Türkiye Varlık Fonu yeni başkanı Erdoğan, yardımcısı Albayrak oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkanvekilliği görevine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.

Türkiye Varlık Fonu yeni başkanı Erdoğan, yardımcısı berat Albayrak oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zafer Sönmez’in Genel Müdürlük görevine getirildiği atama kararına göre, başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı.


Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.

Türkiye Varlık Yönetim Fonu nedir?

19.08.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.08.2016 tarihinde “TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile resmi gazete ile yürürlüğe giren bir uygulamadır. 55174-5 sicil numarası ile 15.11.2016 tarihinde “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş” olarak kurulmuş ve sicil gazetesinde yayımlanmıştır.


Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. adı altında 50 milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı olarak çalışacak olan şirketin sermayesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından konulmuştur. Şirketin yönetim kurulu en az 5 kişiden oluşmakta ve başkan ve üyeleriyle şirket genel müdürü Başbakan tarafından atanmaktadır. Bu anonim şirket özel hukuk hükümlerine tabi olmakta. Şirket Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğünü hazırlayacak ve bu iç tüzüğün tescili ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca kurulacaktır ve gerek görülmesi halinde Türkiye Varlık Yönetim Fonu’na  bağlı alt fonlar da kurulabilecektir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş adına gerçekleştirilebilecek işlemler neler?

Yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına alınanlar dâhil olmak üzere Türkiye’de kurulan ihraççılara ait payların alınıp satılması. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı paylarının alınıp satılması. Vadeli mevduat ve katılma hesabı işlemlerinin yapılması. Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerinin yapılması.


Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, Takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleriyle ilgili işlemlerin yapılması. Ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yatırım araçları işlemlerine girilmesidir.


Türkiye Varlık Yönetim Fonu’na devredilen kurumlar hangileri?

  • Türk Hava Yolları (THY)
  • Halk Bankası
  • Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ
  • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
  • Türkiye Petrolleri AO (TPAO)
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT)
  • Borsa İstanbul AŞ (BİST)
  • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı
  • Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  •  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur)

Ayrıca karşılığı nakit olmak üzere oynatılan PiyangoHemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıllığına Varlık Fonu’na devredildi.

Yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.


Türkiye Varlık Yönetim Fonu denetime tabi mi?

Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar ile bunlara bağlı kurulacak olan tüm şirketler Sayıştay denetimine tabi olmayacaklardır. Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurulmamıştır.  Şirket ve fonlar sadece bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Türkiye Varlık Yönetim Fonu bütçede yer alır mı?

Türkiye Varlık Fonunun varlıkları ve yükümlülükleri devletin bütçesinde, bilançolarında ve nihayet kamu borç istatistiklerinde yer almayacaktır. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği hedefleyen 5018 sayılı kanun kapsamının dışında kalmaktadır.

Türkiye Varlık Yönetim Fonu’nun vergisel avantajları neler?


Türkiye Varlık Fonu ve bu yasaya göre kurulan şirketler ile alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olup, ayrıca yapacağı işlemlerin bir bölümü de KDV gibi vergilerden istisna edilmiştir.

Türk Hava Yolları (THY) yeni üniformaları görücüye çıktı