Cep telefonu ÖTV oranı yüzde 50’ye yükseltiliyor!

Cep telefonu ÖTV oranını, yüzde 25’den yüzde 50’ye çıkaracak olan yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu tasarı ile beraber, yakın zaman içerinde cep telefonlarına ÖTV zammı yapılabilir.

Cep telefonu ÖTV oranı yüzde 50'ye yükseltiliyor!

Meclise sunulan yasa teklifiyle kitap, gazete ve dergilerdeki KDV sıfırlanırken, cep telefonlarına da yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmasının yolu açılıyor.

TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle birlikte yüksek fiyatlı cep telefonlarına yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolu açılıyor. Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.


Cep telefonu ÖTV oranı iki katına çıkıyor!

Bildiğiniz üzere, yurt dışından getirilen akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında ÖTV vergisi alıyordu. Fakat, Plan ve Bütçe Komisyonu’na yeni yasa tasarısıyla beraber söz konusu bu telefonlar üçe ayrılmış durumda.

Kanun tasarısında söz konusu bu telefonlar, birinci grup fiyatı 1200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar, üçüncü grup ise 2400 TL’den fazla olanlar olarak bizleri karşılıyor.


Bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen cep telefonlarında kullanılması bekleniyor. Bu vergi matrahlarının alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar arttırılabilecek.

Perakende satış hacmi yüzde 9,2 azaldı; Tarım ÜFE yüzde 23,5 arttı