GSS ve Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak!

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyen vatandaşlar artık sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak

Bağkur ve GSS borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak!

İstanbul Tabip Odası, sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olmasına tepki göstererek, “5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak” değerlendirmesini yaptı.


Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, oda yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine karşın GSS prim borçlarını ödeyemediğini söyledi.

Primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS’lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edildiğini söyleyen Kılıç şu bilgileri paylaştı:

Aylık geliri asgari ücretin 3’te birinden az olan vatandaşların ise GSS primi devlet tarafından ödenmektedir. Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağkur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Kararı

29 Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019’a uzatılmıştı.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu ve süre tekrar uzatılmadı.

İşsizlik ve ekonomideki problemler nedeniyle GSS borçlarını ödeyemeyen on binlerce vatandaş tedavi olamayacak.

Prim borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli olarak ödeyenler ise sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olamayacaklar

SGK’ya borcu bulunan vatandaşlar, yalnızca Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait hastanelerde ve devlet hastanelerinde tedavi hizmeti alabilecek. SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve vakıf üniversitesi hastanelerinde tedavi alamayacak. Bu hastanelerden faydalanmak için kişinin özel sağlık sigortası olması gerekiyor.

2020 Bağkur prim ödemeleri

Asgari ücretin değişmesi ile birlikte kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların yani Bağ-Kur kapsamında çalışanlarında prim oranları değişti buna göre bu kapsamdaki sigortalıların bir aylık prim oranı 1.015,34 TL. oldu. Ancak bildiğiniz üzere primlerini düzenli olarak ödeyen sigortalarımız 5510 sayılı Kanun teşvikinden yani 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanmakta olup bu kapsamdaki sigortalarımız ise 2020 yılı için aylık 868,19 TL. prim ödeyeceklerdir.

Tarım Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızın primleri diğer Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 27 katı üzerinden hesaplanmaktadır.

Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.

Buna göre 2020 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı:

2.943 TL ; %34,5; 27 ; 30 = 913,80 TL’dir.

Yine primlerini düzenli ödedikleri takdirde bu kapsamdaki sigortalılarımız 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanarak aylık 781,36 TL. prim ödeyeceklerdir.

2020 Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi

Bildiğiniz üzere hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olanların primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. 2020 yılı için bu tutar 2.943/3 = 981 TL. olup gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına düşen geliri bu tutardan az olanların genel sağlık sigortası haklarından prim ödemeden faydalanacaklardır.


Bu kişiler dışında kalan ve bakmakla yükümlü olmayan kişiler ise 2020 yılı içinde genel sağlık sigortasından faydalanmak için aylık 88,29 TL. prim ödeyeceklerdir.

Bildiğiniz üzere 5510 sayılı Kanunumuz ile sigortalı olan kişilere askerlik, doğum, avukatlık stajı v.b. günleri borçlanma hakkı getirilmiştir.

Bu kapsamdaki günlerini borçlanmak isteyen sigortalılarımız bu yıl için bir günlük borçlanma tutarı olarak 31,39 TL. ödemeleri gerekmektedir.

3201 sayılı Kanun gereğince yurt dışında geçen sürelerini borçlanmak isteyen sigortalılarımızın ise bir günlük borçlanma tutarı 44,15 TL. olmuştur.

2020 İsteğe bağlı sigorta

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir. Yine bu sigortalılarımız primlerini düzenli ödedikleri taktirde 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanarak aylık 824,04 TL. prim ödeyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar işveren olarak sayılmamakta ve bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri gerekmektedir. Bu tutar 2020 yılı için günlük 1,96 TL. dir.
Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı olarak işçi çalıştıran işverenlerin ise bu kişiler için günlük 31,88 TL. prim ödemeleri gerekmektedir.

Ek-5 kapsamında tarımda hizmet akdiyle çalışanlarda 2020 yılında prime esas günlük kazancın 27 katı üzerinden prim ödeyecek olup bu da 913,80 TL. yapmaktadır.
Ek-6 kapsamındaki taksi ve dolmuş şoförleri ile sanatçılar ise yine prime esas kazancın 27 katı olmak üzere %32,5 oranında prim ödeyecek olup 2020 için bu tutar 860,82 TL. dir. Eğer ayrıca işsizlik primi ödemek isterler ise bu sefer 940,28 TL. prim ödemeleri gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası olanlar GSS’li olmak zorunda mı?

Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması 1 Ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamış olup, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de bazı istisnalar hariç herkes için zorunlu hale gelmiştir.

Bu istisnalar;

– Ayrı emekli sandığı olup çalışanları SGK sigortalısı olmayan banka – sigorta ve reasürans şirketleri – ticaret odaları – sanayi odaları – borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli,

– Tutuklu ve hükümlüler,

– Milletvekilleri,

– Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri,

– Bunlardan emekli olanlar ile bunlar üzerinden dul – yetim aylığı alanlar,

genel sağlık sigortası kapsamına girmemektedir, dolayısıyla genel sağlık sigortası bunlar için zorunlu değildir.


Yukarıdaki istisnalar dışındaki herkes için genel sağlık sigortası zorunlu olduğundan, bu kişilerin özel sağlık sigortalarının bulunması onları genel sağlık sigortalısı olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sigortalı olan ya da Kurumdan gelir – aylık (emekli – dul – yetim aylığı) alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında sayılmaktadır. Bunlar dışında olup, genel sağlık sigortası bulunmayan kişileri ise Sosyal Güvenlik Kurumu kendiliğinden (re’sen) GSS kapsamına aldığından, bunların gelir testi yaptırması ve prim ödemeleri gerekir. Özel sağlık sigortaları olsa da durum değişmez.

Asgari ücret zammı hangi ödemeleri nasıl etkileyecek?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.