Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda

Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda… Yapılan çalışmalarla elde edilen iç görüler, sektörün yenilikçi çözümler geliştirmesine ışık tutuyor.

Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda
Sigortacılık sektörü dönüşüyor: Tasarım Odaklı Düşünme ön planda

Gerçekleştirdiği seminer, workshop ve eğitimlerle iş dünyasının daha yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesine katkıda bulunan inovasyon danışmanlığı firması ArtBizTech, sigortacılık sektörüne yönelik olarak düzenlediği workshoplarla sektörün inovatif dönüşümüne destek veriyor.

Zorunlu deprem sigortası, bireysel emeklilik sistemine gelen devlet desteği, artan tüketici farkındalığı gibi gelişmelerle Türkiye’de büyüme trendinde olan sigortacılık sektörü, büyümeyi sürekli kılmak ve farklı hizmetler yaratarak rekabet gücünü artırmak adına ArtBizTech’in, “Tasarım Odaklı Düşünme” adı verilen “Design Thinking” metodolojisini kullanıyor.


Gençlerin sigortalanması için yaratıcı çözümler

Gerçekleştirdiği etkinliklerle önde gelen birçok sektöre Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanma fırsatı sunan ArBizTech, geçtiğimiz günlerde sigortacılık sektörüne özel bir workshop düzenledi.

Bu kapsamda, daha fazla gencin sigortacılık çözümlerini tercih etmesi adına gençleri de işin içine katan bir yöntem izleyen ArtBizTech, yanı sıra sigortacılığa özgü ürün geliştirme güçlüklerini de gözeten ve sektörün temel sorunlarını adresleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Sigortacılık sektörünün temsilcileri ve gençlerle gerçekleştirdikleri workshopa ilişkin bilgileri aktaran ArtBizTech Tasarım Odaklı Düşünme Danışmanı ve Tasarımcı Nurseli Yorgancı Ceylan, birçok yasal düzenlemeye tabi olan sektörün kendine özgü dinamiklerini göz önünde bulundurarak çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Ceylan, “Sigortacılık sektörü pazardaki değişimler nedeniyle sürekli dinamik kalmak zorunda. Ancak bir yandan da iş süreçleri denetimindeki sıkılık ve hata riskine karşı alınan önlemlerdeki yoğunluk, çalışanlarda yeniliklere karşı istemsiz bir direnç oluşturuyor. İnovatif fikirlerin regülasyonlara takılarak uygulamaya geçirilememesi ise, kurum içinde motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Bu durumda yeni bir iş modeli, hizmet ya da ürün tasarlamak için aynı süreçleri tekrarlamak yerine, hızlıca ‘süreç iyileştirme’ operasyonları kurgulanarak verim elde etmeye çalışılıyor” dedi.

Sigortacılık sektörü için Tasarım Odaklı Düşünme ile gelen dönüşüm

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin tam da bu noktada devreye girdiğini kaydeden Ceylan, uyguladıkları yöntemin temel sorunları çözmekle kalmayıp aynı zamanda motivasyonu düşen ekiplere disiplinler arası ve pozitif bir çalışma alanı yarattığını dile getirdi.


Arzu edilen gerçek dönüşümün bu şekilde hayata geçtiğini vurgulayan Ceylan, “Farklı birimlerden ve pozisyonlardan bir araya gelen ekibin çalışmaları sonucu ortaya çıkan çözümler, yalnızca bir kişinin ya da grubun değil tüm şirketin oluyor ve çok daha rahat bir şekilde benimseniyor, uygulamaya geçiriliyor” şeklinde konuştu.

Sanatsal düşünme pratiğinden doğan yaratıcılık

Ceylan’ın verdiği bilgilere göre ArtBiztech, workshop öncesinde çalışmalar gerçekleştirerek hedef kitle olan gençlerin günlük rutinleri ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama, sigorta sektörüne karşı duruşlarını ve fikirlerini öğrenme fırsatı yakaladı. Saha çalışmalarının ardından tüm veriler bir araya toplanarak, görselleştirmelerle okunabilir içgörüler haline getirildi ve workshop buna göre hazırlandı.

sigortacılık sektörü insurance sector industry workshop

Salondaki çalışma kapsamında “Affinity Diagram”, “Empathy Mapping”, “Mind Mapping” gibi tekniklerle yeni içgörüler yakalanmış oldu.

Ortaya çıkan fikirler “uygulanabilirlik” ve “katacağı değer” eksenlerinde değerlendirilerek öne çıkan fikirler, prototiplenmek üzere katılımcılarla birlikte seçildi.

“Low Fidelity Prototyping” yöntemiyle prototipleme çalışması yapıldıktan sonra son olarak değerlendirme aşaması gerçekleştirildi. İki günlük workshop, ortaya çıkan içgörüler, üretilen fikirler ve alınan eleştirilerle birlikte sonlanmışken ArtBizTech ekibi tüm bu süreçte hiçbir noktayı atlamadan workshop sonrası raporunu hazırladı.


İnovasyon çalışmalarına en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan sigortacılık sektörü, ArtBizTech tarafından derlenen sanatsal düşünme pratikleri ile zenginleştirilen, sağ beyin yetkinliklerini geliştirerek ortaya daha yaratıcı fikirler çıkaran bir workshop kazandı.

Sigortacı robotlar yolda! Sigortacılıkta akıllı otomasyon


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.