29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Atatürk önderliğinde zafere giden yol

29 Ekim, Cumhuriyet’in ilan edildiği tarih. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkede hala O’nu yok sayanlar, Osmanlı’yı dile getirenler var! Peki, ne olmalıdır?

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı…

‘Hasta Osmanlı’ yüzyıllarca imparatorluğunu korumuş. 7 düvele kök söktürmüş. Kaybetmez orduları dize getirmiş. ‘Yenilmez Napolyon’a kaybettirerek Doğu’ya ilerlemesini durdurmuş; tarihin değişmesini engelleyen büyük bir ordu, büyük bir devlet…


Napolyon’a “Türkler öldürülebilir ama yenilemez” sözünü söyletmiş bir devlet…

Fatih… Büyük komutan…

1453’te İstanbul’u alarak çağ kapatıp çağ açmış…

Gerçekten hiç kolay değil, dünyaya meydan okumak…

Ancak biraz önce de söylediğim gibi, ‘hasta Osmanlı’ 20. yüzyılın sonlarına doğru iyice çözülmeye başlamış, imparatorluk küçülmüştü. Özerklikler, ülke içindeki isyanlar, karışıklıklar, yanlış yönetimler vb. nedenler Osmanlı’yı artık ayağa kalkamaz hale getirmiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Vahdettin’in, İstanbul’un anahtarını İngilizlere vermesinin ardından Osmanlı artık fiilen çökmüştü…

‘Hasta Osmanlı’ artık ‘ölmüş’tü.

İşte o noktada bir “Adam” ortaya çıktı!

Bu adam Mustafa Kemal’di…

Havza’ya gitti… Osmanlı’nın verdiği emirle ülke içerisinde kalkışmaların durdurulması, silahların toplanması gerekiyordu.

Bu genç subay, işte bunun tam tersini yaptı.

Erzurum’a, Sivas’a, Amasya’ya gitti.

Halkı örgütledi.


‘Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecek’ti ve çalışmalar başladı!

Kuvayi Milliyeciler güçlendirildi.

Tekalif-i Milliye kararı çıkarıldı.

İşgaller protesto edildi.

Mondros yok sayıldı!

Artık yeni bir süreç başlamıştır. Mustafa Kemal önderliğinde zafere giden bir yol…

Tabi, bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşunda İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi büyük insanlar yer almıştı.

Ancak biri var ki, her ne kadar daha sonra Atatürk’le arası açılsa da onun yeri hiç tartışılmaz. Büyük komutan Kazım Karabekir… Şayet Osmanlı ile hareket edip kendisine verilen emri yerine getirmiş olsaydı ve Mustafa Kemal’e ’emrinizdeyim paşam’ dememiş olsaydı, belki de bu devlet yine kurulamayacaktı!

Sonra birlikte ülke olarak tarih yazıldı!

İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz…

Sevr yırtılıp çöpe atıldı!

Ve sonrasında bir lider doğdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu ve tek lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk…

Ülkede padişah, kral, imparator olabilirdi. Ancak, Büyük Önder ‘hayır’ dedi ve ‘tam bağımsız demokratik bir Türkiye’ dedi ve Cumhuriyeti kurdu.

Bugün Atatürk ve Türkiye ismi yok sayılıp ‘Yeni Osmanlı’dan bahsediliyor! Kimse Osmanlı’yı inkar edemez fakat Türkiye ve Atatürk’ü yok sayamaz!


O yüzden bu ülke vatandaşı; ‘Osmanlı’nın torunu, Cumhuriyet’in çocuğu Türkler’ olarak kendini konumlandırabilir…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cumhuriyet nasıl ilan edildi?


Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…