Koronavirüs’te “büyük oyunu” görürsek evden çıkalım mı?

Camileri kapatan irade, VIP cuma namazı icat edecek denli duyarlı ve akıllıysa, aynı irade yaşamsal öneme sahip bazı işler için üretim ve çalışmayı koruyucu önlemleri çok iyi alarak sürdürüp, diğerlerini de pekala kapatabilir ve kapatmalı! Ama bunun için para ve güç gerekli…

Koronavirüs vip cuma namazı

Hastalıklar ve hastalıkların salgın haline gelmesi yeterince endişe kaynağı ve bazı önlemler almayı gerektiren durumlardır. Ama söz konusu hastalık “pandemi” ilan edilecek denli büyük, ciddi ve sonuçları ağır bir duruma işaret ediyorsa, böylesi durumlarda endişe duymak yetmez. Korkmak gerekir. Çünkü söz edilen pandeminin nedeni henüz çözümü (aşısı ve doğrudan tedavi yöntemi) bulunmamış bulaşıcı ve öldürücü bir virüs ile ilgiliyse, alacağınız önlemler sıradan ve palyatif değil, küresel, gerektiğinde metazori olarak ve sürece dayalı olmak zorundadır.

Dahası ulusal düzeyde önlemler ancak sınır kapıları tamamen kapalı olduğunda işe yarar. Bir kişinin 3 kişiyi, 3 kişinin 9 kişiyi etkileyerek enfekte ettiği bulaşma ve bulaştırmaya karşı alınacak önlemler, teması tamamen engelleyici ve bulaştırıcıları saptayıcı olmak durumundadır. Yani oldukça stratejik, katı ve  uluslararası boyutları olacak şekilde bir mücadele sistematiğini gerektirecek şekilde olmalıdır.


Tüm bunlar bir tarafta ve hayatın gerçeği olarak yaşadığımız pratikler olurken, öte yandan,  yok efendim ilaç tekelleri, yeni bir dünya düzeni, ticaret burjuvazisinin/finans kapitalin küresel dizaynı, üretimden düşmüş kişilerin bertaraf edilmesi, sanayide bilişim ve teknoloji çağının amaçlı senaryosu, Çin’in dünya egemenliği, Amerika’nın Çin savaşı…. Falan filan… Bunun gibi çözümlemeler ister istemez yaşanan salgın ve sonuçları pratiğini önemsizleştirmekte ve haliyle doğru ve mantıklı olsalar dahi ölümlere varan gerçekliği değersizleştirmektedir.

İnsanlar haliyle sormak ve düşünmek durumunda kalabiliyorlar.

Örneğin ne yapalım peki? Evde kalmayalım mı? Enfekte olmamak için çabalamayalım mı?
Koronavirüs’ten korkmayalım mı? Gibi tutum ve davranış eğilimlerine girebiliyorlar.

Olan bitene ilişkin teknik şeyler dışında işin siyasal, politik, ticari, endüstriyel ve sömürü teorilerine ilişkin yazıp çizenler, günlük pratik hayata ilişkin ne yapılması ve nasıl yaşanması gerektiğine ilişkin somut öneriler de sunmalıdırlar.


Örneğin, paça çorbası içerek işlerimize ve hayatımıza devam mı edelim? Bu küresel emperyalizmin yeni dünya düzeni diye meydanlara çıkıp halay mı çekelim? Yoksa büyük oyunu gördük, ölenler ölsün, kalan sağlar bizimdir mi diyelim? Yoksa biz Türk’üz, Müslümanız, Sarı ırk değiliz diyerek kahvelerde pişpirik mi oynayalım? Yoksa nasıl olsa öleceğiz diyerek, bulaşmaya ve bulaştırmaya devam mı edelim…

Her canlı yaşamaya kodlanmış genlere sahiptir. Ve her canlının yaşama hakkı vardır. Ayrıca ulusal ve uluslararası iktidar ve iktidarların arkasındaki finans-kapitale karşı verilecek mücadele, koronovirüs kahramanlığı yaparak değil, bağımsızlık, egemenlik, eşitlik, toplumculuk ve kamuculuk mücadeleleri ile olur.

Yönetenler işin ciddiyetini anlasalar da vahametini anlamış değiller

Şimdiye kadar böyle bir mücadele ve yaşamın içinde olmayanların, sözde küresel sermayenin yeni bir sömürü biçimi oluşturma çabalarına karşı hiçbir faydaları olmaz… Tam aksine tetikçileri ve işbirlikçileri olurlar…

Bu konuda ne yazık ki, çoğu ülke yöneticileri ve Türkiye’yi yönetenler işin ciddiyetini anlasalar da vahametini anlamamış görünmektedirler. Çünkü önlemler konusunda geç kalma ve bazı konularda yavaş ve duyarsız davranmış olma bir yana; hala çoğu iş yerlerinin, işletmelerin ve fabrikaların sırf üretim düşmesin diye çalışmakta olması; işçiler başta olmak üzere tüm emekçilerin dışarıda yaşamaya zorlanması; çok daha vahimi sözde temassız yaşamı ve sosyal mesafe önerisi yapıp, önlem aldıklarını söyleyenlerin, çalışanların bir arada ve temas halinde olacak kadar yakın çalışıyor olmalarını anlamak ve kabul etmek mümkün değil.


Camileri kapatan irade, vip cuma namazı icat edecek denli duyarlı ve akıllıysa; aynı irade yaşamsal öneme sahip bazı işler için üretim ve çalışmayı koruyucu önlemleri çok iyi alarak sürdürüp, diğerlerini de pekala kapatabilir ve kapatmalı… Ama bunun için para ve güç gerekli… Eğer para ve güç kişisel olarak var ama kamusal (=devlet) olarak yoksa  kapatamaz…

Beştepe Millet Camisi’nde cuma namazı kılındı