Sürdürülebilir Genç Liderlik: Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modelleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1999 yılında, 54/120 sayılı kararında, gençlerin görüş ve girişimleri kutlamak için bir fırsat oluşturarak 12 Ağustosu “Uluslararası Gençlik Günü” ilan etmiştir.

Sürdürülebilir Genç Liderlik: Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modelleri

Sürdürülebilir Genç Liderlik (Uluslararası Gençlik Günü 2016)

Birleşmiş Milletler Merkezinde ve dünyada yapılacak olan kutlamalar “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi“nin, uygulanmasında, katılımı ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sağlanması ve sürdürülebilir üretim ve tüketim yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya sağlamada gençlerin çabaları, işbirliği ve katılımını önemli olduğu vurgulanacaktır.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 12. Maddesi olan “Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modellerini Temin Etmek” hedefine odaklı olarak” 2030 yolunda:

Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak ve Üretim ve Tüketimin Sürdürülebilir olmasını sağlamak” şeklinde belirlenmiştir.
Bu yılki Dünya Gençlik gününün, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile ilgili olarak değerlendirilmektedir. . Bu günün anlam ve önemine ilişkin olarak, yoksulluğu ortadan kaldırma ve sürdürülebilir tüsüketim ve üretim yoluyla sürdürülebilir kalkınmada gençlerin oynadığı liderlik rolünün ne olduğu üzerinde durulacağı ifade edilmektedir.

Sürdürülebilir tüketim her şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını canlı tutarken, toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı ürünlerin kullanımı ile ilgilidir. Tüketimde eko-verimliliği artırmak, atık ve kirlilik gibi alanlarda yapılacak olan çalışmalar, adil olarak sosyoekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için çok önemlidir
Bu anlamda birçok genç insan yeşil seçimler yapma engelleri karşılaşmaktadır. Karşılaşılan bu engellerin kaldırılmasında seçeneklerinin neler olduğu konusunda, mal ve hizmetlerin yüksek fiyatları ve bilgi eksikliği bulunmaktadır.

BM Gençlik Elçisi Ahmad Alhendawi: Dünya Gençlik gününe özgü yaptığı açıklamada, ” Gençlik hareketi gelişimine katkı sağlamak için Hükümetlerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerini davet ederek , Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında kadar gençlerinde olumlu katkılarının olacağı, ortak olarak gençlere büyük görevler düştüğünü” ifade ederek, Sürdürülebilir tüketim ve üretimin, sosyal gelişim boyutları odaklanarak, bu yılki teması ile sürdürülebilirlik sektörler arası bir yaklaşım sergileneceği, bunu elde etmek için, gerekli sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel birbirileriyle bağlantıların olduğunu vurgulamaktadır.

Bu yıl BM genel merkezinde Uluslararası Gençlik Günü 2016 hakkında; insanların sürdürülebilir tüketim ve üretime katkı sağlaması amacıyla, üretim ve tüketim döngüsünün farklı unsurları ele alınarak bu çalışmalarda gençlerin ne kadar yer alacağı vurgulanacaktır.

Ayrıca gençlik kalkınma sorunlarına yeni fikirler ve alternatifler sunmaya devam ederek çevreyi korumak, iklim değişikliğiyle mücadele, iyi istihdam olanakları yaratmak ve kapsayıcı çalışmalar oluşturmak için gerekli olan tüketim ve üretim yenilenen vizyonu aramada toplumların nasıl adil ve aktif olacakları ele alınacaktır.

Kaynaklar:
http://www.un.org/youthenvoy/2016/07/international-youth-day-2016-youthday/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.tr.undp.org/content turkey/tr/home/post-2015/sdg-overview.html
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/surdurulebilir-tuketim-ve-uretim-modellerini-temin-etmek
Sürdürülebilir Kalkınma Ve Gençlik : http://www.ekospor.com/youthday

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik

Sürdürülebilir Topluma Giriş – 101

Cesur Yeni Dünya: Sürdürülebilir Yaşam Nedir?

İstanbul’un ilk Yeryüzü Pazarı Şile’de gerçekleşti

19 Mayıs 1968'de Elazığ‘da doğdum. İlk, orta, lise eğitimimi bu ilde tamamladım. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne girdim. 1990 yılında mezun oldum. 1991 yılında, Öğretmen Yeterlilik Sınavını kazanarak Muş İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muş Lisesin de Beden Eğitim Öğretmeni olarak göreve başladım, Mecburi hizmetimi tamamlayarak,1993 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesine tayin oldum. 1994 yılında, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Programında, Yüksek Lisans öğrenimime başladım, 1995 yılında aynı Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1996 yılında Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR danışmanlığında “Fırat Havzasındaki Spor Teşkilatlarının Sporun Yaygınlaştırılmasına Katkıları” Uzmanlık Tezi ile mezun oldum. 1997 yılında, Yedek Subay olarak askere alındım, 1998 yılında terhis oldum. 1998 yılında, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Doktora Programına yerleştirildim ve Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım, 2002 yılında Prof. Dr. Güner EKENCİ danışmanlığında “Spor Yönetiminde Özerkliğin Ekonomik Boyutu (TFF Örneği)” isimli Doktora Tezi ile mezun olarak, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna Yardımcı Doçent kadrosuna atandım, aynı yıl Spor Yöneticiliği Kurucu Bölüm Başkanı olarak göreve başladım. 2005 Dünya Beden Eğitimi ve Spor Yılında UNESCO “Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komisyonu”nda görev aldım. 2011 Yılında, Amerikada New York, Dowling College’de, Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak görev yaptım. 2012 Ylında “10.Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyonunda” yer aldım. 2013 Yılında Doçentlik Ünvanı aldım, 2014-2015 Yılında Doktora Üstü çalışma amaçlı, Amerika’da, University of Baltimore County ( UMBC ) Ekonomi Bölümünde, Profesor Dennis Coates Danışmanlığında “Türkiye ve Amerika’daki Spor Organizasyanlarının Ekonomik Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi” Projesini tamamladım. Aynı dönem merkezi New York’da bulunan, The Light Millennüm, Sivil Toplum Kurumunun, Gençlik ve Spor Komisyonunda Kurucu Üye ve Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Temsilciliğini yürüttüm. 10. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi Sekreterliği yaptım Fırat Üniversitesi, Spor Fakültesi, Spor Yöneticiliğ Bölümünde, Öğretim Üyesi görevimi görevimi sürdürmekte olup, Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, alanlarında Ulusal ve Uluslararası Akademik çalışmalarım bulunmaktadır. Aynı zamanda Yerel ve Ulusal Dergi ve Gazetelerde Spor Editörlüğü ve Yazarlığı yapmaktayım.