CEO’ların yüzde 50’si doğru yeteneği bulamamaktan endişe ediyor

Dijitalleşmenin şirketlerin hayatına girmeye başlaması yetenekleri teknolojiye adapte olmasını zorunlu kılıyor. Bu adaptasyonun getireceği verimliliği göz önüne alan CEO’lar dijital dünyada başarılı olabilecek yetenekleri bulmaya odaklanıyor.

Çoğu CEO hayalindeki yeteneği bulamamaktan endişe ediyor

CEO araştırması sonuçları

PWC’nin (PricewaterhouseCoopers) bu yıl gerçekleştirdiği 21. CEO Araştırmasına göre insan kaynakları yönetimini sürdürülebilir kılmak isteyen CEO’ların %50’si doğru yeteneğe ulaşamamaktan endişe ediyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerini en uygun yeteneklerle buluşturan toptalent.co, CEO’ların bu kaygısının yeteneklerde aradıkları özellikleri bulamamasından kaynaklandığını vurguluyor.


toptalent.co’ya göre yöneticilerin hayallerindeki yeteneğin sahip olması gereken özellikler şöyle: Yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak, okulda aktif ve başarılı biri olmak, topluma duyarlı bir birey olmak, yurtdışı eğitim programlarına katılmış olmak, gönüllü staj yapmış olmak ve anlaşılır bir özgeçmişe sahip olmak.

Birçok CEO şirketlerinin başarılı bir büyüme sağlaması ve doğru süreçlerle yönetilmesi için en uygun yetenekleri arıyor. Dolayısıyla bu yeteneklerin de sahip olması gereken belli başlı özellikler bulunuyor. toptalent.co pek çok CEO’nun görüşlerinden yararlanarak oluşturduğu iş bulma rehberiyle yöneticilerin hayalindeki yetenek profilini şöyle detaylandırıyor:

Okulda aktif ve başarılı biri olmak

İşe alım süreçlerinde öncelikle yeteneklerin mezun oldukları okul, not ortalaması ve daha sonra eğitim hayatı boyunca gerçekleştirdiği aktiviteler önem kazanıyor. Birçok CEO iyi bir üniversiteden mezun olmanın ve okul kulüplerinde aktif olarak rol almanın iletişim, işbirliği ve liderlik yetkinliklerini geliştirdiğine inanıyor.

Ayrıca bu özelliklerin yeteneklere zaman yönetimi ve zorluklarla baş edebilme noktasında düşünüyor. Bu nedenle işe alımda kulüp etkinliklerine dikkat ediliyor. Bunların yanı sıra aktif bir spor yaşamına sahip olmak da büyük önem taşıyor.

Yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak

Yenilikçi bir bakış açısına sahip olan yetenek kendini ve şirketi geliştirecek pek çok fikir üretebiliyor. Bu bakış açısına sahip yeteneklerin aynı zamanda meraklı ve değişimden korkmayan bir kişilikte oluyorlar.

Pek çok CEO meraklı yeteneklerin görevlerini yerine getirmek için yaratıcı yollar aradığını, şirketlerin farklı bölümlerinden bilgi edindiklerini ve öğrendiklerini günlük işlerine uygulayabildiğini düşünüyor.


Topluma duyarlı bir birey olmak

CEO’ların işe alacakları yeteneklerde aradığı bir başka özellik ise topluma karşı duyarlı olmak. Sosyal sorumluluk sahibi, yaşadıkları dünyaya ve topluma duyarlı yetenekler CEO’ların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Burada adayların daha önce toplumsal projelerde çalışmış olmaları tercih edilme olasılıklarını artırıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak CEO’ların; yeteneğin sosyal duyarlılık, dünya görüşü, iletişim yeteneği gibi özellikleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Yurtdışı eğitim programlarına katılmış olmak

Erasmus gibi yurtdışı eğitim programlarına katılan öğrencilerin kültürel çeşitlilikleri artıyor. Bu değişim programlarında farklı bir ülkeler ve kültürlerle iletişime giren yetenekler çokuluslu şirketler tarafından tercih ediliyor.

CEO’lar bu programların; öğrencinin almış olduğu eğitimin kalitesini artırması, yabancı dilini geliştirme fırsatı yaratması, öğrenciye yurtdışı deneyimi sunması ve farklı kültürleri tanıyıp farklı kültürdeki kişilerle iletişim sağlaması gibi avantajlarını göz önüne alarak bu yetenekleri farklı bir gözle değerlendiriyorlar.

Anlaşılır bir özgeçmişe sahip olmak

CEO’nun bir özgeçmiş içerisinde yeteneğin eğitimini, yabancı dil gibi kişisel becerilerini, yetkinlik ve tecrübelerini kısa ve öz bir şekilde ifade etmesi ve profesyonel gelişimini hangi alanlarda ilerletmek istediğini belirtmesi gerekiyor.

Özgeçmişin anlaşılır, sade bir dizayna sahip olması, eğitim ve deneyim bilgilerinin o işi hiç yapmayan bir kişinin anlayabileceği açıklıkta olması önem taşıyor. Ne yapmak istediğine kesin bir şekilde karar veren yeteneklerin özgeçmişlerinde bu yöndeki becerilerini ön plana çıkarmaları tercih edilmelerini sağlıyor.

Gönüllü stajlar yapmış olmak


Çoğu CEO için yetenek seçiminde gönüllü olarak birkaç şirkette staj yapmış olmak önem taşıyor. Mutlaka bir ya da birkaç şirketi görmüş ve tecrübe kazanmış olan yeteneklerin hem ne yapmak istedikleri daha iyi anlaşılıyor hem de kendilerini anlatmak için daha fazla deneyim kazanmış oluyorlar. Diğer yandan bu stajlar yeteneğin kariyer amaçlarını da gösteriyor. Bu da bilinçli bir çalışan olacağının bir göstergesi kabul ediliyor.

CEO’ların sosyal medya alanındaki ustalığı şirkete kazandırıyor


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.