Depreme dayanıklı çimentosuz bükülebilir beton geliştirildi!

Avustralya Melbourne’de bulunan Swinburne Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, kurum ve polimer liflerinden oluşan bir karışım ile bükülebilir beton geliştirdi. Malzeme hem ucuz, hem çok dayanıklı, hem de çevreci.

Depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirildi!

Çevreci, ucuz ve depremlere dayanıklı beton üretme fikri bilim insanlarının üzerinde mesai harcadığı konulardan biri. Bükülebilir beton ise söz konusu üç başlığın bir araya gelebileceği bir alan.

Bu konuda 1990’ların başında hayata geçirilmiş çalışmalar da var. Örneğin Michigan Üniversitesi’nde görev yapan çevre mühendisi Dr. Victor Li, bükülebilir betonu bulan ilk insan olarak biliniyor. Ancak Li’nin bulduğu beton oldukça dayanıklı olsa da üretim maliyeti klasik betondan dört kat fazla olduğu için ne yazık ki ticari anlamda hayat bulamamış.


Çalışmaların devam ettiği bu alanda önemli bir haber, Melbourne‘de bulunan Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden geldi. Burada görev yapan araştırmacıların bulduğu yöntemin bükülebilir betonu bir gün yaygın hale getirebileceği ifade ediliyor.

Gri çimento (Portland çimento) olarak bildiğimiz geleneksel çimentonun aksine, üniversite ekibinin bulduğu beton kurum (uçucu kül) olarak bilinen ve kömürün enerji üretmek için yakılmasından sonra oluşan malzemeyi temel alıyor.

Aslında yeni olmayan bu yöntemi, çok daha eskilere gidersek Antik Roma döneminde görebiliyoruz. Zira dönemin mühendislerinin volkanik kül ile kireci harmanlamasıyla ortaya çıkarttıkları malzeme, bugün bile ayakta kalmayı başaran binaların yapı taşı olarak biliniyor.


Geleneksel betonun aksine oldukça çevreci

Dr. Behzad Nematollahi
Dr. Behzad Nematollahi – Swinburne Teknoloji Üniversitesi

Swinburne ekibi ise kurumdan oluşan beton harcının içine polimer lifler katmış. Ekibin bulduğu bir teknik ise karışımın ısıtılmadan sertleşmesini sağlamış. Bu sayede %36’lık bir enerji tasarrufunun sağlandığını belirten ekip, söz konusu işlemin ise %76 oranında daha az karbon salınımına neden olduğunu ifade etmiş. Kullanılan malzemeler ile ilgili bir başka önemli husus ise bunların dünyanın her yerinde kolaylıkla bulunabilen ürünler olması.

Normal betona göre 400 kat daha fazla bükülebilme özelliğine sahip olan malzemenin ayrıca içinde bulunan polimer lifler sayesinde parçalarına ayrılmadığı fakat insan saçı kalınlığında çatlaklar meydana geldiği ifade ediliyor. Yani mukavemetini koruyan bir malzemeden bahsediyoruz.

Bükülebilir betonu geliştiren ekipte yer alan Dr. Behzad Nematollahi’ye göre söz konusu malzeme özellikle depremlerin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kullanılmak için oldukça uygun. Umarız bükülebilir betondan yapılma evler, yakın bir zamanda hayatımıza girmiş olur. Aşağıdaki videoda bükülebilir betonu basınç testinde görebilirsiniz.

Video – Çimento içermeyen bükülebilir beton dayanıklılık testi


Kaynak: Nematollahi, Behzad & Sanjayan, Jay. Bendable, safe, long-lasting and green cement-free concrete developed at Swinburne. (3 March 2020)

Deprem izolatörleri: 6.8’lik sarsıntı 3.1 gibi hissediliyor!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.