Nesli tehlike altındaki kuşların avlanmasına izin

23 Mayıs’ta toplanan Merkez Av Komisyonu, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi.

nesli tehlike altındaki kuşların avlanmasına izin üveyik
Üveyik (Fotoğraf: Yasin Kaya)

27 doğa koruma kuruluşu bir araya gelerek bir deklarasyon metni yayınlamış ve başlatılan imza kampanyasına katılan 80 bin üzerinde imzacı ile beraber Merkez Av Komisyonu’ndan nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patkanın avının tamamen yasaklanmasını talep etti.

23 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen Merkez Av Komisyonu toplantısında, Türkiye doğası ve doğa koruma çalışmaları açısından eleştiri odağı olan kararlara imza atıldı. Nesilleri küresel ölçekte tehlike altında olarak “Kırmızı Liste” türleri içerisinde bulunan üveyik ve elmabaş patkanın avlanmasına izin verilen toplantı kararları, doğa koruma kuruluşları, doğa severler ve hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı. Görevlerinden biri korunacak türleri belirlemek olan ve çoğunluğu avcılardan oluşan Merkez Av Komisyonu, aldığı kararla nesli küresel ölçekte tehlike altında olan kuş türlerinin avlanmasına bir kez daha izin vermiş oldu.


Bilim otoriteleri korunması gerektiğini söylüyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) verilerine göre, üveyik nüfusu son 40 senede %78, elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda %50 gibi çok büyük bir oranda azaldı. Her iki tür de dünya ölçeğinde korunması gereken türler arasında yer alıyor.

Konuya dikkat çekmek ve nesli tehlike altındaki kuşların avının yasaklanması amacıyla bir araya gelen 27 kurum ve 65 binin üzerinde imzacının talepleri göz ardı edilerek; 2019-2020 av sezonunda, bir avcının, bir av gününde 3 üveyik Streptopelia turtur, 2 elmabaş patka Aythya ferina vurmasına izin verildi.

Yoğun tepkiler üzerine haftalık kuş avı gün sayısının 4 günden 3 güne düşürüldüğü dikkat çekti. Komisyon 2018-2019 av sezonunda bir av gününde 5 üveyik, 6 elmabaş patka vurulmasına izin vermişti. Av günü sayısının ve av kotalarının düşürülmesine rağmen Merkez Av Komisyonu toplantısında alınan kararlar, doğa korumacılar tarafından bilimsel gerçeklikler ve kamu vicdanı gözetilmeden alınmış olmakla eleştiriliyor.

elmabaş patka
Elmabaş patka (Fotoğraf: Birol Hatinoğlu)

Doğa severler itiraz edecek

Kararın ardından açıklama yapan 27 kurum ve doğa severler, nesli küresel ölçekte yok olma tehlikesinde olan üveyik ve elmabaş patkanın avına hâlâ izin veriliyor olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Alınan karara itiraz edeceklerini belirten kurumlar, yaşam hakkının tüm canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak olduğunu vurguladı.Nesli tehlike altındaki kuşlar için bir araya gelen 27 kurum ve on binlerce destekçi adına konuşan Türkiye’nin ilk yaban hayatı uzmanlarından Tansu Gürpınar:

“Alınan karar hem Türkiye doğası, hem de Türkiye’deki doğa koruma çalışmaları açısından son derece yanlış. Türkiye taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiştir. Görevlerinden biri koruma altına alınacak türleri belirlemek olan Merkez Av Komisyonu, aldığı bu kararla tarihi bir yanlışın altına imza atmıştır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“23 Mayıs’ta Merkez Av Komisyonu’nda alınan kararlarla maalesef nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka kuşlarının avlanmasına izin verilmiştir. Bu yanlış kararın sebeplerinden biri Merkez Av Komisyonu’nun yapısıdır. Komisyonun 21 üyesinden 9’u avcı, 1’i avlak sahibi, 1’i Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 1’i ise çalışma alanı belirlenmemiş bir sivil toplum kuruluşu.

Yani Merkez Av Komisyonu’nun yarısından fazlası avcılardan oluşuyor. Üstelik komisyona konunun uzmanı hiçbir bilim insanı dahil edilmiyor. Türkiye doğası ve doğa koruma çalışmaları için alınacak kararların doğadan yana olabilmesi için komisyonun yapısındaki bu aksaklığın giderilmesi gerekiyor.

Nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patkanın koruma altına alınmasını isteyen doğa koruma kuruluşları ve bireyler aslında kendilerini savunma imkanı olmayan canlıların sesi oldu. Üveyik ve elmabaş patkanın önümüzdeki av sezonu içerisinde de avlanmasına izin verilerek alınan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyorum.”

Nesli tehlike altında olan elmabaş patka Fotoğraf: Birol Hatinoğlu
Nesli tehlike altında olan elmabaş patka (Fotoğraf: Birol Hatinoğlu)

İmza kampanyası


29 Nisan 2019 tarihinde nesli tehlike altındaki kuş türlerinin avının tamamen yasaklanması için aşağıdaki 27 kurum tarafından bir deklarasyon yayınlayarak; change.org/yasasinkuslar adresi üzerinden açılan imza kampanyasına 81 bin üzerinde imzacı destek verdi.

üveyik
Nesli tehlike altındaki üveyik kuşu (Fotoğraf: Yasin Kaya)

İmzacı Kurumların Listesi

 • AKFOD
 • Alakır Nehri Kardeşliği
 • Antalya Dostları Derneği
 • Artvin Borçka Karagöl Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği
 • Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 • Cahide Derneği
 • Çiğdemim Derneği
 • Çoruh Vadisi Borçkalılar Derneği
 • Doğa Derneği
 • Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 • HAYTAP
 • Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER)
 • İstanbul Artvin STK Platformu
 • Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi
 • Kızılkaya Yenidünya Derneği
 • KİHAYKO
 • Kuzey Ormanları Savunması
 • Mezopotamya Ekoloji Hareketi
 • MAGMA Dergisi
 • Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 • Orman Melekleri
 • Simurg Kuş Yuvası Derneği
 • Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)
 • TTKD
 • Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği
 • Van ÇEV-DER
 • WWF-Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geyik ihalesi: Vurana 14 bin TL verilecek