İş görüşmesinde Oyunlaştırılmış Yetenek Testi nedir?

İşe alımda Oyunlaştırılmış Yetenek Testi… Bir şirketin işgücünün zihinsel kapasitesi, rekabet edilebilirliği ve inovasyon potansiyeli açısından belirleyici bir kriter. Zihinsel yetenekleri güçlü adaylar, göreve başladıklarında hızla deneyim eksikliklerini giderebiliyor ve çağımızın belirsiz ve karmaşık yapısında sorunlara daha analitik ve hızlı çözümler sunabiliyor.

İş görüşmesinde Oyunlaştırılmış Yetenek Testi nedir?

Birçok firmanın işe alım sürecinde ilk aşamada kullandığı yetenek testi uygulamaları, bu özellikleri ölçebilmesine rağmen birçok aday tarafından uzun, sıkıcı ve stresli bir deneyim olarak nitelendiriliyor. İnsan kaynaklarının hem doğru adaya ulaşma hem de başarılı bir işveren markası olma amacını destekleyen Oyunlaştırılmış Yetenek Testi son dönemde ölçüm gücü ve yarattığı olumlu aday deneyimi ile kurumlar için öne çıkan bir alternatif oluyor.

Adayların zihinsel becerilerini akademik yaşamdan alışkın oldukları geleneksel test yöntemi ile ölçme yaklaşımı; aday deneyiminin önem kazanması ile yerini oyunlaştırılmış yetenek testlerine bırakıyor.


Adayların kişilik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçen oyunlarının ardından adayların zihinsel becerilerine odaklanan Jobventure oyunu ile Türkiye’de Oyunlaştırılmış Yetenek Testi dönemini başlatan Assessment Systems‘ın bu aracını kullanan adayların yüzde 92’si geleneksel testlere göre değerlendirmeleri daha fazla keyif alarak yaptığını ve yüzde 80’i daha az stres yaşadığını belirtiyor. Yine adayların yüzde 87’si, değerlendirme yapan kurumla ilgili daha olumlu bir algıya sahip olduklarını söylüyor.

Adaylar oyun ile değerlendirildikleri süreçlerden memnun ayrılıyor 

Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla oyunlaştırılmış yetenek testi daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından demotive edici ve yorucu olarak algılanırken, oyunlaştırma ile bu süreç daha eğlenceli hale geldiği gibi kolaylaşıyor.

Şirketlerin son dönemdeki önem verdikleri konuların başında gelen dijital dönüşümü de destekleyen Oyunlaştırılmış Yetenek Testi, online ve mobil olarak uygulanmakla birlikte istenirse kameralı ya da gözetimli bir ortamda da yapılabiliyor.

Oyun deneyimli adaylar için uygun bir yöntem değil 

Deneyimsiz adaylar kısa süreli, eğlenceli, daha az stresli uygulamaları tercih ederken, deneyimi beş yılı aşan çalışanların bu konudaki öncelikleri değişiyor. Deneyimlerini de sergileyebilecekleri, kendilerini yüz yüze ifade edebilme olanağı bulabilecekleri kapsamda ve uzunlukta bir değerlendirme sürecini tercih ediyorlar.


Bu adayları oyun ile değerlendirmek süreci yeteri kadar ciddiye almamalarına sebep olabilir. “Deneyimime rağmen hala bir test ile mi değerlendiriliyorum?” algısı yaşattığı için geleneksel yetenek testlerini de uygulamak bu adaylar için tercih edilmiyor. Değerlendirme Merkezi çözümleri, Yetkinlik Bazlı Mülakat gibi yöntemler çok daha doğru uygulamalar oluyor.

Oyunlaştırılmış Yetenek Testi ile oyun kurgusu içinde adaylar gerçek performanslarını ortaya koyabiliyor 

Yaklaşık 20 dakika süren bu oyun kurgusu içerisinde aday birçok yerde sayısal ve sözel anlama becerisini; analitik bakış açısını ve dikkatini ortaya koyuyor.  Bu boyutlar oyunun içindeki farklı yerlerde birçok defa ölçümlendiği için yüksek bir tahmin gücü elde ediliyor.

Oyunlaştırılmış yetenek testlerinin adayların eğilimleri yerine yeteneklerine odaklanması, içeriğinin doğru ve yanlış kararlara dayalı olması anlamına geliyor. Bu sebeple adayın kendini olduğundan daha pozitif değerlendirmesi gibi riskler de taşımıyor. Stres unsurunun geleneksel yönteme göre daha düşük olması da becerilerini geleneksel yetenek testlerine göre daha gerçekçi biçimde ölçmeye olanak sağlıyor.

Oyunlaştırılmış yetenek testlerinin genç yetenekleri hem çekmeye hem de doğru tahmin etmeye olanak sağladığına dikkat çeken Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç; “Akıllı adaylar kuruma girdiklerinde hızlı şekilde deneyim eksikliklerini kapatıyorlar. Karmaşık problemleri çözme, belirsizliklere uyum sağlama, yaratıcı çözümler üretme becerileri çok daha yüksek oluyor.


Oyunlaştırılmış yetenek testleri adayların bu potansiyelini kısa ve eğlenceli bir içerikle tespit edebiliyor. Geleneksel yetenek testlerinin geçerlilik ve güvenilirlik anlamındaki tüm avantajlarını sağlıyor ama mobil cihazlar için optimize edilmemiş olması, uzun ve stres verici olması gibi dezavantajlarının hiçbirini barındırmıyor.” dedi.

Renge göre karakter analizi ve DISC testi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.