Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda

Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda… Yapılan çalışmalarla elde edilen iç görüler, sektörün yenilikçi çözümler geliştirmesine ışık tutuyor.

Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda
Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda

Gerçekleştirdiği seminer, workshop ve eğitimlerle iş dünyasının daha yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesine katkıda bulunan inovasyon danışmanlığı firması ArtBizTech, sigortacılık sektörüne yönelik olarak düzenlediği workshoplarla sektörün inovatif dönüşümüne destek veriyor.

Zorunlu deprem sigortası, bireysel emeklilik sistemine gelen devlet desteği, artan tüketici farkındalığı gibi gelişmelerle Türkiye’de büyüme trendinde olan sigortacılık sektörü, büyümeyi sürekli kılmak ve farklı hizmetler yaratarak rekabet gücünü artırmak adına ArtBizTech’in, “Tasarım Odaklı Düşünme” adı verilen “Design Thinking” metodolojisini kullanıyor.


Gençlerin sigortalanması için yaratıcı çözümler

Gerçekleştirdiği etkinliklerle önde gelen birçok sektöre Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanma fırsatı sunan ArBizTech, geçtiğimiz günlerde sigortacılık sektörüne özel bir workshop düzenledi.

Bu kapsamda, daha fazla gencin sigortacılık çözümlerini tercih etmesi adına gençleri de işin içine katan bir yöntem izleyen ArtBizTech, yanı sıra sigortacılığa özgü ürün geliştirme güçlüklerini de gözeten ve sektörün temel sorunlarını adresleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Sigortacılık sektörünün temsilcileri ve gençlerle gerçekleştirdikleri workshopa ilişkin bilgileri aktaran ArtBizTech Tasarım Odaklı Düşünme Danışmanı ve Tasarımcı Nurseli Yorgancı Ceylan, birçok yasal düzenlemeye tabi olan sektörün kendine özgü dinamiklerini göz önünde bulundurarak çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Ceylan, “Sigortacılık sektörü pazardaki değişimler nedeniyle sürekli dinamik kalmak zorunda. Ancak bir yandan da iş süreçleri denetimindeki sıkılık ve hata riskine karşı alınan önlemlerdeki yoğunluk, çalışanlarda yeniliklere karşı istemsiz bir direnç oluşturuyor. İnovatif fikirlerin regülasyonlara takılarak uygulamaya geçirilememesi ise, kurum içinde motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Bu durumda yeni bir iş modeli, hizmet ya da ürün tasarlamak için aynı süreçleri tekrarlamak yerine, hızlıca ‘süreç iyileştirme’ operasyonları kurgulanarak verim elde etmeye çalışılıyor” dedi.

Sigortacılık sektörü için Tasarım Odaklı Düşünme ile gelen dönüşüm

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin tam da bu noktada devreye girdiğini kaydeden Ceylan, uyguladıkları yöntemin temel sorunları çözmekle kalmayıp aynı zamanda motivasyonu düşen ekiplere disiplinler arası ve pozitif bir çalışma alanı yarattığını dile getirdi.


Arzu edilen gerçek dönüşümün bu şekilde hayata geçtiğini vurgulayan Ceylan, “Farklı birimlerden ve pozisyonlardan bir araya gelen ekibin çalışmaları sonucu ortaya çıkan çözümler, yalnızca bir kişinin ya da grubun değil tüm şirketin oluyor ve çok daha rahat bir şekilde benimseniyor, uygulamaya geçiriliyor” şeklinde konuştu.


Sanatsal düşünme pratiğinden doğan yaratıcılık

Ceylan’ın verdiği bilgilere göre ArtBiztech, workshop öncesinde çalışmalar gerçekleştirerek hedef kitle olan gençlerin günlük rutinleri ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama, sigorta sektörüne karşı duruşlarını ve fikirlerini öğrenme fırsatı yakaladı. Saha çalışmalarının ardından tüm veriler bir araya toplanarak, görselleştirmelerle okunabilir içgörüler haline getirildi ve workshop buna göre hazırlandı.

sigortacılık sektörü insurance sector industry workshop

Salondaki çalışma kapsamında “Affinity Diagram”, “Empathy Mapping”, “Mind Mapping” gibi tekniklerle yeni içgörüler yakalanmış oldu.

Ortaya çıkan fikirler “uygulanabilirlik” ve “katacağı değer” eksenlerinde değerlendirilerek öne çıkan fikirler, prototiplenmek üzere katılımcılarla birlikte seçildi.

“Low Fidelity Prototyping” yöntemiyle prototipleme çalışması yapıldıktan sonra son olarak değerlendirme aşaması gerçekleştirildi. İki günlük workshop, ortaya çıkan içgörüler, üretilen fikirler ve alınan eleştirilerle birlikte sonlanmışken ArtBizTech ekibi tüm bu süreçte hiçbir noktayı atlamadan workshop sonrası raporunu hazırladı.


İnovasyon çalışmalarına en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan sigortacılık sektörü, ArtBizTech tarafından derlenen sanatsal düşünme pratikleri ile zenginleştirilen, sağ beyin yetkinliklerini geliştirerek ortaya daha yaratıcı fikirler çıkaran bir workshop kazandı.

Sigortacı robotlar yolda! Sigortacılıkta akıllı otomasyon