Arnavutköy Belediyesi bir metre hortum için 78 TL ödemiş

Arnavutköy Belediyesi’nin yaptığı usulsüzlükler Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Rapora göre bir metre hortum için 78 lira bedel ödenmiş.

Arnavutköy Belediyesi bir metre hortum için 78 TL ödemiş sayıştay raporu

120 sayfadan oluşan Sayıştay raporu, mal ve hizmet alım ihalelerindeki usulsüzlüklerden, personel araçlarının mesai haricinde kullanımına, park alanlarının özel sitelere kiralanarak halkın kullanımına kapatılmasından, bazı cemiyet ve vakıflara ait özel okullara büyük meblağlarda yardımlar yapılmasına kadar sayfamızda ancak bir kısmını işleyebileceğimiz bir çok konuyu içeriyor.

100 metre hortum için 7800 TL ödemişler

Raporda yer alan ve rayiç bedel belirlenmesindeki usulsüzlüklerin konu edinildiği bir bölümde değinilen, 2016/478779 ihale kayıt numaralı “2017 Yılı Kadın Kültür Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Merkezleri Hizmet Alım İşi” ihaleyi alan firmanın 1 m hortum için 78 lira, 1 kettle için 500 lira, bulaşık makinesi parlatıcısı için ise 300 lira değer biçtiği gözlendi.


Birim piyasa değerinin yaklaşık %90 üzerinde bir fiyatlandırma ile ihale edilen mal ve hizmetler için kamu zararı oluştuğu raporda belirtiliyor.

İşin bir diğer tuhaf kısmı ise aynı yüklenici firma 08.12.2017 tarihinde yine kendisinde kalan fakat 696 sayılı KHK nedeniyle iptal edilen ihalede bir sene önce metresine 78 lira değer biçtiği hortumu bu sefer 1, 72 lira olarak teklif sunmuş.

İhalelerde nokta atışı şartlar

Yapılan bazı ihalelerde istenen şartların rekabeti ortadan engelleyici etkisine de atıf yapılırken, örnek verilen bir ihalede şöyle denildi:

“Arnavutköy Belediyesince ihalesi yapılan 2016/478779 ihale kayıt numaralı ve 6.292.285, 00 TL sözleşme bedelli “2017 Yılı Kadın Kültür Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Merkezleri Hizmet Alım İşi” kapsamında; ihalede rekabeti engelleyici uygulamalara gidildiği, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan hizmet alımı, personel çalışmasına dayalı hizmet alımı, mal alımı ve gezici kütüphane yapım işinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak bir arada ihale edildiği; bunların sonucu olarak ihale kapsamında temini sağlanan malların günün rayiç değerlerinin üzerindeki fiyatlardan satın alındığı, mal temin edilmesi işinin hizmet alımı ihalesi kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle alınan bütün mallar için %18 KDV ödendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu işin teknik şartnamesinin 6.2’nci maddesinde aynen; “İsteklinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici Firma bu gezileri gerçekleştirebilmek için TURSAB A SINIFI SEYAHAT ACENTASI belgesine sahip olmak zorundadır” hükmüne yer verilerek gezi ile doğal bir bağlantısı olmayan birçok iş, hizmet ve mal alımı için rekabet engellenmiş ve kamu kaynaklarının uygun şartlarda elde edilmesinin önüne geçilmiştir.”

Dernek ve vakıflara milyonlarca lira harcama

Raporda sıralanan bulgulardan 7 numarada, “Belediye Tarafından Dernek ve Vakıflara Mevzuata Aykırı Olarak Yardımda Bulunulması” başlığında aktarılan, bazı dernek ve cemiyetlere usulsüz yapılan yardımlar ise yok artık dedirtti.


Arnavutköy’de ücretli özel okulunu kendisine bağlı bir vakıf vasıtası ile işleten ve raporda “bir Cemiyet” olarak adlandırılan yapıya, Çatı Katı, Konferans ve Spor Salonu, Peyzaj, Bahçe Düzenlemesi ve Basketbol Sahası, Yüzme havuzu gibi işlemleri için 1 milyon liranın üzerinde yardımda bulunmasına değinilerek şöyle denildi:

“Belediyenin mahalli müşterek bir nitelikte olmayan özel okul binasına yüzme havuzu, konferans salonu, spor salonu, çatı imalatı ile bahçe ve peyzaj düzenlemesi yapılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu açıktır.”

Hiç yapılmayan veya ihale şartları ile uyuşmayan etkinlikler

“İhale Dokümanında Belirtilen Hususlara Riayet Edilmemesine Rağmen Hakediş Ödemelerinin Tam Olarak Yapılması” başlığında ise Arnavutköy’de yapılan veya yapılmış gibi gösterilen etkinliklere mercek tutuldu.

Örneğin Anneler Günü etkinliği kapsamında ünlü bir sanatçının katılımı ile 14.05.2017 tarihinde yapıldığı belirtilen bir konsere dair raportöre, hakedişi ödenen konserin yapıldığına dair belediye tarafından her hangi bir görsel veya video sunulmadığı gibi, bu konu İlçe milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan ve ” 2017 yılı içerisinde Müdürlüğe bağlı herhangi bir okulda, Belediye tarafından konser organizasyonu yapılmadığı”nı belirten yazı ile de tescillenmiş.

Diğer bir örnekte ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği kapsamında 5000 kişilik bir yemek organizasyonu için 1 adet canlı yayın aracı sağlanması, en az 5 saatlik uydu frekans kiralama hizmeti gibi alımlar yapıldığı ve hak edişinin tam olarak ödenmesine rağmen raporda;

“Belediye’ye ait olan kültür merkezinde açık büfe kahvaltı verilmesi şeklinde bir organizasyon yapıldığı, 8 kişi oturma kapasiteli yaklaşık 20 adet masa kurulduğu, bu durumda katılımcı sayısının 160 kişi olabileceği tespit edilmiştir. Teknik şartnamede yazılı olan etkinliğin en az iki ulusal kanalda canlı yayınlanması, canlı yayın aracı bulundurulması, çok sayıda teknik ekipman ve bu ekipmanların operatörlerinin hazır bulundurulması gibi hususların yerine getirilmediği görülmektedir” denildi.

Belediyenin savunmalarına da yer verildi

Raporda her başlık altında konu ile ilgili Arnavutköy Belediyesi’nden alınan bilgi de eklenerek yorum getirildiği görüldü. Raporda halka açık park alanının sitelerce işgaline dair belediye cevabında, “otopark işgalinin sonlandırıldığı ve imar planlarındaki park alanının fiili olarak da parka dönüştürüldüğü, gerekli ecrimisil tahakkuk ve tahsilatının yapıldığı bildirilmiştir” denildi.


Bir Cemiyet için 1 milyon liradan fazla tutarda yapılan harcamaya dair ise yine belediye tarafından cevaben, “Cemiyetin 02.02.2017 tarihli dilekçesiyle mülkiyeti kendilerine ait Değirmenbaşı mevkiinde kain Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çağlagül Sokak No:2 adresinde bulunan okul inşaatının çatı katıyla ilgili yardım talebinde bulunduğu, Belediye Meclisi’nde alınanan karar ile Cemiyet ile ortak protokol yapıldığı ve Cemiyetin talebi üzerine yapılan imalatların, tamamen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği” denildi.

Sayıştay raporu: İSKİ araçları 100 km’de 63 litre yakıt tüketmiş


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.