Organ bağışı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Organ bağışı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? Gerekli organ bulunamadığı için Türkiye’de günde 26 hastanın hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz?

Organ bağışı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Organ bağışı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Prof. Dr. Murat Tuncer, geçtiğimiz yıl Türkiye’de günde 26 hemodiyaliz hastasının hayatını kaybettiğini vurgulayarak; “Ülkemizin yüzde 12’si böbrek yetmezliği yaşıyor, 22 bin böbrek ve 3 bin karaciğer hastası organ bekliyor. Geçtiğimiz yıl, günde 26 hemodiyaliz hastası hayatını kaybetti. Türkiye’de böbrek nakli sayısı istenen düzeyde değildir.


Bunun sebeplerinden en önemlisi de organ nakli konusunda halkın bilincinin istenen seviyede olmamasıdır. Bu oranın artırılabilmesi ve halkın bilinçlenmesi için organ bağışına yaklaşımın değişmesi çok önemli” dedi.

Doğru bilinen yanlışlar:

Prof. Dr. Murat Tuncer organ nakli konusunda doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

Organ bağışı dinen sakıncalıdır

Tüm dinler insan yaşatmayı ve iyiliği ister. Bütün kutsal kitaplarda paylaşmak, destek vermek ve insanları mutlu etmek önerilir. Bu sebeple bütün dinlerde organ bağışı özendirilir.

Bağışlanan organlar torpille dağıtılıyor

Bağışlanan tüm organlar hiçbir insan müdahalesi olmaksızın Sağlık Bakanlığı bilgisayarlarında hastaların objektif ve açıkça ilan edilen puanlamalarına göre dağıtılır.

Kadavra organ paylaşımında hiçbir torpil ve kayırma yoktur. Organ nakli süreci ve sonrası da Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir.


Organlarını veren yarım insan olur

Organların bilimsel olarak uygunlukları denetlendikten sonra yakınlarına vermeleri 1954 yılından beri tüm dünya tıbben kabul edilmiş bir uygulamadır. Tek böbrekli veya çift böbrekli olmak arasında hiçbir fark yoktur.

Neredeyse her ay merkezlere, 50 yaşın üzerinde olup kendini iki böbrekli sanan ve tetkikler sonrası tek böbrekli oldukları saptanan verici adayları başvurmaktadır.

Organ nakli olan ileride kanser olur

Organ nakli olmanın kansere yol açtığı, eski ve aslı olmayan bilgilere dayandırılmaktadır ve hastaların organ nakli olmasına engel olmaya yönelik bir söylemdir.  Yapılan çalışmalarda organ nakli hastalarında 10 yılda kanser gelişme oranı, genel rakamlarla benzer bulunmuştur.

Nakledilen organ ortalama 5 yıl gider

Nakledilen böbreğin ömrünün 5-10 yıl olduğu bir şehir efsanesidir. Başarılı bir böbrek nakli hastasında ilaçlar düzenli kullanılır ve kontroller düzenli gerçekleştirilirse, böbrek hastaya ömür boyu eşlik eder.

Böbrek mafyaları organ kaçırıyor!

Tamamen insanları organ naklinden soğutmak ve organ nakli yapılmamasını sağlamak için ortaya çıkmış bir şehir efsanesidir. Dünyada polis kayıtlarına geçen benzer hiçbir vaka yoktur. Unutulmamalıdır ki, organ nakli ciddi yatırım ve altyapı gerektiren bir operasyondur.

Şeker hatalarında böbrek nakli faydasızdır

Bilinenin aksine, organ naklinden en fazla yararlanacak ve diyalize göre ömrü 3-4 kat uzayacak hasta grubu şeker hastalarıdır.

Türk tıbbı organ nakli konusunda yeterli değildir


Dünyada canlı böbrek ve karaciğer nakillerinin büyük sıklıkla ve çok sayıda yapıldığı; başarı oranının en yüksek olduğu yer ülkemizdir.

Organ bağışıyla organ nakli nasıl yapılır?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.