Microsoft yapay zeka rehberi!

Microsoft, Türkiye’yi de kapsayan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi için yapay zekanın haritası niteliğinde bir infografik yayınladı. Çalışma, hızla hayatımızın bir gerçeği haline gelen yapay zeka teknolojisini yediden yetmişe herkes için anlaşılabilir kılıyor.

Microsoft yapay zeka rehberi!
Microsoft yapay zeka rehberi!

Günümüzde hayatımızı kolaylaştırmaya başlayan ve gelecekte dünyayı değiştirmeye devam edecek olan yapay zeka teknolojisi, insan yeteneklerinin sınırlarını da genişletecek ve yeni yetenekler kazandıracak.

Yapay zekayı demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılmak için çalışan Microsoft, yayımladığı infografikle yapay zekanın haritasını çıkardı.


Günlük hayatın yanı sıra, üretimden sağlığa, finanstan perakendeye kadar birçok alanda kullanılan bu teknolojinin makina öğrenimi, bilgisayar vizyonu, doğal dil işleme, akıllı botlar ve algoritmalar gibi uygulama alanlarının aslında ne olduğu, bu çalışmayla kolayca anlaşılıyor.

Rakamlarla yapay zeka

Yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojisinin 2030 yılına kadar global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunarak ülke ekonomilerini yüzde 26 oranında büyütmesi bekleniyor.

Ayrıca 2021’e kadar 2,9 trilyon dolar iş değeri oluşturup üretkenliği artırarak 6,2 milyar iş tasarrufu sağlayacak.

Yapay zeka hayatımızın bir parçası haline gelirken insanın yerini almaktan çok, yeteneklerini artırarak yeni istihdam alanları oluşturacak.

2,3 milyarlık yeni istihdam yaratacak olan teknoloji, gelecek 5 yıl içinde kurumlar ve son kullanıcıların yüzde 50’sinin kullanacağı ürün ve servislere karar verirken göz önünde bulunduracağı bir teknoloji haline gelecek.

Yapay zeka uzakta değil, yanı başımızda!

Yapay zeka görülebilir ya da elle tutulabilir olmasa da, birçoğumuzun hayatına önemli derecede etki ediyor.


Bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarmaları için destek olmayı misyon edinen Microsoft, bu teknolojilerle donatılmış Microsoft Office 365 ile 120 milyon ticari kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.

PowerPoint Designer saniyeler içinde kaliteli slaytlar hazırlanmasını sağlarken, Word uygulaması yapıcı önerilerle metinleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Microsoft Translator ise eş zamanlı olarak yazı, ses veya videonun çevirisini mümkün kılıyor.

Ortadoğu ve Afrika bölgesi yapay zekaya hazır mı?

Microsoft yapay zeka rehberi! ortadoğu türkiye

Ortadoğu ve Afrika’da yapay zeka pazarının 2021’e kadar 114 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Buna rağmen, oturmuş sistemler ile zayıf altyapı, inovasyonun önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yeni teknolojik çözümlere karşı güvensizlik ve yapısal engeller, bölgede yapay zekanın gelişmesine engel oluyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yapay zekanın gelişimi için ülke politikalarının bu teknolojinin erişilebilirliğini artıracak yönde şekillenmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, işletmelerin yapay zekaya yatırım yapması, üniversitelere araştırma konularında verimli bir ortam sağlanması önemini koruyor.


Ayrıca Start-Up’ların desteklenmesi ve tüm bu unsurların arasında kurulacak iş birlikleri, bu teknolojiyi ileriye taşıyacak önemli hamleler olarak öne çıkıyor.

Microsoft yapay zeka rehberi!

Microsoft yapay zeka rehberi!

Yapay zeka ve robotlar 2030’a kadar 800 milyon kişiyi işsiz bırakacak!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.