Bekçiler artık silah ve zor kullanma yetkisine sahip!

Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun teklifinin 2 maddesi daha kabul edildi. Bekçiler artık silah ve zor kullanma yetkisine sahip.

Bekçiler artık silah ve zor kullanma yetkisine sahip!

Bekçiler artık silah ve zor kullanma yetkisine sahip

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.


Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi bugün saat 14.00’de toplanmak üzere kapattı.

Nimetullah Erdoğmuş’un birleşimi kapatmasının ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bekçinin yetkileri neler? Neyi yapar, neyi yapamaz?

Yetkileri artırılan bekçilerin neleri yapıp yapamayacakları İçişleri bakanlığı tarafından açıklandı.

bekçi silah kullanma polis yetki karşılaştırma kıyaslama

1- Polisin durdurma yetkisi var. Bekçinin de durdurma yetkisi var.

2- Poliste ve bekçide kişiyi yoklama ve kontrol yetkisi var.

3- Polisler gözaltına alabilir. Bekçilerin ise gözaltına alma yetkisi yok.

4- Polis istihbarat toplar, iletişim tespiti yapar, bekçiler yapamaz.

5- Polisin olay yeri inceleme yetkisi bulunuyor. Bekçiler yapamaz.

6- Poliste parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi var, bekçilerde ise yok.


7- Polis suça el koyma yetkisine sahip. Artık bekçi de aynı hakka sahip.

8- Polislerde önleme arama yetkisi var. Bekçilerde ise bu izin henüz yok.

9- Kişilerin adreslerinden ayrılmamalarını polis ister, bekçi isteyemez.

10- Poliste kimlik sorma yetkisi var. Bekçi de kimlik sorabilecek.

11- Polis yoklama ve muhafaza altına alabilir. Bekçi de alabilir.

12- Polis kişinin ifadesini alabilir, bekçinin ise ifade alma hakkı yok.

13- Polisin yer gösterme ve yaptırma yetkisi var, bekçinin ise yok.

14- Poliste denetim yapma yetkisi var, bekçiye bu yetki verilmedi.

15- Polislerin silah kullanma yetkisi artık bekçilerde de olacak.

16- Polisin kişi teşhis etme hakkı bulunuyor. Bekçinin bulunmuyor.

17- Polisler kişilerden bilgi alabilir, bekçilerde ise bu hak yok.

18- Polisin zor kullanma yetkisi var, bekçilere de aynı hak verildi.


19- Polis adli arama ve el koyma yapabilir, bekçide ise bu hak yok.

MetroPOLL seçim anketi: AKP yüzde 30’a düştü, kararsızlar MHP’nin oyundan fazla!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.