D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili midir? Bilimsel çalışmalar ne diyor?

D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili midir? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Vitamin-D yetersizliği olan bireylerin koronavirüs pozitifliğine sahip olma ihtimali nedir?

d vitamini covid

D Vitamini, Covid-19’a karşı etkili mi? Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Prof. Dr. Hakan Yaman


Yeni yayınlanan bir retrospektif bir çalışmaya göre D vitamini yetersizliği olan bireylerin COVID-19 pozitifliğine sahip olma ihtimali 2 kata yakındır.

D vitamininin bağışıklık sistemi üzerine etkili olduğu, viral solunum yolu infeksiyonu riskini azaltmasıyla daha önce gözlenmişti.

Vitamin-D eksikliğinin giderilmesinin COVID-19 riskini azaltacağı düşünülmektedir.

D vitamini eksikliği giderilmiş bireylerin COVID-19 olma riskleri daha düşük bulunmuştur.

Bu da D vitamininin olası koruyucu etkisinin olduğunu düşündürmektedir. Ancak bu durum temkinle dikkate alınmalıdır, çünkü elde edilen bulguların güven aralığı geniştir.

Araştırmacılar COVID-19 bulaşmasına karşı da etkili olabileceğini tahmin etmektedirler, çünkü doğuştan gelen bağışıklığı güçlendirdiğine inanılmaktadır.

Ayrıca çinko metabolizması üzerinden korona virüslerinin çoğalmasını engellediği de düşünülmektedir.

Başka bir çalışmada ise COVID-19 pozitif bireylerin yarısının düşük D vitamin düzeylerine sahip oldukları bildirilmiştir.

Bu çalışmalarda elde edilen bulgular daha geniş popülasyonda ve deneysel desen ile incelenmelidir.

Eğer yeni çalışmalar ile bu bulgular doğrulanacak olursa, oldukça düşük maliyetle bireylerin güneşlenmeleri sağlanarak Covid-19 ile mücadeleye katkıda bulunmak olası olacaktır.


Kaynaklar:

  1. Meltzer DO, Best TJ, Zhang H, Vokes T, Arora V, Solway J. Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019722. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19722 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
  2. Merzon, E., Tworowski, D., Gorohovski, A., Vinker, S., Golan Cohen, A., Green, I. and Frenkel‐Morgenstern, M. (2020), Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID‐19 infection: an Israeli population‐based study. FEBS J, 287: 3693-3702. doi:1111/febs.15495
  3. Brooks M. Vitamin D Deficiency May Boost COVID-19 Risk. Medscape Medical News. Erişim: https://www.medscape.com. Erişim tarihi: 12.09.2020.

D Vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?