Küresel Eylem için Gençlik Katılımı: Gençlerde sosyal girişimcilik ve 2030 gündemi

Küresel Eylem için Gençlik Katılımı, 1999’da BM Genel Kurulu, Dünya Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı (Lizbon, 8-12 Ağustos 1998) tarafından 12 Ağustos’un Uluslararası Gençlik Günü ilan edilmesi tavsiyesini kabul etmişti. Uluslararası Gençlik Günü, gençlerin seslerini, eylemlerini ve girişimlerini ve aynı zamanda anlamlı, evrensel ve eşitlikçi katılımlarını kutlama ve yaygınlaştırma fırsatı vermekle birlikte dünya çapında bağımsız olarak organize edilen ve siyasi, ekonomik ve sosyal hayata ve süreçlere gençliğin katılımının önemini kabul eden anma törenleri ile kutlanmaktadır.

Uluslararası Gençlik Günü 2020‘nin teması olan Küresel Eylem için Gençlik Katılımı olarak belirlenmiştir. Gençlerin yerel, ulusal ve küresel düzeylerdeki katılımlarının ulusal ve çok taraflı kurumları ve süreçleri zenginleştirme yollarını vurgulamayı ve aynı zamanda bunlarla ilgili dersler çıkarmayı amaçlamaktadır. Gençlerin Resmi kurumsal siyasette temsil ve katılımlarının nasıl önemli ölçüde artırılabileceği ön plana çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler 75 yaşına bastığında ve 2030 Gündemini herkes için gerçeğe dönüştürmek için yalnızca 10 yıl kaldığında, kamu kurumlarına olan güvenin azalacağını ifade etmişti. Günümüzde Uluslararası düzeyde, giderek kutuplaşan bir dünyanın zemininde, uluslararası yönetişim sistemi bir meşruiyet ve alaka krizi yaşamaktadır.

Bu süreçte; Gençlerin resmi siyasi mekanizmalara dahil edilmesini sağlamak, demokratik açıkları azaltarak siyasi süreçlerin adaletini arttıracağı, daha iyi ve daha sürdürülebilir politikalara katkıda bulunacakları ve ayrıca kamu kurumlarına, özellikle gençler arasında güvenin yeniden tesis edilmesine daha fazla katkıda bulunabilecek sembolik bir öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır.

youth day

Dahası, COVID-19 salgını ve iklim değişikliği gibi insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların büyük çoğunluğu, uyumlu bir küresel eylem ve etkili bir şekilde ele alınacak gençlerin anlamlı katılım ve katılımını gerektirmektedir.

Bu yılki Uluslararası Gençlik Günü, birbiriyle bağlantılı üç akış aracılığıyla gençlerin katılımına ışık tutmayı hedefliyor bunlar:

Yerel / topluluk düzeyinde katılım;

Ulusal düzeyde angajman (kanunların, politikaların formülasyonu ve bunların uygulanması);

Küresel düzeyde katılım olarak belirlenmiştir (1).

Dünya Gençlik Raporu 2020: Gençlerde sosyal girişimcilik ve 2030 gündemi

Rapor, genç sosyal girişimciliğinin gençlik gelişimini nasıl destekleyebileceğinin ve SDG’lerin uygulanmasını nasıl hızlandırabileceğinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Rapor, bunu yapmak için öncelikle sosyal girişimcilik konusundaki mevcut tartışmayı sentezliyor ve bunu 2030 Gündemi bağlamında sabitliyor.

Raporun ikinci bölümü daha sonra gençliğin mevcut durumuna dönüyor ve gençliğin sosyal girişimciliğinin sadece istihdam fırsatları sunabileceği değil, aynı zamanda gençlik katılımı gibi gençlik gelişiminin diğer unsurlarını da destekleyebileceğini inceliyor.

Üçüncü bölümde Rapor, 2030 Gündemini ve en geniş anlamıyla gençliğin kalkınmasını destekleyen bir araç olarak genç sosyal girişimciliğinin potansiyelini ve zorluklarını değerlendiriyor. Son olarak, dördüncü bölümde ilk olarak, genç sosyal girişimcilerin karşılaştığı bazı zorlukları ele almak için yeni teknolojilerden nasıl yararlanılabileceğini ve bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme çabalarında genç sosyal girişimciliğini daha fazla desteklemeyi incelemektedir. Bu son bölüm nihayet genç sosyal girişimciler için etkinleştirici, duyarlı ve sürdürülebilir ulusal ekosistemler oluşturmak için politika rehberliği sunmaktadır (2).

Kaynaklar:

1- International Youth Day. United Nations. https://www.un.org/en/observances/youth-day

2- Youth Social Entrepreneurship and the 2030 Agenda. United Nations. https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2020.html

indigo dergisi google news

Sürdürülebilir Genç Liderlik: Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modelleri

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, alanlarında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile yerel, ulusal dergi ve gazetelerde Spor Editörlüğü ve yazarlığı yapmaktadır.