Cumhurbaşkanı istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek. Muhalefete göre bu kararla “Madencilik ve yapılaşmanın önü açılacak. Orman alanlarını, vasfını yitirmiş gibi gösterecekler.”

Cumhurbaşkanı istediği araziyi ormanlık alan statüsünden çıkarabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla alınan kararla, ‘Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu. Yönetmelik gereği Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan 06 Ocak 2021 tarihli kararda “6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi. Yönetmelik hükümlerini yerine getirme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.


Artı Gerçek‘in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı’nın istediğinde orman sınırları dışına çıkarabileceği alanlar şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler. 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler. Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.”

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise şöyle belirlendi:

• 6831 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddelerine göre izin verilen orman alanları.

• 6831 sayılı Kanunun 23’ncü, 24’ncü ve 25’inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları.

• 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar.

• Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları.


• Tohum bahçesi, tohum meşheresi ve gen koruma ormanları.

• Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.

CHP’li Öztunç: Adeta ciğeri kediye emanet ediyorlar!

Yasaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Üyesi Ali Öztunç, “Bu bir yeni bir talan kararıdır. Doymadılar, bu ülkenin taşını toprağını yemekten. Türkiye’nin dağlarını, derelerini, ormanlarını ne kadar güzellikleri varsa hepsini ele geçirmenin derdindeler. Adeta ciğeri kediye emanet ediyorlar” ifadelerinde bulundu.

“Madencilik ve yapılaşmanın önü açılacak”

Alınan bu kararın takipçisi olacaklarını belirten HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere, yönetmeliği şöyle değerlendirdi:

“Bu yönetmelik orman vasfını kaybetmiş ve tarım yapılamayacak orman vasfındaki alanları imara açmaya olanak sağlayan bir yönetmeliktir. Geçtiğimiz Kasım ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açacak olan 6’ncı maddesi çıkarılmıştı.

“6. Maddenin çıkarılması ile birlikte ruhsatsız olarak orman ve koruma alanlarında maden ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinin önü kapanmıştı. Ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununu birçok ormanlık alanın korunmasında hala ciddi rol oynamaktaydı. Maalesef 6 Ocak tarihli yönetmelik ormanlık alanlardaki hem madencilik faaliyetlerinin hem yapılaşmanın önünü açmak için kolayca kullanılabilir bir kanun değişikliği gibi görünmektedir.

“Orman alanlarını vasfını yitirmiş gösterecekler”


“Birçok ormanlık alan orman vasfını dahi kaybetmeden hukuki dava konusu olduğu halde bu faaliyetlere açılıyorken, bu alanların orman vasfını yitirmiş olarak gösterilebilecek olması bu değişiklik ile ilgili herkesin aklına gelecek ilk şeydir. Bu ekoloji mücadelesi yürütenlerce endişe ile karşılanacak bir değişikliktir. Biz de Halkların Demokratik Partisi olarak takipçisi olacağız.”

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mahkemeden TOKİ’ye izin çıkmadı!