500 bin dolar ihracat yapanlara yeşil pasaport verilecek

İhracat yapan firmanın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriteri 500,000 dolara (2.8 milyon TL) indirildi.

500 bin dolar ihracat yapanlara yeşil pasaport verilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni düzenlemeyle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500,000 dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunuyor

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne deniyor. Hususi pasaportla birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapılıyor.


Yeşil pasaport kimlere veriliyor?

  • Hususi pasaport, devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere veriliyor.
  • Ayrıca TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine;
  • Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
  • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
  • Devlet sporcularına,
  • Belirli şartlara tabi olmak üzere özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
  • 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli (500 bin dolar) ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
  • Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport veriliyor.

Yeşil Pasaport nasıl alınır?

Hususi Pasaport işlemleri yurt içinde sadece İl Emniyet Müdürlüklerinde yapılmaktadır.

Başvuru randevusu hakkında detaylı bilgiye https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.


Normal (umuma mahsus) ve bordo renkteki pasaport başvurusunda istenen belgelere ek olarak; yeşil pasaportu alabilecek durumda olan kişilerin bu statülerini ispatlayan belgelerin aslını bağlı oldukları kurumdan onaylı (mühürlü ve kaşeli) ve ıslak imzalı biçimde ibraz etmeleri gerekmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli başvuru sırasında bu belgedeki onay ve imzaları; kendilerine ilgili kurumlardan her yıl gönderilen imza sirküleri ile karşılaştırarak başvuruyu onaylar.

Son ve çok önemli bir gelişmeye göre; 3152 sayılı kanunun geçici 11. maddesi ve 2017/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; pasaport türleri arasında herhangi bir ayırım yapılmadığından, hususi pasaportlar dahil tüm pasaportlara ilişkin işlemler, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilecek.


Elektronik ortamdaki başvurular ise 30 Mart 2018 tarihinden itibaren yalnızca “randevu.nvi.gov.tr” web adresi üzerinden yapılabilecek.

E-ihracat için doğru fiyatlama stratejileri nasıl yapılır?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.