Zihinsel olarak güçlü insanların sahip olduğu 13 özellik

Zihinsel olarak güçlü insanlar kendilerine güvenirler ve onları negatif etkileyebilecek kişilerden uzak durmayı başarırlar. Zihinsel olarak güçlü insanları tanımlayan bu ortak özelliklerden hangilerine sahipsiniz?

Zihinsel olarak güçlü insanların sahip olduğu 13 özellik
Zihinsel olarak güçlü insanların sahip olduğu 13 özellik

1- Empatiktirler ama insanlara karşı dikkatlidirler

Kendilerini başkalarının yerine koyma kabiliyetine sahiptir. Olayları karşılarındaki kişinin bakış açısıyla görebilirler. Genel olarak diğer insanların söylediklerini gerçekten dinlerler.  Karşısındakini sadece bir şey söylemek için dinlemez; gerçekten ne söylediğinize odaklanırlar.

Güçlü insanlar, en çok acı veren ve hayal kırıklığına uğratan şeyin, herkesi memnun etmeye çalışmak ve başkalarının onayını beklemek olduğunu zaman içinde öğrenmişlerdir. Bunu yapmaya çalışmak onlara göre ne faydalı, ne mantıklı ne de sağlıklıdır.


2- Okumayı, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi severler

Dünyayı daha iyi anlamak için okur ve araştırırlar. Dünya, insanlar ve çevre hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Geride kalmak onlara göre değildir.

3- Çevreleriyle güçlü bireysel ilişkiler kurararlar

Farklı fikirlere ve çeşitli insanlarla iletişime açıktırlar. Algılarını ve vizyonlarını sürekli genişletmek isterler. Farklı görüşleri değerlendirebileceği güçlü ilişkiler kurmanın kendilerini daha güçlü kılacağını bilirler.

Düşünüldüğü gibi diğer insanlara karşı kapalı, soğuk veya güvensiz kişiler değildirler. Yalnızca onu rahatsız eden veya iç huzuruna zarar veren kişilerin hayatına girmesine izin vermez. Duyarsız, bencil ve fazla iddialı insanları sevmezler.

Arkadaşların ve onlarla geçen zamanın değerli olduğunu bilir; bu insanlarla vakit geçirmek ona iyi hissettirir. Birlikte olduğu kişilerin kendisine düşünce boyutunda hiçbir katkısı yoksa çabuk sıkılabilirler ve görüşmemeyi tercih edebilirler.

4- Hümanisttirler, insani değerlere sahip çıkarlar

Her şeyden önce para kazanmayı dert etmezler. Maddiyata gerektiğinden fazla değer vermezler. Onlar için para yalnızca bir araçtır. Onlar için insani değerler her şeyin üstündedir. Onun için başka bir insanın hakkını yememek, zengin olmaktan daha önemlidir.

Yalnızca kendi gibi olanları değil, herkesi düşünürler, iyi şeyler yapmaya çalışırlar; ancak şartları zorlamamaları gereken noktayı da birlirler. Gerektiği zaman kendilerini çekerler.

5- Dürüstlük karakterleridir

Yalan söylemeyi sevmezler. Açık sözlüdürler. Hayır demeyi bilirler. Çevreleri tarafından bazen patavatsız olarak anılabilirler ancak onlar dobradır. Birini kandırmanın, kendisini kandırmak ile eş değer olduğunu bilirler ve buna göre davranırlar. Başkalarına karşı oldukça açıktırlar, ancak insanlara uygun bir psikolojik filtre uygulamaktan da çekinmezler.

6- Sağlıklarına önem verirler ve bunu pratiğe geçirirler

Her şeyden önce sağlıklarına dikkat ederler. Zararlı alışkanlıkları olsa bile bunu kompanse etmek için ellerinden geleni yaparlar. Sürekli araştırarak, faydalı besinler tüketirler. Kilo kontrolü, dış güzellik onlar için önemlidir. Fiziksel sağlıkları kadar ruhsal sağlıklarına da dikkat ederler. Olumsuz ortamlarda bulunmayı sevmezler. Muhakkak kafa dinlemeye ihtiyaçları vardır.

7- Her zaman meraklıdırlar; yeni şeyler öğrenmek ve öğrendiklerini paylaşmaktan keyif alırlar

Malesef kültürümüzde meraklı olmanın insanın başına kötü şeyler getireceğine dair fazlasıyla kabul görmüş bir inanış var. Oysa meraklı olmak, araştırmak ve yeni şeyler öğrenmek daha geniş bir vizyon, çevreyi daha sağlıklı gözlemlemek ve algılamak için en işe yarar yöntemlerden biridir.

Güçlü kişiliğe sahip insanlar soru sormayı, sorgulamayı severler. Yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini paylaşmak onlara keyif verir.

8- Teoriyi pratiğe geçirme yetisine sahiptirler

Uygulanabilecek fikirlere eğilimlidirler çünkü düşüncelerini eyleme geçirmek onlar için önemli ve gereklidir. Öğrenmek ve kendini eğitmek kadar bu deneyimleri eyleme dönüştürmek de güçlü bir zihne sahip olmanın şartlarından biridir. Kahvede veya rakı masasında memleket kurtarmak onlara göre saçma ve gülünçtür.

9- Ezberciliği sevmezler; ezber bozarlar

Ezberi sevmezler bu yüzden klasik eğitim sistemlerinde başarız olabilirler. Didaktik olmak güçlü kişiliğe sahip insanlara göre değildir. Tabusal konular onlar için can sıkıntısıdır. Bu yüzden çevreleri tarafından çoğunlukla marjinal olarak anılırlar. Ama onlar, “şimdi yeni şeyler söylemek lazım” derler.


10- Yeri geldiğinde başarıyı da başarısızlığı da hazmederler

Başarısızlığı yolun sonu olarak değil; ders alınacak bir deneyim olarak kabul etme eğilimindedirler. Başkalarının başarısızlığını kazanım kabul etmek onlara göre değildir.

Güçlü kişiliğe sahip insanlarda “başarı tanımı”, toplumca genel geçer kabul edilen fikirlerden oldukça farklıdır.

11- Anın kıymetini bilirler; “carpe diem” mottolarındandır

Karakteri güçlü insanlar ne çok uzun vadeli planları için kendilerini paralar; ne de hedonist bir yaklaşımla her anı zevk ve sefa içinde yaşamak isterler. Bu ikisinin dengesini kurabildikleri sürece güçlü olduklarını bilirler.

Güçlü kişiliğe sahip birey, koyduğu hedefe ulaşmak için her şeyi yapabileceği gibi gerektiği zaman hedefini değiştirmesini ve kendini boş yere zedelememeyi de bilir.

Anı yaşamak onlar için önemlidir. Geçmişte yaşanan olumsuzluklardan ders alırlar, ama takılıp kalmazlar. Geleceği planlarlar, ama dert ve panik etmezler. Yaşadıkları deneyimlerden dersler çıkarma özelliğine sahiptirler.

12- Vakit kaybetmeyi sevmezler; kontrol edilebilecek şeylere odaklanmayı tercih ederler

Hayatlarıyla ilgili bir önem sıralaması yaparlar. Hedef koymak onlar için önemlidir. Kontrol edemedikleri kısımları dert etmezler. Zihinsel olarak güçlü kişiliğe sahip kişiler mazeretlerden haz etmezler.

Her zaman herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Ne istediğini bilirler ve buna değmeyecek insanlarla vakit kaybetmezler. Güçlü karakterdeki kişiler herkesi sevmek zorunda değillerdir; ama bu kişilerin deneyimlerine uzaktan saygı duyarlar.

Yapılması gereken şey mutlaka yapılmalıdır. Tutulamayacak sözler verilmesi onlara göre değildir. Lüzumsuz buldukları mazeretler önlerine sunulduğunda hedeflerine ulaşmakta yavaşladıklarını, engellendiklerini düşünürler.

Güçlü bir kişiliğe sahip kişiyi tanımlayan bir şey varsa, bu da onun içsel motivasyonlarını keşfetmek için kontrolü eline geçirme yeteneğidir.

Güçlü bir karaktere sahip olan kişi, neyi istediğini ve neyi istemediğini iyi bilir. Bu ders ona önceden öğretilmiştir. Çünkü geçmişte ya birisi onu başarısızlığa uğratmıştır, ya da hayal kırıklığı yaşamıştır.

13- Ruhsal olarak oldukça dirençlidirler

Güçlü insanlar psikolojik olarak dirençlidirler. Soğukkanlılıklarını korumayı bilirler. Fevri tepki yerine öncelikle kırmadan düşünerek hareket ederler.

Bu insanlar bu özellikleri sayesinde duygusal acıların da üstesinden gelmeyi başarırlar. Duygusal ilişkilerinde bağlı olurlar ama bağımlı olmak onlara göre değildir.


Zamanlar korkuları öğrenir ve aşarlar; hedeflerini gerçekleştirmek için sınırları nasıl geçeceklerini bilirler. Korkmadan ilerlemeyi ve hayatın getirdiği çetrefilleri kabullenmeyi öğrenirler.

Astroloji: Burçlara göre kişilik özellikleri neler?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.