Güven düzeyi yüksek şirketlerde çalışan verimliliği 3 kat artıyor!

Kurum kültürünü ayrım yapmaksızın tüm çalışanlar için mükemmel hale getiren şirketlerin ekonomik performans verimliliği yüzde 9,6 oranında artıyor.

Güven Ekonomik performans yüzde 9,6 artıyor!

Çalışanlar, güven düzeyi yüksek kurum kültürüne sahip şirketlerde olduklarını hissettiklerinde verimlilik 3 kat yükseliyor.

Great Place to Work Enstitisü, analizleri ve danışmanlık hizmetleriyle 60’tan fazla ülkede, farklı büyüklüklerdeki ve sektörlerdeki şirketlerin daha iyi bir kurum kültürü oluşturmaları için destek oluyor.


Faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde güçlü kurum kültürüne sahip şirketleri ödüllendirdikleri En İyi İşverenler araştırmasını gerçekleştiriyor ve En İyi İşverenler listelerini yayımlıyor. Ödüller, şirketler için güçlü bir motivasyon kaynağı ve işveren markasının ön plana çıkartılması için önemi bir araç olarak görülüyor.

Kurum kültürü gelişiminin stratejik bir yaklaşım olarak görülmesi; çalışan potansiyelinin artması, inovasyon ve yüksek ekonomik performansı beraberinde getiriyor.

Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu analiz ediliyor

Bu yıl düzenledikleri araştırmaya 162 şirketten 85 bin çalışan ve 8.026 yöneticininkatıldığını ifade eden Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Çalışmalarımızda; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi Great Place to Work felsefesine ait 5 boyutu analiz ediyoruz.

Trust indexile çalışanların mevcut kurum kültürleri hakkında bu 5 boyutu ölçümlüyoruz. Çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki geri beslemelerini dikkate alıyoruz. Aynı zamanda şirketlerin İK uygulamaları ve politikalarının analiz edildiği Culture Audit analizlerini gerçekleştiriyoruz.” dedi.


Çalışanlar, yöneticilerin tutarlı olmasını istiyor

Trust Index anketlerinde öne çıkan bulgulara da değinen Toprak, “Önem düzeyi yüksek 10 maddeden 8’inin yönetim uygulamaları ve yöneticiler ile ilgili olması dikkat çekici. Yöneticilerle ilişkilerin değerlendirilmesinde en belirleyici faktör ise tutarlılık.


Çalışanlar, yöneticilerinin söyledikleri ile yaptıkları arasında bir tutarlılık olduğunu görmek istiyor. Aynı zamanda yöneticilerin kendilerini desteklemelerini ve takdir etmelerini bekliyor.” açıklamasında bulundu.

Ekonomik performans yüzde 9,6 artıyor

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmalarda dikkat çeken diğer bir bulgu, kurum kültürünü ayrım yapmaksızın herkes için mükemmel hale getiren şirketlerin ekonomik performanslarının yüzde 9,6 oranında daha iyi olması.

Çalışanlar, güven düzeyi yüksek kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor.

Güven ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün çalışan odaklı geliştiği şirketlerde ürün ve hizmetlerin kalitesi, inovasyon, çalışanların yetkinliği ve değer katma istekliliği daha yüksek.


Recognition programı markayı güçlendiriyor

Bu yıl Recognition programını da hayata geçiren Great Place to Work, bu programla şirketlerin işveren markalarını destekliyor. Recognition, kurum kültürüne güç kazandırma hedefi ile tasarlanan ve dünya genelinde uygulanan bir program.

Recognition programı içinde barındırdığı derin analizlerle sadece listeleme ya da ödüllendirme süreçleri ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sunulan detaylı raporlarla kurum kültürünün geliştirilmesi için şirketlere önemli bir içgörü sunuyor.


Çalışana dokunan özel uygulamalar da değerlendiriliyor

Araştırmada İK uygulamaları içerisinde yer alan özel alanlara ilişkin uygulamalarıyla fark yaratan şirketler de ödüllendiriliyor. “Yaşam Boyu Öğrenme”, “İş Yaşam Dengesi”, “İK’da dijital dönüşüm”, “Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi”, “Diversity” ve “Toplumsal Paylaşım” kategorilerinde özel ödül veriliyor.


Bunlarla birlikte “IT’nin En İyi İşverenleri”, “Finans’ın En İyi İşverenleri” ve “Pharma’nın En İyi İşverenleri” gibi bu sektörlerde başarı gösteren şirketler için sektör ödülü kategorisi mevcut.

Estonya’dan girişimcilere yatırım avantajları ve oturma izni