Prof. Gaye Usluer: ‘Nasipse 10 milyon aşı gelecek’ dediler, nasipse aşılanırsınız!

Prof. Dr. Gaye Usluer: 10 milyon aşı gelecek demediler ki ‘Nasipse 10 milyon’ dediler. Nasip 6.5 milyonmuş. Boşuna dememişler ‘Gelin ata binmiş ya nasip’ diye. Bizim aşı işi de öyle olacak, ‘Nasipse aşılanırsınız.’ Aşılamayı zamana yay, aşısız kalındığı fark edilmesin!

Prof. Gaye Usluer: Nasipse 10 milyon aşı gelecek dediler, nasipse aşılanırsınız!

Prof. Gaye Usluer: Nasipse 10 milyon aşı gelecek dediler, nasipse aşılanırsınız!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, aşılamada amacın hızlı aşılama ve hızlı toplumsal bağışıklığın kazanılması olduğunu söyledi.


“Aşılamayı zamana yay, aşısız kalındığı fark edilmesin”

Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüse karşı aşılama hızının yavaşlatıldığına dikkat çekti.

Usluer, “Türkiye’de günlük aşılama hızı yavaşladı! Eldeki aşı miktarı kıt. Arkası ne kadar gelir belli değil. Günlük aşılanan sayısını 18 bine indir, aşılamayı zamana yay. Böylece İnsanlar aşısız kalındığını fark etmesinler. Oysa salgında amaç; hızlı aşılama ve hızlı toplumsal bağışıklıktır” paylaşımında bulunarak aşılamada da adaletli olunması gerektiğini belirtti.

“Nasipse 10 milyon aşı dediler, nasipse aşılanırsınız”

Usluer ayrıca “10 milyon aşı gelecek demediler ki. ‘Nasipse 10 milyon’ dediler. Nasip 6.5 milyonmuş. Boşuna dememişler ‘Gelin ata binmiş ya nasip’ diye. Bizim aşı işi de öyle olacak ‘Nasipse aşılanırsınız’ paylaşımında da bulunarak aşılamada da adaletli olunması gerektiğine dikkat çekti.


gaye usluer

Aşı adaleti

Küresel bir salgın süreci olması nedeniyle mevcut aşıların tamamı için yeterli üretimin olmadığını, olamayacağını, buna karşın aşıya öncelikli ulaşma konusu da dahil olmak üzere talebin çok yüksek olduğunu bildiklerini ifade eden Prof. Dr. Usluer, aşı adaletiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

• Sınırlı arz, aşırı talebin varlığı ve kimlerin öncelikli aşılanabileceği karşımıza yeni kavramlar çıkarıyor. Biyomedikal etik ve aşı adaleti. Aşılamayla hedefimiz hastalığa yakalanmamak, ilişkili ölümleri azaltmak olduğuna göre, insanlık için ortak iyinin hastalığın yayılımını ve ölümleri azaltmak olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

• Bu aşamada eldeki kıt kaynakların (yetersiz miktarda olan aşının) adaletli paylaşımının sağlanması yani ‘Dağıtım ve uygulama adaletinin’ ahlaki ilkeler çerçevesinde sağlanması gerekiyor. Aşılamada araya bir kişinin girmesinden bir şey olmayacağı mantığı ile aşılama politikası yürütülemez.

• Bu tür süreçlerde sıranın önüne geçmek isteyenler, açgözlülük yapanlar, karaborsa oluşturmak isteyenler ve kayırmacılık yapılsın isteyenler mutlaka olur. Oysaki yaşatmak üzerine kurgulanan bir sıralamada, sıramızı beklemek gibi bir ahlaki yükümlülüğümüz mevcut.


• Pandeminin oluşturduğu korku ve çaresizlik hissi tüm insanlığın ortak duygusu ise, hiçbirimiz hepimizden daha önemli değiliz. Arzın az, talebin yoğun olduğu bu sürecin yönetiminde, dünyada ve ülkemizde en dezavantajlı gruplar dahil edilerek, risk belirteçlerine göre, riskler dahilinde fırsat eşitliğinin sağlandığı adaletli bir aşılama sürecini yönetebilmek sağlık otoritesine düşen büyük bir sorumluluk. Bu nedenle, süreçte olabilecek tüm ihlaller ve kuralsızlıkların birincil sorumlusu Sağlık Bakanlığı olacaktır.

Erdoğan: Dünyanın en gelişmiş ülkeleri aşı bulamıyor, biz ise hamdolsun


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.