Sürdürülebilir Genç Liderlik: Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modelleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1999 yılında, 54/120 sayılı kararında, gençlerin görüş ve girişimleri kutlamak için bir fırsat oluşturarak 12 Ağustosu “Uluslararası Gençlik Günü” ilan etmiştir.

Sürdürülebilir Genç Liderlik: Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modelleri

Sürdürülebilir Genç Liderlik (Uluslararası Gençlik Günü 2016)

Birleşmiş Milletler Merkezinde ve dünyada yapılacak olan kutlamalar “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi“nin, uygulanmasında, katılımı ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sağlanması ve sürdürülebilir üretim ve tüketim yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya sağlamada gençlerin çabaları, işbirliği ve katılımını önemli olduğu vurgulanacaktır.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 12. Maddesi olan “Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modellerini Temin Etmek” hedefine odaklı olarak” 2030 yolunda:

Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak ve Üretim ve Tüketimin Sürdürülebilir olmasını sağlamak” şeklinde belirlenmiştir.
Bu yılki Dünya Gençlik gününün, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile ilgili olarak değerlendirilmektedir. . Bu günün anlam ve önemine ilişkin olarak, yoksulluğu ortadan kaldırma ve sürdürülebilir tüsüketim ve üretim yoluyla sürdürülebilir kalkınmada gençlerin oynadığı liderlik rolünün ne olduğu üzerinde durulacağı ifade edilmektedir.


Sürdürülebilir tüketim her şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını canlı tutarken, toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı ürünlerin kullanımı ile ilgilidir. Tüketimde eko-verimliliği artırmak, atık ve kirlilik gibi alanlarda yapılacak olan çalışmalar, adil olarak sosyoekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için çok önemlidir
Bu anlamda birçok genç insan yeşil seçimler yapma engelleri karşılaşmaktadır. Karşılaşılan bu engellerin kaldırılmasında seçeneklerinin neler olduğu konusunda, mal ve hizmetlerin yüksek fiyatları ve bilgi eksikliği bulunmaktadır.

BM Gençlik Elçisi Ahmad Alhendawi: Dünya Gençlik gününe özgü yaptığı açıklamada, ” Gençlik hareketi gelişimine katkı sağlamak için Hükümetlerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerini davet ederek , Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında kadar gençlerinde olumlu katkılarının olacağı, ortak olarak gençlere büyük görevler düştüğünü” ifade ederek, Sürdürülebilir tüketim ve üretimin, sosyal gelişim boyutları odaklanarak, bu yılki teması ile sürdürülebilirlik sektörler arası bir yaklaşım sergileneceği, bunu elde etmek için, gerekli sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel birbirileriyle bağlantıların olduğunu vurgulamaktadır.


Bu yıl BM genel merkezinde Uluslararası Gençlik Günü 2016 hakkında; insanların sürdürülebilir tüketim ve üretime katkı sağlaması amacıyla, üretim ve tüketim döngüsünün farklı unsurları ele alınarak bu çalışmalarda gençlerin ne kadar yer alacağı vurgulanacaktır.

Ayrıca gençlik kalkınma sorunlarına yeni fikirler ve alternatifler sunmaya devam ederek çevreyi korumak, iklim değişikliğiyle mücadele, iyi istihdam olanakları yaratmak ve kapsayıcı çalışmalar oluşturmak için gerekli olan tüketim ve üretim yenilenen vizyonu aramada toplumların nasıl adil ve aktif olacakları ele alınacaktır.


Kaynaklar:
http://www.un.org/youthenvoy/2016/07/international-youth-day-2016-youthday/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.tr.undp.org/content turkey/tr/home/post-2015/sdg-overview.html
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/surdurulebilir-tuketim-ve-uretim-modellerini-temin-etmek
Sürdürülebilir Kalkınma Ve Gençlik : http://www.ekospor.com/youthday

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik

Sürdürülebilir Topluma Giriş – 101

Cesur Yeni Dünya: Sürdürülebilir Yaşam Nedir?

İstanbul’un ilk Yeryüzü Pazarı Şile’de gerçekleşti