Kültürel dönüşüm nedir? Şirketler için avantajları neler?

Kültürel dönüşüm ve kurum kültürü nedir? Dünyanın bugünkü halini; oynaklığın, belirsizliğin, karmaşanın ve anlaşılamazlığın çok yüksek olduğu bir hal olarak tanımlayabiliriz. Yakın zamanda doğru kültürel dönüşümü gerçekleştiremeyen herkes oyun dışında kalacak gibi görünüyor.

Kültürel Dönüşüm: Şirketlerin en önemli ihtiyacı!

Kültürel Dönüşüm, son zamanlarda sıkça duyulan bir kavram hâline geldi. TDK, kültürü “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.” açıklıyor. Kültür ise sadece toplumsal bir süreç değil, aynı zamanda kurumların da kendi itibarlarını ortaya koymalarında önemli bir rol oynuyor.

Gelişen yeni kurum stratejileri, CEO’ların çalışma yöntemleri ve çalışanlarıyla iletişim kurma şekli de günümüzde değişiklik göstermektedir. Kurum kültürünü uzun yıllar yaşatmak ve bu kültürü çalışanlara benimsetmek ve sevdirmek CEO’lar tarafından önemli bir amaçtır.


İngiltere’nin saygın yatırım danışmanlığı şirketlerinden Redington’un CEO’su Robert J. Gardner acımasız koşullara sahip günümüz dünyasını tanımlamak için “VUCA” terimini kullanıyor.

VUCA dört kelimenin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş:

  1. Volatility (Değişkenlik, Oynaklık)
  2. Uncertainty (Belirsizlik)
  3. Complexity (Karmaşıklık)
  4. Ambiguity (Muğlaklık, Anlaşılmazlık)

Kültürel Dönüşüm kitabı ne anlatıyor?

Kültürel Dönüşüm kitabında bugünün dünyasında ayakta kalmak için yapılabileceklere ilişkin 14 CEO ile yapılmış röportajlar bulunuyor. Bu kitap, kurumsal liderlik konusunda uygulayabileceğiniz içgörülerle ve bulgularla dolu.

Kültürel Dönüşüm kitap

Mattone ve Vaidya, bazı kurum kültürlerinin nasıl daha uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratabileceklerini ve günümüzde kanıtlanmış dönüşüm stratejilerini ne şekilde uygulayabileceklerini gösteriyor!


European Leadership University Mütevvelli Heyeti Başkanı’nı Alper Utku “Kültürel Dönüşüm, soyut fikirlerin kitabı değil. Dünya genelinde liderlerin gerçek deneyimleri üzerinden değişim ve liderlik hakkında güncel bir araştırma.” diyor kitap hakkında.

Kurumsal liderlik konusunda içgörüler

Yönetici Koçu ve Triggers’ın Çok Satan Yazarı Marshall Goldsmith “Kültürel Dönüşüm, kurumsal liderlik konusunda uygulayabileceğiniz içgörülerle ve bulgularla dolu. Mattone ve Vaidya, bazı kurum kültürlerinin daha nasıl uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratabileceklerini ve günümüzde kanıtlanmış dönüşüm stratejilerini ne şekilde uygulayabileceklerini gösteriyorlar!” diyerek kitap hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

Bu kitaptan hem pratik ve uygulanabilir liderlik becerileri kazanabileceksiniz hem de CEO’ların kendi anlattıkları olaylardan yola çıkarak ve geçtikleri olumlu olumsuz durumlardan beslenerek, kendi kurum kültürünüzü daha uzun ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edebileceksiniz. Değişen kurum kültürünü Kültürel Dönüşüm kitabıyla daha kolay özümseyeceksiniz.

“Kültürel Dönüşüm”, Sola Unitas Academy etiketiyle raflarda yer almıştır.


Sola Unitas Academy, psikoloji, gelişim, felsefe, koçluk ve liderlik alanlarında yerli ve yabancı yayınların yanı sıra bu alanlarda eğitimler düzenleyen bir organizasyondur. Paul Ekman International’ın Türkiye Şubesi olarak faaliyet göstermektedir.

Entegre raporlama nedir? Türk şirketleri ne kadar hazır?