Tıbbi Tercüme Uzman Çevirmenlerce Yapılmalıdır

Çeviri son derece önemli bir sektör olup sağlık sektöründeki tercümeleri kapsayan alt türüne tıbbi tercüme adı verilir. Tıbbi dokümanlar, ilaç prospektüsleri, tıp alanındaki bilimsel makaleler başta olmak üzere tıpla ilgili her şey tıbbi çeviri kapsamında yer alır.

Tıbbi Tercüme

Doktor raporları, teşhis ve tedavi bildiren belgeler, tanıtım broşürleri, sağlık sektörüne ilişkin tanıtım amaçlı yazılar, medikal araç gereçlerin kullanım kılavuzları, reçeteler, medikal araçların patent çevirileri, klinik raporlar, üniversite ve sağlık yayınlarındaki tıbbi makaleler ve araştırma yazıları tıbbi tercümenin genişletilmiş alt dalları olma özelliğine sahiptir.

Tıbbın temel noktası insan sağlığı olduğundan tıbbi çeviri hizmetlerinde üst düzey kalite sağlanması bir zorunluluktur. Tıp metinlerinin çevirisi, çeviri hizmetlerinin özel bir alanı olup tıbbi tercüme hizmetlerinde en önemli nokta çevirmenin, çevirinin neden gerçekleştirildiğinin bilincinde bir çalışma sergilemesidir. Tıbbi tercüme, çeviri alanında hizmet veren herkesin çalışabileceği bir alan olmayıp tıbbi tercüme hizmeti verecek olan çevirmen medikal ve akademik alanda üst düzey bilimsel donanıma ve deneyime sahip olmalıdır. Tıbbi tercümede çevirmenin kaynak dile ve hedef dile üst düzey hakimiyeti hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz. Aynı zamanda medikal terminoloji, akronim ve epomim bilgisine sahip ve tıbbi jargona hakim olmalıdır. Latince, tıp terminolojisinin temelini oluşturduğundan dolayı tıbbi çevirmen Latince ve Yunanca dil yapısı hakkında da bilgili olmalıdır.

Çevirmenler tıbbi tercüme sırasında evrensel tıp diline ve terminolojisine bağlı kalmaya özen göstermelidirler. Tıbbi tercüme konusunda zorunlu olan bu standardın yakalanması için deneyimli, çeviri konusu alanda uzman ve profesyonel çevirmenlerden tıbbi tercüme hizmeti alınmalıdır. Tek bir harf hatası yapılsa dahi tıbbi çeviri konusu metnin anlamının değişmesi ve geri dönülemeyecek zararların oluşması olasıdır. Bu tür istenmeyen durumların yaşanmaması için tıp terminolojisine hakim, sektörel gelişmeleri yakından takip eden, gerekli durumlarda araştırma yapmaktan kaçınmayan ve konunun uzmanları ile iletişim kurabilecek olan tıbbi tercümanlar tercih edilmelidir. Tıp terimleri ve kavramları konusunda yetkin olan tıbbi tercümanların çok daha başarılı tıbbi tercümelere imza atabilecekleri unutulmamalıdır.

Tıbbi tercümenin özelliği gereğince çeviride asla hata ya da anlam belirsizliği bulunmamalıdır. Tıbbi metinlerin kendilerine özgü üslupları olduğundan hedef metne bu üslubun doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için çevirmen tıp alanındaki güncel gelişmeleri yakından izlemeli ve kendini geliştirmeye odaklanmalıdır. Çevirmen çeviriye başlamadan önce konuda geniş çaplı bir araştırma yapmalı ve konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı bu sayede çeviri esnasında başarısını etkileyecek bir avantaj elde etmelidir. Çeviri tamamlandıktan sonra ise redaksiyon, son okuma ve kontrol süreçleri titizlikle tamamlanmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri alanında uzman ve deneyim sahibi profesyonel çevirmen kadrosu ile hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı tıbbi tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda hizmet almak için siz de Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Noter Tasdikli Tercüme Hizmeti Yeminli Tercümanlardan Alınmalıdır

Yurt içi ve yurt dışı birçok farklı sürecin yürütülmesi aşamasında en çok ihtiyaç duyulan çeviri hizmetlerinin başında noter tasdikli tercüme gelir. Yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken noter tasdikli tercüme konusu olan belgeler çevirinin ardından noter onayına sunulur. Noter onayının alınması ile birlikte evrak resmi statüye sahip olarak kabul edilir.

Noter tasdikli tercüme hizmetinde çeviriyi yapacak olan tercüman yeminli tercümanlık yapma yetkisine haiz olmalıdır. Eğer çeviri yeminli olmayan bir tercüman tarafından yapılırsa noter onayının alınması ve noter tasdikli tercüme hizmetinden bahsedilmesi mümkün değildir. Bu nedenle noter tasdikli tercüme ihtiyacı olduğunda yeminli tercümanlardan hizmet alınması konusunda titiz bir tavır sergilenmelidir.

Noter tasdikli tercümelerde yeminli tercüman belgenin çevirisini yapar ve noter tasdiki sürecini başlatınca noter tarafından belgenin incelenmesi aşamasına geçilmiş olur. Noter tarafından çeviri belgenin incelenmesi tamamlandıktan sonra yeminli tercümanın imzası, kaşesi ve noterin tasdiki ile belgenin doğruluğu onaylanır. Üst makamlara gönderilecek olan belgeler kabul almalarının ardından konsolosluğa iletilirler. Bu belge konsolosluk tarafından incelenir ve uygun bulunursa Apostil onayı verilir. İşlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması durumunda noter tasdikli tercüme konusu belgenin ibraz edileceği resmi kurumlarda ve kuruluşlarda herhangi bir sorun yaşanmaz. Çünkü noter tasdikli tercüme hizmeti alınan belgeler uluslararası platformlarda geçerlilik kazanırlar. Noter tasdikli tercüme hizmetinde çeviri konusu belgenin Türkçe çevirisi de onay aşamasında mutlaka notere ibraz edilmesi gerekmekte olup noterin çeviriyi tasdik etmesi noktasında belgenin tüm hususlara eksiksiz şekilde uygun olması bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Noter tasdikli tercümelerde de diğer tüm çeviri hizmetlerinde olduğu gibi imla ve dil bilgisi konularında standartlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca çevirmen kaynak ve hedef dilin tüm özelliklerine, resmi dil kullanımına ve terminolojiye hakim olmalı, çeviri sürecini baştan sona büyük bir titizlik içerisinde yürütmelidir.

İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.