14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde ve dünyada yıllardır kutlanan Sevgililer Günü hikayesi Antik Roma’ya kadar uzanıyor.

Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü ne zaman ortaya çıktı?

Hikayeye göre Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu güçlendirmek amacıyla genç erkeklerin evlenmesini yasaklar. İmparatorlukta aynı zamanda Hristiyanlık da yasaklanır ve Hristiyanlar için ölüm emri çıkarılır. Evlenme yasağına karşı gelen Hristiyan bir din adamı olan Aziz Valentine ise gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam eder. Aziz Valentine’nin bu davranışı imparatoru çok öfkelendirir.


Bunun üzerine Aziz Valentine, MS 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilir. Aradan 226 yıl geçtikten sonra, MS 496’da Vatikan tarafından Valentine’e “aziz” unvanı verilir ve Valentine’in ölüm günü Aziz Valentine Günü ilan edilir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Aziz Valentine Günü yani diğer bir deyişle Sevgililer Günü kutlanmaktadır.

Hikayede anlatıldığı üzere Sevgililer Günü, Valentine ismindeki Hristiyan bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentin Günü (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak da bilinir. Bundan dolayı Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılmaktadır.


 

Her ne kadar Sevgililer Günü‘nün tarihinin Antik Roma’ya kadar gittiği anlatılsa da modern toplumlarda Sevgililer Günü ancak 19. Yüzyıldan itibaren kutlanabilmiştir.

1800’lü yıllarda Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından sonra, çok sayıda insanın kutladığı bir bayram olmuştur. Bundan dolayı Howland, Sevgililer Günü‘nü popülerleştiren kişi olarak da bilinir.

19. Yüzyıldan itibaren Sevgililer Günü tüm dünyada insanların birbirine hediyeler aldığı, alışverişin canlandığı bir dönem haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da olayın ticari yönü aynı şekilde önem kazanmış ve önemli mağazaların iyi satış yapmak için bekledikleri bir güne dönüşmüştür. Bazıları bundan dolayı, bu günün kapitalizmin bir aldatmacası olduğunu, ve insanların bu günde birbirlerine hediyeler almasının yanlış olduğunu düşünür.


Sevgililer Günü’nün arkasında, tarihi çok eskilere dayanan hüzünlü bir hikaye vardır. Günümüzde yapılan eleştirilere karşın Sevgililer Günü, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak halen devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada yaklaşık 1 milyar kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından dolayı piyasa hareketlenmekte ve ticaret artmaktadır.

14 Şubat: Seviyorum ama nasıl?


Batuhan Erim
1997 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İstanbul’un Bakırköy ilçesinde geçti. Lise eğitimini 2016 yılında Vefa Lisesi’nde tamamladı. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İlgi alanları tarih, siyaset bilimi ve denizciliktir.