oranı yükseliyor.

Kız çocuğu ve erkek çocuğu olan bireyler arasında, okul seçimi konusunda önemli bir fark söz konusu: Seçilen okulun, “bilim, sanat ve kültür konularında aktif olması” tercihini; kız çocuğu olan bireyler daha fazla önemsiyor. Ve gelir grubu yükseldikçe, bu eğilim artıyor.


Hangi eğitim dönemi daha önemli: Anneler ilkokul, babalar ise lise önemli görüşünde

Araştırmanın hangi eğitim döneminin daha önemli görüldüğü kısmında ise, anneler ile babalar arasındaki görüş farkı dikkat çekti. Anneler, en önemli eğitim dönemi olarak ilkokulu görürken; babalar ise lise döneminin önemli olduğu görüşünde.

Ayrıca, her 10 anne-babadan 4’ü, çocuklarının hayatını etkileyecek en önemli eğitim döneminin “ilkokul” olduğunu düşünüyor! En önemli eğitim dönemi konusunda 2. sırayı ise, lise dönemi alıyor.

Çocuklarının Nobel Ödülü veya Olimpiyat Madalyası da, gurur duyacakları başarılar arasında…

Çocuklarının en çok hangi başarılarından gurur duyacakları sorusunu ise, anne babaların yarısının, “çocuklarının kendi hayallerini gerçekleştirmesi” şeklinde yanıtlaması, bu bölümdeki en önemli bulgu oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 25’i ise, «bilimsel başarıdan» gurur duyacağını söyledi. “Nobel Ödülü”, “Olimpiyat Madalyası” ve yüzdesi düşük de olsa, «Survivor» da gurur kaynağı arasında yer buldular.

10-15 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin ise, “kendi işini kurması” konusuna odaklanması dikkat çekti. Ayrıca, düşük gelir grubunda, yüzde 18 ile “kendi işini kurması” tercihi üst sıralarda yer aldı.

Anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” dedi

Eğitim dönemi boyunca çocuklarının başlarına gelebilecek en iyi şey sorusunu, her 10 anne babadan 3’ünün (yüzde 34), “hayal ettikleri eğitimi alabilmeleri” şeklinde yanıtlaması, önemli bir olgu olarak öne çıktı.

Ayrıca, yüzde 22’lik bir grup, “iş bulabileceği bir eğitim almasını” önemserken; yüzde 17’lik bir grup ise, çocuklarının “saygı göreceği bir meslek edinmek üzere eğitim almasını” arzu ediyor. Annelerin daha çok “hayal edilen eğitim”; babaların ise, “iş bulabilecekleri eğitim” demesi, bir başka önemli ayrıntı oldu.

Düşük gelir grubu anne babaların, yüzde 26 oranıyla en çok, “iş bulabileceği bir eğitimi alması” tercihini öne çıkarması dikkat çekti. Yüksek ve orta gelir grubu anne babalar ise sırasıyla, yüzde 37 ve yüzde 38 oranında, “çocuklarının hayal ettikleri eğitim” tercihini öne çıkardılar.

Anne babalar siyaset ve sanata mesafeli

Çocuğunun eğitim hayatında başına gelebilecek en iyi şeyin “hayal ettiği eğitimi alması” olduğunu düşünen ebeveynlerin, bu tutumlarına rağmen, çocuklarının ilgilenmesini istemedikleri konular arasında; yüzde 40 ile siyaset, yüzde 15 ile dans ve yüzde 8 ile tiyatro, sinemanın gelmesi dikkat çekti.

Anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

Yapılan araştırmada, anne babaların yüzde 60’dan fazlasının; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması”, “yabancı dil öğrenememesi”, “okulda alınan eğitimin yeterli gelmemesi”, “özel öğretmenle, kursla desteklemek zorunda kalınması”, “okulda sanat ile ilgili yeterince donanım olmaması” ve “eğitim masraflarını karşılayamamak” gibi konularda endişeli olduğu ortaya çıktı.

Annelerin, babalara nazaran daha fazla endişeli olması, bir diğer dikkat çekici bulgu oldu. Ayrıca, birikim yapmayan kesimlerde endişenin arttığı gözlemlendi. Tüm gelir gruplarının en fazla endişe duyduğu konu; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması” oldu.

Anne babalara göre, eğitim sistemimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor

Anne babaların, genel olarak eğitim sistemini değerlendirmelerinin istendiği ve daha iyi olması istenen konuların sorulduğu bölümde ise, anne-babaların genel olarak eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünmeleri, araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu oldu.

Geliştirilmesi gerektiği düşünülen konular ise; “eğitim sisteminde, çocukların içindeki potansiyelin daha fazla ortaya çıkarılması”, “eğitim kurumlarındaki sosyal aktivitelerin artırılması”, “mesleki eğitime verilen öneminin artırılması”, “ailelere yönelik, eğitim bilinci yerleştirilmesi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi” ve “eğitim için ayrılan devlet bütçesinin artırılması” oldu.

Araştırmanın, eğitim için birikim yapıp yapmadıkları ve hangi yöntemleri tercih ettikleri bölümünde ise; anne-babaların yüzde 44’ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yaptığı sonucunun çıkması, belki de araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi oldu.


Araştırmanın, eğitim amaçlı sigorta ürünleri hakkında bilgi düzeyinin öğrenilmesinin amaçlandığı bölümde ise, anne-babaların sadece yüzde 20’sinin eğitim sigortalarını bildiği ortaya çıktı.

Çocuğu Tanıma Sanatı: Anne babanın çocuklarla iletişimde yaptığı 5 hata


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.