D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili midir? Bilimsel çalışmalar ne diyor?

D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili midir? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Vitamin-D yetersizliği olan bireylerin koronavirüs pozitifliğine sahip olma ihtimali nedir?

d vitamini covid

D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili mi? Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Prof. Dr. Hakan Yaman


Yeni yayınlanan bir retrospektif bir çalışmaya göre D vitamini yetersizliği olan bireylerin COVID-19 pozitifliğine sahip olma ihtimali 2 kata yakındır.

D vitamininin bağışıklık sistemi üzerine etkili olduğu, viral solunum yolu infeksiyonu riskini azaltmasıyla daha önce gözlenmişti.

Vitamin-D eksikliğinin giderilmesinin COVID-19 riskini azaltacağı düşünülmektedir.

D vitamini eksikliği giderilmiş bireylerin COVID-19 olma riskleri daha düşük bulunmuştur.

Bu da D vitamininin olası koruyucu etkisinin olduğunu düşündürmektedir. Ancak bu durum temkinle dikkate alınmalıdır, çünkü elde edilen bulguların güven aralığı geniştir.

Araştırmacılar COVID-19 bulaşmasına karşı da etkili olabileceğini tahmin etmektedirler, çünkü doğuştan gelen bağışıklığı güçlendirdiğine inanılmaktadır.

Ayrıca çinko metabolizması üzerinden korona virüslerinin çoğalmasını engellediği de düşünülmektedir.

Başka bir çalışmada ise COVID-19 pozitif bireylerin yarısının düşük D vitamin düzeylerine sahip oldukları bildirilmiştir.

Bu çalışmalarda elde edilen bulgular daha geniş popülasyonda ve deneysel desen ile incelenmelidir.

Eğer yeni çalışmalar ile bu bulgular doğrulanacak olursa, oldukça düşük maliyetle bireylerin güneşlenmeleri sağlanarak Covid-19 ile mücadeleye katkıda bulunmak olası olacaktır.


Kaynaklar:

  1. Meltzer DO, Best TJ, Zhang H, Vokes T, Arora V, Solway J. Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019722. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19722 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
  2. Merzon, E., Tworowski, D., Gorohovski, A., Vinker, S., Golan Cohen, A., Green, I. and Frenkel‐Morgenstern, M. (2020), Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID‐19 infection: an Israeli population‐based study. FEBS J, 287: 3693-3702. doi:1111/febs.15495
  3. Brooks M. Vitamin D Deficiency May Boost COVID-19 Risk. Medscape Medical News. Erişim: https://www.medscape.com. Erişim tarihi: 12.09.2020.

D Vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.