Gıdalarda pestisit artıkları ve ilaçlama konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Ev içi pestisit maruziyetine yönelik nelere dikkat etmek gerekiyor? Gıdalarda pestisit artıkları ve evlerde ilaçlama konusunda bu uyarılara dikkat!

Gıdalarda pestisit artıkları ve ilaçlama konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Gıdalarda pestisit artıkları ve ilaçlama

Prof. Dr. Hakan Yaman

Pestisitler tahıl, meyve ve başka zirai ürünleri haşere, ot, mantar ve diğer zararlılara karşı koruyan kimyasallardır. Ancak pestisitlerin insanlara karşı olası toksik etkileri bulunmaktadır. Etkileri ise alınan miktara ve maruz kalınan sürelere bağlıdır.


Genelde daha eski dönemlerde icat edilen pestisitlerin insan bedenine olan olumsuz etkileri tespit edilmiş ve satışları men edilmiştir ya da dağıtımları kısıtlanmıştır. Bu ajanların bedende yıllarca kalabileceği ve insan sağlığına kronik ve olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

Bu pestisitler sıklıkla daha ucuz olmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoğun miktarda kullanılmaktadır. Bu ilaçlar su ve toprakta da yıllarca birikmektedir. Özellikle bağ ve bahçede bu maddelerle teması olan kişiler özellikle risk altındadırlar. Pestisitler uygun biçimde kullanıldıklarında, özellikle gıda sorunu yaşayan ülkelerde, gıda üretim miktarını ve hasat sıklığını artırmaktadırlar.

Pestisitlerin olumsuz etkilerinden tüketicileri korumak için Dünya Sağlık Örgütü dahil birçok ajansın belirlemiş olduğu maksimum kabul edilebilir kalıntı miktarlara ilişkin standartlar geliştirmektir. Böylece piyasada bulunan 1000’in üzerinde pestisitin insan sağlığına zararlı olmaması için gayret gösterilir.

Pestisitlerin farklı etkileri bulunmaktadır. Eskiden üretilen ve patenti hakkı olmayan, ucuz pestisitleri toprak ve suda yıllarca kalabilmektedir. DDT ve lindan bu kapsamda ele alınır. Bu pestisitler 2001 yılında 2001 Stockholm Anlaşması ile kalıcı organik kirleticilerin üretimi ve tüketimini ortadan kaldırmak ya da sınırlamak için hazırlanmıştır.

Pestisitlerin kendi içinde farklı etkileri bulunmaktadır. Örneğin insektisitler herbisitlere göre insanlara karşı daha fazla toksik etkileri bulunmaktadır. İzin verilen pestisitlerin hiçbirisinin genotoksik etkileri bulunmamaktadır. Yani DNA’ya zarar verici etkileri yoktur. Ancak yan etkileri güvenlik sınırlar üzerinde maruz kalındığında ortaya çıkabilmektedir. Uzun erimli yüksek dozda etkileri kanser ve üreme sistemine etkileri ortaya çıkarabilmektedir.

Tarımsal işçiler daha fazla risk altındayken, pestisit kullanılmayan bölgelerde yaşayanlar ise daha az risk altında bulunmaktadır. Önleminde maruz kalınan pestisit miktarı önerilen dozun altında tutulmalıdır. Pestisitleri ürünlere, çiçek ve diğer bitkilere uygulayan kişiler özellikle koruyucu malzeme kullanmalıdırlar (maske, eldiven, gözlük, elbise vb).

İlaçlanma yapılan bölgelerden uzak durulmalıdır. Ürünlerde ise pestisit kalıntıları önerilen düzeylerde olmalıdır. Pestisitlerin kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. Tüketiciler ise ayrıca gıdaları yıkayarak ya da soyarak kendilerini bu etkilerden koruyabileceklerdir.

Nüfus artışının ivmeli biçimde olması ve kullanılabilen tarımsal alanları kapasitesinin bu artışa yanıt verememesi, pestisitlerin vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle nüfus artışı gelişmekte olan ve yoksul ülkelerde fazla olmaktadır. Bu bölgelerde tarım uygulamalarında pestisit kullanımı önem arz edebilmektedir ve ekonomikliği nedeniyle eski ve patent süresi dolmuş ürünler kullanılabilmektedir. Dolaysıyla bu ülkeler özellikle pestisit etkileri bakımından daha fazla risk altındadırlar.

Pestisitlere maruziyet ilgili tarım ve sağlık otoritelerinin denetimi altındadır. Ülkelerin gıda kodekslerinde genelde pestisitlerin maksimum pestisit kalıntısı üst değerleri belirlenmiştir. Gıda kodekslerinde 100’den fazla pestisitin üst değerleri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım Örgütü (FAO) ortak pestisit yönetimine ilişkin uluslararası kuralları geliştirmişlerdir. En son 2014 yılında hazırlanmıştır ve kamusal ve özel sektörün üretimden kullanımına kadar rehber olmaktadır.

Ev içi pestisit maruziyetine yönelik şu önerilerde bulunmak mümkündür:

• Gerektiği kadar pestisit kullan.

• Evin etrafında pestisitler kullanılacaksa, kapı ve pencereleri kapat, sızıntı yapacak yerleri kapatın.

• Gıdaları ayrı yerde saklayın ve ilaçlama yaparken gıda maddelerini kaplarda saklayın.

• Pestisit gerekliyse sprey ve püskürtme yerine; yem, tuzak ya da jel tarzında pestisitler kullanın.

• Pestisitlerin kullanma talimatına uyun.

• İlaçlama yaparken özellikle gebe ve çocuklar uzak tutulmalıdır. Mümkünse ilaçlama yapılan yerden en ideal olarak 24-48 saat uzak durun.

• İlaçlama yaptığınız bölgede ev araç ve gereçlerin üzerini örtün.


• Pestisitleri depolarken ambalajından başka kaplara aktarmayın. Özellikle boş içecek şişelerine ve gıda kaplarına aktarmayın. Yanlışlıkla tüketilmelerine neden olmaktadır.

• Koruyucu maske, eldiven ve elbise kullanın. Eldivenler elinize uygun olmalıdır.

• Hayvanlara bit ya da kene ilacı uygularken koruyucu malzeme kullanın.

• Ev hayvanlarını iyi havalandırılan ortamda ya da evin dışında yıkayın.

• Özellikle astımı olan ve pestisitlere hassas olan bireyler pestisitlerden kaçınmalıdır.

• Pestisitleri çöpe atarken, atık suya karıştırmayın. Belediyenin önerdiği uygun çöpe atın.

• Bahçenizi ilaçladıktan sonra, üzerinizde koruyucu elbiseyi evin dışında çıkarın.

• Ellerinizi ilaçlamadan sonra ya da ilaçlanmış bitkilere/hayvanlara dokunduktan sonra bol su ve sabun ile yıkayın (eldiven kullanmış dahi olsanız).

• İlaçlama kullandığınız elbiseleri diğer elbiselerinizden ayrı yıkayın. Hemen yıkayamadığınızda plastik poşet saklayın elbiselerinizi. Ayrı biçimde çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra ayrı yere kurumaya asın elbiselerinizi. Çamaşır makinesini ise bir kez daha boş çalıştırın.

• Komşunuz ilaçlama yaparken, dışarıya çıkmayın. Kapı ve pencerelerinizi kapatın.

• Eve girerken ilaçlı ayakkabılarınızı çıkarın. Üzerindeki ilaç kalıntıları halıya siner ve özellikle küçük bebeklerde astım gibi sorunlara neden olabilir.

• Kapının önünde paspasta ayakkabıları silin.

• İlaçlanmış yerlerden çocukları ve ev hayvanları bir hafta kadar uzak tutun. Temas etmiş hayvanlarınızı ise yıkayın.

• Evdeki halılarınızı ise sık sık elektrikli süpürge ile süpürün.

• Halınızı ise 10 yılda bir değiştirin.

• Islak zeminleri temizlemek için ise ya nemli paspas ya da elektrikli süpürge kullanın.


Kaynaklar:

  1. Pesticide residues in food. Erişim: who.int/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food. Erişim tarihi: 05.01.2020.
  2. van Balen, Erna, Mona Shum, and Helen Ward. “Reducing Residential Indoor Exposure to Pesticides: a Toolkit for Practitioners.” (2011). ca . 2011. Erişim: http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Residential_Exposure_to_Pesticides_Toolkit_Oct_2011.pdf. Erişim tarihi: 05.01.2020.

Tarımda kullanılan ölümcül tehlike: 41 pestisit etken maddesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.