Devlet Alevileri neden ötekileştiriyor?

Aleviler, tarih boyunca yok sayıldılar, ötekileştirildiler. Cem evleri başta olmak üzere birçok sorunları çözüme kavuşturulmadı. AKP de bu siyasi eyleme devam etmekte…

Devlet Alevileri neden ötekileştiriyor?

Devlet Alevileri neden ötekileştiriyor?

Aleviler, tarih boyunca yok sayılmış bir topluluktur. Ötekileştirilmiş, göz ardı edilmiştir. Kimi zaman da soykırım demiyorum ancak katledilmiştir.


Yavuz Sultan Selim‘in, Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran Savaşı sırasında 40 bin Alevi’yi katlettiği ifade edilir. Kimi tarih uzmanlarına göre bu sayının doğruyu yansıtmadığı; sayının 10 – 12 bin civarında olduğu belirtilir. Bu sayının bir önemi yoktur.

Burada önemli olan neden böyle bir eyleme girişildiği. Alevi olmaları ve bu düşünce akımı doğrultusunda siyasi aktöre dönüşmesi, kültürün yok edilmesi gerektiği düşüncesi…

İşte bu neden, Alevilerin katlini vacip (!) hale getirmiştir. Gerek Yavuz Sultan Selim’in gerekse Kanuni Sultan Süleyman’ın din adamları, Aleviler hakkında akıl almaz fetvalar vererek Aleviler, Osmanlı döneminde katledilmiştir. Dikkat edilirse Alevilerin köyleri genel olarak şehir merkezinden uzaktadır. Osmanlı zulmünden kaçan Aleviler dağları mesken etmişlerdir.

Aleviler daha çok Atatürk’ün, cumhuriyeti ilan etmesiyle biraz daha rahatlamışlardır. Hatta cumhuriyetin hamurunda Alevilerin mayası oldukça güçlüdür. Bugün olduğu gibi dün de Aleviler seküler yapıyı kabul edip benimsemişlerdir.

Aleviler, sadece Osmanlı döneminde değil, Atatürk’ün ölümüyle birlikte Türkiye’nin, ABD rotasına girmesinden sonra sağ eğilimli iktidarların sola karşı siyasi, askeri eylemleri Alevileri de etkilemiştir.

Bugün bilindiği üzere Sünni İslam’a dönüştürülmeye çalıştırılan Alevi köylerinde cami görmeniz mümkündür. Ancak, Alevilerin ibadet yeri cem evleridir. Bunu kabul etmektedirler.

Peki Aleviler neden köylerinde camiye izin vermişlerdir ya da bunu sineye çekmişlerdir?


Birinci neden Alevilerin, zaman zaman atalarının anlattığı Osmanlı dönemini hatırlamaları.

İkinci neden, Alevilerin, köylerine yapılacak hizmetleri engellememek adına buna ses çıkarmamaları.

Bunun alt başlıkları da olabilir. Nedenler artırılabilir.

Aleviler, sadece Osmanlı döneminde değil; aynı zamanda yirminci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ciddi despotik eylemlere maruz kalmışlardır.

Malatya, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi olayları Alevilerin acılarını artıran eylemler olarak tarihte yazılacaktır.

Aleviler, sadece AKP döneminde değil, o yüzden geçmişte de ciddi ayrıştırmaya, ötekileştirmeye maruz bırakılmışlardır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ‘cem evlerinin ibadethane kabul edilmesi’ni yine AKP Meclis Üyeleri kabul etmedi. Ancak buna rağmen CHP Belediyesi bunu kabul ederek gerçekleştirdi. Burada CHP’yi kutlamak gerekir.


Yok sayılan, ötekileştirilen, dönüştürülmeye çalışılan Aleviler için Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu adımları Alevileri bir adım daha CHP’ye yakınlaştırmaktadır…

Alevi kimdir? Alevilik nedir, ne değildir?


Erdal Kişioğlu
Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…