Erdoğan’dan Tank Palet Fabrikası açıklaması: Yapılan işlem satış değil, işletme hakkı devri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet Fabrikası’nın Katarlılara satıldığına ilişkin açıklama: Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme hakkı devridir.

Erdoğan Tank Palet Fabrikası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Tank Palet Fabrikası’nın Katarlılara satıldığına ilişkin tartışmalara dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme hakkı devridir” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yer alan kararına göre, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Erdoğan’ın imzasının olduğu kararda şu ifadeler yer aldı:

“Mülkiye Maliye Hazinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Hanliköy Mahallesinde bulunan 1075 ada, 1.804.131 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (Fabrika), özelleştirme ile hedeflenen genel amaçların karşılanmasının yanı sıra; milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni iş/üretim imkânları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması amacıyla;

Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

Özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine,

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesinin devam edilmesine,

Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dâhil olmak üzere, ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine,


Özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

tank palet fabrikası cumhurbaşkanı kararı

Erdoğan, törende Tank Palet Fabirası’na dair, “Arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu tesise 20 milyar dolar diyen ömründe hem hiç tesis görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyor” dedi.

Borsa İstanbul açıklaması

Erdoğan, “Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme hakkı devridir. Bir Türk şirketi olan BMC’ye işletme devri olan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. ABD’lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Arifiye’deki fabrikanın devri yargıya taşınmış, Danıştay herhangi bir ihlal olmadığını tescillemiştir. Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir” diye konuştu.

“Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı var”

“Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı da var. Aynı zamanda fabrikada TSK’nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir” diyen Erdoğan, “Biz fabrika üzerinden TSK’ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK’yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.”


“Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA’ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motorları yakında envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayisindeki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz.”

Ali Babacan: Başka ülkelere yardım yapacağınıza vatandaşa açıktan para verin