Covid-19 tedavileri: Dört farklı ilaç deney aşamasında

Sağlık otoriteleri Covid-19 ile ilgili ilaçların hekim önerisi ve denetimi dışında alınmamasını öneriyor. Şimdiye kadar birçok ülkede kullanımına izin verilen ve henüz deney aşamasında kullanılan ilaçlarla ilgili son güncel bilgiler…

Covid-19 tedavileri: Dört farklı ilaç deney aşamasında

Covid-19 tedavileri kapsamında deney aşamasında olan dört farklı ilaç bulunuyor.

İlki, anti-parazit ilacı olarak kullanılan İvermectin’dir. Bu ajan ile ilgili olarak, Covid-19’u önleyeceğine dair görüşler bildirilmekteydi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yapılan hastane çalışmaları itibariyle Covid-19’un önlenmesi ve tedavisinde bu ilacın kullanılmasını önermemektedir. İvermectin ilacının hafif Covid-19 hastalarının tedavisinde yakınmaları azaltmadığı tespit edildi.


Hidroksiklorokin’in de Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılması önerilmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü uzman görüşlerine dayanarak hidroksiklorokinin olasılıkla olumlu etkilerinin olmadığını ve yan etkilerinin de fazla olduğunu ifade etmektedir.

Yeni çıkan Molnupiravir’in ise beş gün boyunca günde tek doz alınması durumunda Covid-19 virüsünü nazofarinksten yok ettiği saptandı. Bu bulgular daha geniş kitleleri içeren araştırmalarda da gösterilebildiği takdirde, bu ajanın hastalığın ilk günlerinde kullanılmak koşuluyla ağır Covid-19 hastalığının önüne geçmesinin mümkün olabileceği ifade edilmekte. Halihazırda ilaç faz 2-3 evrelerinde bulunmakta ve sonuçları beklenmektedir.

Monoklonal antikor kokteyli uygulamasının sunduğu ilk sonuçlar da ümit vericidir. Hastalığın gelişimiyle birlikte 72 saat içinde tek doz Casirivimab artı İmdevimab (REGEN-COV) kokteylinin enjeksiyonunun Covid-19 hastalığını %100 oranında önlediği gösterilmiştir. Ancak burada da daha geniş bir hasta kitlesi ile yapılan araştırma sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu tarz ilaçların özellikle aşılamaların etkin biçimde yapılamadığı yerlerde yararlı olabileceği bildirilmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde mortaliteyi azaltmak için uygun bir çözüm olabileceği ileri sürülmektedir.

Prof. Dr. Hakan Yaman


Yasal uyarı: Bu yazı kesinlikle herhangi bir ilaç önerisi sunmamakta / tanıtımını yapmamakta olup yalnızca bilimsel veriler ışığında bilgilendirme amaçlıdır. Covid-19 hastalığı konusunda hekiminize / en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

BioNTech kurucu ortağı Özlem Türeci’den kanser aşısı müjdesi!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.