İstanbul’da fen liselerinden 31 kat daha fazla imam hatip lisesi bulunuyor!

İstanbul’da fen liselerinden 31 kat daha fazla imam hatip lisesi bulunuyor: Veliler fen lisesi istiyor, MEB ise imam hatip açıyor.

imam hatip

Büyük şehirlerde imam hatip liseleri fen liselerinden çok daha fazla. İstanbul’da fen liselerinden 31 kat daha fazla imam hatip lisesi bulunuyor. Eğitim Sen’li Yıldırım “Bu durum kindar nesil projesinin bir parçası” diyor.

AKP’nin ‘dindar nesil’ projesi çerçevesinde donattığı imam hatip liselerinin önemli bir kısmı üç büyük şehirde bulunuyor. İzmir, İstanbul ve Ankara’daki imam hatip liselerinin sayısı velilerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği lise türü olan fen liselerinden oldukça fazla. Örneğin İstanbul’da bulunan 219 imam hatip lisesine karşılık yalnızca 15 fen lisesi bulunuyor. Benzer durum İzmir ve Ankara için de geçerli.


Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı bin 635 tane imam hatip lisesi bulunuyor. Bu imam hatip liselerinin 4,7’de biriyse üç büyük şehirde yer alıyor.

İstanbul

Ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul’un doğal olarak lise sayısı da oldukça fazla. Megakentte MEB’e bağlı toplam 853 lise bulunuyor. Bu liselerin 327 tanesi Anadolu, 254 tanesi meslek, 219 tanesi imam hatip, 15 tanesi fen, 3 tanesi ise sosyal bilimler. 35 tane de diğer lise türleri bulunuyor. Kentteki imam hatipler, fen liselerinin tam 31 katına denk geliyor.

Ankara

Başkent’te MEB’e bağlı toplam 434 lise bulunuyor. Bu liselerin 172’sini Anadolu liseleri oluşturuyor. Bunun dışında kentte 153 meslek lisesi, 74 imam hatip lisesi, 14 fen lisesi ve 4 tane de sosyal bilimler lisesi yer alıyor. Diğer lise türlerinin sayısı ise 21. İmam hatipler fen liselerinden tam 5 kat fazla.


İzmir

Ege Bölgesi’nin merkezi konumundaki, ülkenin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de ise 317 lise bulunuyor. Kentteki bu 317 lisenin 149 tanesi Anadolu lisesi. Bunun yanında 99 meslek lisesi, 49 imam hatip lisesi bulunuyor. Yalnızca 7 fen lisesinin olduğu kentte 3 de sosyal bilimler lisesi var. Diğer lise türlerinin sayısı ise 10. Fen liseleri imam hatip liselerinden 7 kat daha az.

Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Yurttaş Yıldırım konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu durum özellikle AKP iktidarının ‘kindar ve dindar’ nesil yetiştirme projesinin bir parçası. İmam hatip sayıları bu yüzden çok fazla. İmam hatiplerin önemli bir kısmı hâlâ boşken; Anadolu ve fen liselerinde sınıf mevcudu 40’ları, 50’leri bululuyor. Buna rağmen imam hatip açılmaya devam ediyor. Bu bile imam hatipleşmenin bir talep üzerine değil doğrudan ideolojik politik tercihlerle ortaya çıktığını gösteriyor. Bizim talebimiz Anadolu, Fen lisesi sayılarının ve kontenjanlarının artırılmasıdır. İsteyen öğrencinin istediği okulda öğrenim görmesi temel bir hak olarak ele alınmalı.”

Eşitsizliğin yansıması

Bu durumun aynı zamanda toplumsal eşitsizliğin bir yansıması olduğunu aktaran Yıldırım şunları söyledi:

“LGS’de özel okul öğrencileriyle devlet okulunda okuyan öğrenciler arasındaki eşitsizliğin pandemide katlandığı göz önünde bulunursa, öğrencileri imam hatip liselerine mecbur bırakılacaklar. Bu süreç baştanbaşa siyasi iktidarın politik tercihleriyle yönlendiriliyor. Hâlbuki öğrencilerinin durumu göz önünde bulundurularak akademik lise ihtiyacı ve bu liselerin kontenjanlarının ne olacağı planlanmalı.


Bu planlama ise ne yazık ki bilimsellikten, pedagojiden uzak bir şekilde sürdürülüyor. Tamamen özel okullar lehine, piyasalaştırmaya yönelik hareket ediliyor. Diğer yandan toplumun dinselleştirilmesin için imam hatiplerin sayıları, kontenjanları artırılıyor. Bunların topyekûn değiştirilmesi, bilimsel, akılcı bir planlamayla öğrencilerin uygun liselere yönlendirilmesi gerekiyor.” (Kaynak: BirGün)

Örgün eğitimde hafızlık atağı: 17 okulda başladı, 248 okula ulaştı!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.