Sağlık çalışanlarının izinleri durduruldu, istifalar kabul edilmeyecek!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı: Sağlık personelinin izinleri durduruldu, istifaları kabul edilmeyecek

Sağlık çalışanlarının izinleri durduruldu, istifalar kabul edilmeyecek!

Yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği kaydedilirken, yıllık izinler de durduruldu.


Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yazı gönderdi.

Bakanlıktan gönderilen yazıda, “Her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek” ifadeleri yer aldı.

Genelge şu maddelerden oluştu:

• Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

• Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

• 5434 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.

• Sağlık hizmetimde görevli sağlık işçilerinin. re’sen emeklilik işlemleri de malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

• Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.


• Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.

• Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi saglanacaktır.

• Yasal mazaret izinleri (Evlilik, ölüm, analık hastalık ve refakat) hariç bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur.

• Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel mezkur izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

• Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

• 657 kanunun 103. maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacaktır.

• Personele, 02.06.2020 tarihli ve 1483 yazımızın 1. maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idare izin verilmesi uygulaması devam edecektir.

• Doğum sonrası analık izni müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77. ve 78. maddelerine talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanuna göre karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.


• Hamile personele hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar izin verilmesi uygulanması devam olunacaktır.

İstanbul Valisi: İstanbullu hasta işe gidiyor, çünkü işten atılmaktan daha çok korkuyor