Yeni Bir Parti: Siyasetin gündemine bomba gibi düştü!

Yeni Bir Parti adıyla kurulan, yenibirparti.org adresinden yayın yapan bir internet sitesi, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağını açıkladı.

Yeni Bir Parti yenibirparti Siyasetin gündemine bomba gibi düştü!
Yeni Bir Parti: Siyasetin gündemine bomba gibi düştü!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın parti kuracağı yönünde iddialar dillendirilirken çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Yeni Bir Parti adıyla kurulan bir internet sitesi, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağını açıkladı. Söz konusu site ile Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu yahut Ali Babacan’ın bir ilgisinin bulunup bulunmadığı bilinmezken sitede partinin kurucu kadrosu açıklanmadı.


İnternet üzerinden yayın hayatına başlayan “Yenibirparti” adlı internet sitesi, “Biz kimiz” kategorisinde kendisini, “Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır” ifadeleriyle tanıttı.

İsmini ve kadrosunu açıklamayan yeni parti, “Türkiye’ye uğur getirecek” sloganını da kullandı.

Yeni Bir Parti – yenibirparti.org adresinde “Biz kimiz?” başlığı altında yapılan açıklama:

Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır.

Kadromuzda kamuoyunun yakından tanıdığı ve tanımadığı kişiler olabilecektir.

Şu an için hakkımızda aşağıdaki genel bilgileri vermeyi uygun görüyoruz.

Aşağıda sayılan ilkeleri benimseyen ve kadromuza katılmak, il ve ilçe teşkilatlarımızda görev almak veya maddi destek vermek isteyen vatandaşlarımız, iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirler.

Biz; AK Parti iktidarının 16 küsur yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıklarıyla tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin bayrağın daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devralınmasını gerektirdiğini düşünen sorumluluk bilinci yüksek bir kadroyuz.

Biz; siyasete yeni bir anlayış, taze kan ve heyecan getirecek, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanacak milli bir kadroyuz.

Biz; Türkiye’nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz.

Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz.

Biz; dünya görüşleri birbirinden farklı ancak bu farklılıkları saygıyla karşılayan ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda bir araya gelerek ülkemizi her alanda gelişmiş dünya ülkeleri seviyesine çıkarmayı hedefleyen icraat odaklı bir kadroyuz.

Biz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı herkesin ortak çıkarı olan daha müreffeh, daha özgürlükçü, daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf etmeyi bir görev ve sorumluluk olarak gören ve Süper Güç Türkiye idealimizi gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve donanıma sahip liyakatli bir kadroyuz.

Biz; ortak akla ve istişareye önem veren, yeni fikirlere, önerilere ve yapıcı eleştirilere açık bir kadroyuz.

Biz; sırtını milletimiz dışında hiçbir güce dayamadan, sadece milletimizin sağduyusuna ve ferasetine güvenerek yola çıkan milli bir kadroyuz.

Genç, temiz, ülkü sahibi, her görüşe saygılı, ortak akla önem veren ve aynı zamanda devletin yapısını ve işleyişini iyi bilen, hızlı karar alabilecek ve liyakat sahibi kadrolardan oluşan Partimiz, milletimizin dertlerine derman olacak ve ülkemizi her alanda gelişmiş ülkelerden de ileri bir seviyeye ulaştıracaktır.

Yeni Parti, başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı ülkemizin süper bir güç olmasını hedefleyen yeni bir ülkü etrafında birleştirecek ve bir yandan demokratik hak ve özgürlükler açısından, diğer yandan da ekonomik gelişmişlik ve kalkınma açısından kısa zamanda çok önemli icraatlara imza atacak ve milletimizi madden ve manen zenginleştirecektir.

Yeni Parti, kendisini siyasi yelpazenin sağında, Merkez Sağda konumlandırmaktadır. Yeni Parti, her türlü aşırılığa ve vatandaşlarımızın din, mezhep, ideoloji ve etnik kökenler itibariyle ötekileştirilmesine ve kutuplaştırılmasına şiddetle karşıdır.

Yeni Parti, her anlayıştan vatandaşımızın bünyesinde kendisine yer bulabileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği birleştirici ve demokratik bir anlayışı benimsemektedir.

Yeni Partinin misyonu, milletimize bir ideolojiyi veya hayat tarzını dayatmak değildir. Yeni Partinin misyonu; tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla ve adeta bir seferberlik halinde ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.

Gelişmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, gelişmiş sosyal ve kültürel yapısı ve güçlü ordusuyla; dosta güven veren, düşmana korku salan, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durabilecek Süper Güç Türkiye, Yeni Partinin yegâne amacıdır.

Gayret bizden, destek milletimizden, başarı Allah’tan…

Yeni Bir Parti – yenibirparti.org adresinde “Niçin yola çıkıyoruz?” başlığı altında yapılan açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti, son 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerince yönetilmektedir. Koalisyonların olmadığı, tek parti iktidarı yönetiminde geçen bu 16 yıl içerisinde Türk tarihinde birçok ilkler yaşanmış, doğrularla yanlışlar birbirine girmiş ve pek çok faydalı icraatın yanında, olumsuz etkilerinin giderilmesi oldukça zor büyük hatalar yapılmıştır.


Özellikle son 10 yıl içinde devlet içindeki güç odakları arasındaki hesaplaşmalar ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının bu hesaplaşmaların tarafı veya aleti olması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk dönemlerinde iyi denebilecek seviyelere yükselen adalet, demokrasi ve ekonomi, tekrar inişe geçmiş ve kötüleşmeye başlamıştır.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye, hala temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla güvence altında olmadığı, adalet sisteminin bozulduğu ve ekonomik göstergelerin gittikçe kötüleştiği bir ülke konumuna gerilemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce örneği görülmemiş sarsıcı hadiselerin yaşandığı son 16 yıllık süreçte, iktidar partisinin tüm kadroları hem yorulmuş ve yıpranmışlar, hem de devletimizi ve milletimizi yormuş ve yıpratmışlardır.

Demokratik hakların, özgürlüklerin ve ekonomik refahın artmasına yönelik büyük beklentilerle iktidar olan ve bugüne kadar vatandaşlarımızın önemli bir kesimince bu beklentilerle destek verilen iktidar partisi, bugün artık vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılayamaz hale gelmiştir.

Ekonomi

Geldiğimiz nokta itibariyle toplum kademeleri arasında gelir dağılımı adaletsizliği had safhalara ulaşmış, orta sınıf zayıflamış ve zengin ile fakir arasında uçurumlar oluşmuştur. İktidara yakın bazı çevreler hızla zenginleşirken, orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın alım güçleri azalmakta ve büyük bölümü bugüne kadar iktidar partisine oy veren bu vatandaşlarımız gittikçe fakirleşmektedir.

Enflasyon, faizler ve döviz kurları yükselmekte, her şeye zam gelmekte ve vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Öte yandan üretici ve esnafımız üzerindeki vergi ve diğer mali yükümlülükler artmakta ve devlet, adeta sanayici ve esnafımızın kazancına yarı yarıya ortak hale gelmektedir.

Yüksek ÖTV ve KDV’ler ve asgari ücretlinin bile yıl içinde ikinci dilime geçtiği gelir vergisi oranları nedeniyle, ücretli kesim de ağır vergi yükü altında ezilmektedir.

Mevcut siyasi konjonktürde, tüm bu sorunlara çözüm üretip vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilen ve ülkemizi demokratik hak ve özgürlükler ile ekonomik gelişmişlik açısından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaya yönelik politikalar geliştirebilen bir muhalefet partisi de bulunmamakta ve adeta siyasi bir tıkanıklık içine girilmiş bulunulmaktadır. Dünyada köklü dönüşümler yaşanır ve uluslararası dengeler yeniden oluşurken, ülkemizdeki siyasi aktörler zamanlarını ve enerjilerini kısır iç meselelerle uğraşarak tüketmektedir.

Türkiye ve Türk Milleti, tek bir kişinin veya partinin kaderine bağlı olacak kadar kısır bir devlet ve millet değildir. Türkiye ve Türk Milleti, kişilerden ve partilerden çok daha büyüktürler. Büyük Türk Milleti, en umutsuz dönemlerde bile bağrından kendisine yeni ufuklar açacak, eskimez ülkülere doğru kendisine liderlik edecek alternatif kadrolar çıkarabilmiştir.

Türkiye, sadece Türk Milleti için değil, dünya üzerinde zulme uğrayan, sömürülen ve uzanacak yardım eli bekleyen tüm insanlar ve milletler için de bir umuttur. Vahşi kapitalist sistem ile çeşitli formatlarda sömürü düzeninin hâkim olduğu ve gelir adaletsizliğinin zirve yaptığı günümüz dünyası, Anadolu’nun bağrından doğacak ve tüm dünyaya dalga dalga yayılacak adalet ve merhamet odaklı yeni bir medeniyeti sabırsızlıkla beklemektedir.

“Kutuplaşmayı ortadan kaldırarak…”

Yeni Parti, son yıllarda milletimiz içinde bilinçli olarak tahrik edilen ayrışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldırarak iç barışı sağlayacak ve kimsenin ötekileştirilmeyeceği bir siyasi ve sosyal ortam oluşturacaktır.

Yeni Parti, ekonomik kalkınmaya öncelik vererek tüm vatandaşlarımızın ekonomik refahını yükseltecek ve gelir adaletsizliğini gidererek refah ve zenginliğin tabana yayılmasını ve tüm vatandaşlarımız arasında adil bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır.

Yeni Parti, siyasallaşan adalet sistemini onaracak ve eğitim sistemimizi, ülkemizi bir süper güç haline getirecek kadrolar yetiştirecek şekilde yeniden kurgulayacaktır.

Yeni Parti ayrıca eğitim, bilim, sanayi, kültür ve sanat odaklı olarak insanımıza yapılacak yatırımlarla, Anadolu’nun bağrından tüm dünyayı aydınlatacak yeni bir medeniyetin meşalesini tutuşturacaktır.

“Gelişmiş ülkelerden de ileri bir seviye”

Genç, temiz, ülkü sahibi, her görüşe saygılı, ortak akla önem veren ve aynı zamanda devletin yapısını ve işleyişini iyi bilen, hızlı karar alabilecek ve liyakat sahibi kadrolardan oluşan Yeni Parti, milletimizin dertlerine derman olacak ve ülkemizi her alanda gelişmiş ülkelerden de ileri bir seviyeye ulaştıracaktır.

Yeni Parti, başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı ülkemizin süper bir güç olmasını hedefleyen yeni bir ülkü etrafında birleştirecek ve bir yandan demokratik hak ve özgürlükler açısından, diğer yandan da ekonomik gelişmişlik ve kalkınma açısından kısa zamanda çok önemli icraatlara imza atacak ve milletimizi madden ve manen zenginleştirecektir.

Yeni Partinin öncelikli icraatlardan biri; her kesimden insanımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak toplumsal mutabakat ve ortak akılla oluşturulacak bir sivil anayasa hazırlanması olacaktır. Çünkü 1980 askeri müdahalesinin ürünü olan 1982 Anayasası, aradan geçen süre zarfında 20’den fazla değişikliğe uğramasına ve 100’den fazla maddesi değiştirilmesine rağmen hala çağı yakalamaktan uzak, kısıtlayıcı ve vesayet odaklıdır. 35 yılda yapılan 20’den fazla değişiklikle de insicamı ve bütünlüğü bozulmuş, adeta yamalı bir bohça haline dönüşmüştür.

“AK Parti’nin söz verdiği halde gerçekleştirmediği sivil anayasa vaadi”

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisince söz verildiği halde gerçekleştirilmeyen yeni ve sivil anayasa vaadi, Yeni Parti tarafından gerçekleştirilecek ve hiç kimsenin veya toplumsal kesimin kendini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği, tüm toplum kesimlerini kucaklayacak bir anayasa, ortak akılla hazırlanarak milletimizin onayına sunulacaktır.

Yeni Parti, kendisini siyasi yelpazenin sağında, Merkez Sağda konumlandırmaktadır. Yeni Parti, her türlü aşırılığa ve vatandaşlarımızın din, mezhep, ideoloji ve etnik kökenler itibariyle ötekileştirilmesine ve kutuplaştırılmasına şiddetle karşıdır.

Yeni Parti, her anlayıştan vatandaşımızın bünyesinde kendisine yer bulabileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği birleştirici ve demokratik bir anlayışı benimsemektedir.

Yeni Partinin misyonu, milletimize bir ideolojiyi veya hayat tarzını dayatmak değildir. Yeni Partinin misyonu; tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla ve adeta bir seferberlik halinde ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.

Gelişmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, gelişmiş sosyal ve kültürel yapısı ve güçlü ordusuyla; dosta güven veren, düşmana korku salan, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durabilecek Süper Güç Türkiye, Yeni Partinin yegâne amacıdır.


yenibirparti.org

Ahmet Davutoğlu yeni parti için 40 ilde örgütlenmeyi tamamladı iddiası