Yargıtay’dan emsal cep telefonu kararı: Tüketici mağdur edildi

Cep telefonu alanları ilgilendiren karar Yargıtay’dan geldi. Sıfır aldığı telefonu bozulan tüketici, satıcının iade almaması nedeniyle mahkemeye başvurdu. Yargıtay, alındıktan bir süre sonra bozulan telefonun satıcıya iade edilebileceğine hükmetti.

Yargıtay emsal cep telefonu kararı: Tüketici mağdur edildi

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren emsal karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nden geldi. Satın aldığı telefonu bir süre sonra arızalanan tüketici, sözleşmeden dönme talebiyle telefonu aldığı işyerine iade etti.

Bir süre sonra satıcı, mağdur tüketiciye başka bir telefon gönderdi. Bu telefon da bozuk çıkınca tüketici, soluğu mahkemede aldı.


Tüketici Mahkemesi’nde ifade veren mağdur tüketici, davalı tarafından gönderilen kendisine ait olmayan telefonun davalıya iadesine, satım sözleşmesinden dönülmesine, 450 TL maddi, 2 bin 500 TL manevi zararın olay tarihinden işleyecek kanuni faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Mahkemede savunma yapan davalı işyeri sahibi, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Davacı tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme bu kez tüketiciyi haklı buldu.


Yargıtay’dan cep telefonu kararı: Tüketici mağdur edildi

Davanın kısmen kabulüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iadesine, telefon bedeli olan 1.999 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için yapılan 450 TL masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verdi. Mahkeme, manevi tazminat talebinin reddine hükmetti.


Kararı bu kez davalı iş yeri sahibi temyiz etti. Devreye yeniden giren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, tüketicinin mağdur edildiğine dikkat çekti. Davalının temyizini reddeden daire, mahkeme kararını onadı.

WhatsApp’ın yeni müjdeleri kullanıcıları sevindirdi