AK Parti’de iptal başvurusu muamması: Başvuru yapılmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul’da seçimlerin iptali başvurusu henüz gerçekleşmemiştir.

AK Parti iptal başvurusu muamması: Başvuru yapılmadı

AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için YSK’ya “tam kanunsuzluk” itirazı başvurusu yaptığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündükleri başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek “Başvuruda bulunuldu” şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

YSK, AK Parti’nin İstanbul’da tüm oylar sayılsın talebini reddetmişti

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin İstanbul için yaptığı ‘Tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazını reddetti ve sadece 21 ilçede toplam 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasını benimsedi. 31 ilçede yeniden sayım talebi reddedilirken Büyükçekmece’de seçimin iptal istemi kararı ise bugüne bırakıldı.

YSK, 14 saatlik toplantının ardından AK Parti’nin talebinin reddedilmesine karar verdi. Kararı AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı. Özel, “Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimiz haklı bulundu ve 51 sandıkta sayım kararı alındı. Diğer taleplerimiz ise reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz ise reddedildi.” dedi.

AK Parti’li Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ya başvuracaklarını açıklamıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Kararı anlamış değilim. Olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz.


Yavuz: 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur

— YSK oyların tamamının sayılmasına gerek yoktur şeklinde karar verdi. 51 sandıkta oylar yeniden sayılsın diye bir kararı da var. Bu kararları eleştirme hakkımız var. Anlamış değilim. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim.

— 51 sandığı dedik ki şurada tutanak yapılmamış çizelge boş bırakılmış örnekler bunlar dedik. Yüzlercesi binlercesi var dedik. 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. İstanbul’da çok parçalı bir durum var. Sayılan yerlerde gördük ki çok büyük usulsüzlükler var çok büyük kaydırmalar var bizim aleyhimize kaydırılmış. Tüm sandıkların yüzde 6’sı sayıldı.

Olağanüstü itiraz nedir?

298 sayılı kanunun 130. Maddesi’ne göre itiraz süreleri şöyle işliyor:

Madde 130 – (26/4/1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun hükmüdür.) İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur:

  1. İl seçim kurullariyle başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikayetlerin reddine dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün
  2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün
  3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal
  4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00 ye
  5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; ilbirleştirme tutanağının düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat on yediye
  6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat on yediye kadar 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasiyle Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlariyle genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebi ile yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.

Ekrem İmamoğlu: Yeter bu memleket artık ofsayttan gol yemesin!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.