Bedeli olmayan suyun KDV’si olur mu?

TÜBİDER Genel Başkanı Fuat Engin: Bedeli olmayan suyun KDV’si nasıl olur?! Zaten yapılan fahiş zamların ağırlığı altında ezilen tüketicilere her gün yeni bir yük getirmenin kimseye faydası yoktur. Elinizi cebimizden çekin artık!

suyun kdvsi

Sayıştay Başkanlığı Denetim Bürosu ile İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı raporunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından “Faturalara yansıtılan KDV farkı gerekçe gösterilerek  tüketiciye yeni yükler getirilmesine ilişkin haksız karar ve uygulamayla ilgili, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) Genel Başkanı Fuat Engin in yetkilileri sağduyuya çağırdığı basın açıklaması şöyle:

Basına ve Kamuoyuna;


13.01.2022 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Sayıştay Başkanlığı Denetim Bürosu ile İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı tarafından 2016-2020 yıları arasında 5 yıl süreyle bakım bedeli üzerinden tahsil edilen KDV tahakkukunun eksik yazıldığının tespit edildiği belirtilmiş olup, yine aynı raporda 2019 – 2021 yılları arasında İBB iştiraki İSKİ tarafından “insani su hakkı” kapsamında ücretsiz olarak verilen suyun emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği kamuoyuna açıklanmıştır.

Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından “Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında yapılan açıklamada yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ’ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır.” denilmiştir.

Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı ilkesi

Öncelikle suya erişim, suyu kullanım hakkı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türkiye’nin de imzası bulunan evrensel tüketici haklarından tüketicilerin “Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı ilkesi” olarak Barınma, Isınma, İçecek-kullanacak su bulma, Aydınlanma, Haberleşme, Ulaşım vb. ihtiyacın karşılanması hakkı en temel tüketici haklarının başında gelmektedir.

İki kurum arasında siyasi nedenlerle yapılan kayıkçı kavgasının ya da hesaplaşmanın bedelini tüketiciye ödetmeye kalkmaları kabul edilemez bir durumdur.


2016-2020 arasında eğer varsa olagelen bir durum 4-5 yıl önce neden tespit edilerek gereği yapılmamış da yıllar sonra bu hesaplaşmaya dönüştürülüyor.

Tüketiciler olarak bunu anlamak istemiyoruz. Diğer yandan bakanlık açıklamasında İSKİ’ye yönelik özel bir durum olmadığı belirtilmiş olsa da bakanlık yetkililerine soruyoruz. İSKİ tarafından “insani su hakkı” kapsamında tüketiciye ücretsiz olarak verilen suyun bedeli yokken, KDV’si nasıl olur bunu biz tüketicilere anlatın da öğrenelim.

Tabii, bugün ülkemizde her türlü dolaylı vergiden bir de KDV almak sosyal hukuk devletinde olacak bir uygulama değildir.

“Tüketicinin cebinden elinizi çekin artık!”

Zaten yapılan fahiş zamların ağırlığı altında ezilen tüketicilere her gün yeni bir yük getirmenin kimseye faydası YOKTUR.

Vergi toplayacaksanız eğer kayıt dışı faaliyetlerle mücadele ederek çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi toplayın.


Tüketiciler adına bu ve benzer durumlara neden olanlara çağrı yapıyoruz, aranızdaki hesaplaşma her ne ise kayıkçı kavgasını tüketiciler üzerinden yapmayın aksi takdirde bunun bedelini ağır ödersiniz. Tüketicinin cebinden elinizi çekin ARTIK!!!

Fatih Altaylı: Bu faturalar çok can yakar! Sandıkta fatura bulursanız, hiç şaşırmayın!