Kültürel dönüşüm nedir? Şirketler için avantajları neler?

Kültürel dönüşüm ve kurum kültürü nedir? Dünyanın bugünkü halini; oynaklığın, belirsizliğin, karmaşanın ve anlaşılamazlığın çok yüksek olduğu bir hal olarak tanımlayabiliriz. Yakın zamanda doğru kültürel dönüşümü gerçekleştiremeyen herkes oyun dışında kalacak gibi görünüyor.

Kültürel Dönüşüm: Şirketlerin en önemli ihtiyacı!

Kültürel Dönüşüm, son zamanlarda sıkça duyulan bir kavram hâline geldi. TDK, kültürü “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.” açıklıyor. Kültür ise sadece toplumsal bir süreç değil, aynı zamanda kurumların da kendi itibarlarını ortaya koymalarında önemli bir rol oynuyor.

Gelişen yeni kurum stratejileri, CEO’ların çalışma yöntemleri ve çalışanlarıyla iletişim kurma şekli de günümüzde değişiklik göstermektedir. Kurum kültürünü uzun yıllar yaşatmak ve bu kültürü çalışanlara benimsetmek ve sevdirmek CEO’lar tarafından önemli bir amaçtır.


İngiltere’nin saygın yatırım danışmanlığı şirketlerinden Redington’un CEO’su Robert J. Gardner acımasız koşullara sahip günümüz dünyasını tanımlamak için “VUCA” terimini kullanıyor.

VUCA dört kelimenin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş:

  1. Volatility (Değişkenlik, Oynaklık)
  2. Uncertainty (Belirsizlik)
  3. Complexity (Karmaşıklık)
  4. Ambiguity (Muğlaklık, Anlaşılmazlık)

Kültürel Dönüşüm kitabı ne anlatıyor?

Kültürel Dönüşüm kitabında bugünün dünyasında ayakta kalmak için yapılabileceklere ilişkin 14 CEO ile yapılmış röportajlar bulunuyor. Bu kitap, kurumsal liderlik konusunda uygulayabileceğiniz içgörülerle ve bulgularla dolu.

Kültürel Dönüşüm kitap

Mattone ve Vaidya, bazı kurum kültürlerinin nasıl daha uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratabileceklerini ve günümüzde kanıtlanmış dönüşüm stratejilerini ne şekilde uygulayabileceklerini gösteriyor!


European Leadership University Mütevvelli Heyeti Başkanı’nı Alper Utku “Kültürel Dönüşüm, soyut fikirlerin kitabı değil. Dünya genelinde liderlerin gerçek deneyimleri üzerinden değişim ve liderlik hakkında güncel bir araştırma.” diyor kitap hakkında.

Kurumsal liderlik konusunda içgörüler

Yönetici Koçu ve Triggers’ın Çok Satan Yazarı Marshall Goldsmith “Kültürel Dönüşüm, kurumsal liderlik konusunda uygulayabileceğiniz içgörülerle ve bulgularla dolu. Mattone ve Vaidya, bazı kurum kültürlerinin daha nasıl uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratabileceklerini ve günümüzde kanıtlanmış dönüşüm stratejilerini ne şekilde uygulayabileceklerini gösteriyorlar!” diyerek kitap hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

Bu kitaptan hem pratik ve uygulanabilir liderlik becerileri kazanabileceksiniz hem de CEO’ların kendi anlattıkları olaylardan yola çıkarak ve geçtikleri olumlu olumsuz durumlardan beslenerek, kendi kurum kültürünüzü daha uzun ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edebileceksiniz. Değişen kurum kültürünü Kültürel Dönüşüm kitabıyla daha kolay özümseyeceksiniz.

“Kültürel Dönüşüm”, Sola Unitas Academy etiketiyle raflarda yer almıştır.


Sola Unitas Academy, psikoloji, gelişim, felsefe, koçluk ve liderlik alanlarında yerli ve yabancı yayınların yanı sıra bu alanlarda eğitimler düzenleyen bir organizasyondur. Paul Ekman International’ın Türkiye Şubesi olarak faaliyet göstermektedir.

Entegre raporlama nedir? Türk şirketleri ne kadar hazır?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.