Her gün 10 dakika fazla yürüyüşün muhteşem faydaları

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yapılan 10 yıllık araştırmanın sonuçları açıklandı. Her gün fazladan yapılan 10 dakika yürüyüş, ömrü uzatıyor; ölüm oranlarını belirgin ölçüde düşürüyor.

her gün yürüyüş

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gün fazladan 10 dakika yürümenin, ömre yıllar katabileceğini ortaya koydu.

5 binden fazla orta yaşlı ve yaşlı ABD vatandaşı üzerinde yapılan araştırma, egzersiz seviyeleri arttıkça herhangi bir nedenden ölme riskinin düştüğünü ortaya çıkardı.


Günde sadece 10 dakika fazla yürümenin 40 ila 85 yaş arasındaki ölüm oranını yılda yüzde 7 oranında azalttığı belirlendi.

Ölüm oranları yüzde 17’ye kadar düştü

Araştırmacılar, küçük yaşam tarzı değişikliğinin her yıl ABD’de 100 binden fazla hayat kurtarabileceğini tahmin ediyor.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) araştırmasına göre, egzersizi günde 20 dakika veya 30 dakika artırmak, ölümlerin sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 17 oranında düştüğü anlamına geliyor.

Baş yazar Dr Pedro Saint-Maurice, bulguların yaşı daha geç olan yetişkinleri aktivitelerini artırmaya teşvik edebileceğini vurguladı.

Saint-Maurice, “Bildiğimiz kadarıyla, bu araştırma, yetişkinler arasında ivmeölçer tabanlı ölçümler kullanarak fiziksel aktivite yoluyla önlenebilir ölümlerin sayısını tahmin eden ilk çalışmadır” dedi.

“Ölümlerin yüzde 7’si engellenebilir

Araştırmacılar, aktivite seviyelerindeki küçük artışların ölümleri önleyip önlemediğini öğrenmek için ulusal bir veri tabanından toplanan 40 ila 85 yaşları arasındaki yaklaşık 5 bin katılımcının sağlık kayıtlarını ve ölüm oranlarını incelediler.


JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan tahminlerine göre, fiziksel aktiviteyi günde 10 dakika artırmanın ABD nüfusu genelinde yılda 111.174 ölümü önleyeceği (yüzde 6.9) bulundu.

yürüme

10 yıllık yürüyüş araştırmasının sonuçları:

Toplam 4840 katılımcı (ortalama yaş, 56.8 yıl; 2435 [%54] kadın; 1732 [%36] obezitesi olan kişi) ivmeölçerleri günde ortalama 14.4 saat, ortalama 5.7 gün boyunca kullandı. Günde ortalama adım sayısı 9124’tü. Ortalama 10.1 yıllık takipte 406 KVH ve 283 kanser ölümü dahil olmak üzere 1165 ölüm meydana geldi.

Tüm nedenlere bağlı mortalite için ayarlanmamış insidans yoğunluğu;

  • Günde 4000 adımdan daha az adım atan 655 kişi için 1000 kişi-yılı başına 76,7’dir (419 ölüm);
  • Günde 4000 ila 7999 adım atan 1727 kişi için 1000 kişi-yıl başına 21.4 (488 ölüm);
  • Günde 8000 ila 11999 adım atan 1539 kişi için 1000 kişi-yıl başına 6.9 (176 ölüm);
  • Günde en az 12.000 adım atan 919 kişi için 1000 kişi-yıl başına 4.8 (82 ölüm).

Günde 4000 adım atmakla karşılaştırıldığında, günde 8000 adım atmak, önemli ölçüde daha düşük tüm nedenlere bağlı mortalite (HR, 0.49 [%95 GA, 0.44-0.55]) ile ilişkiliydi ve günde 12.000 adım atmak (HR, 0.35 [ %95 GA, 0.28-0.45]).

En yüksek 30 kadansa göre tüm nedenlere bağlı ölüm için ayarlanmamış insidans yoğunluğu;

  • Dakikada 18.5 ila 56.0 adım atan 1080 kişi için 1000 kişi-yılı başına 32,9’du (406 ölüm);
  • Dakikada 56,1 ila 69,2 adım atan 1153 kişi için 1000 kişi-yıl başına 12,6 (207 ölüm);
  • Dakikada 69.3 ila 82,8 adım atan 1074 kişi için 1000 kişi-yıl başına 6,8 (124 ölüm);
  • Dakikada 82,9 ila 149,5 adım atan 1037 kişi için 1000 kişi-yıl başına 5,3 (108 ölüm).

Daha yüksek adım yoğunluğu, günlük toplam adımlar için ayarlama yapıldıktan sonra daha düşük ölüm oranıyla anlamlı bir şekilde ilişkili değildi (örneğin, en yüksek 30 kadansın en düşük çeyreğine karşı en yüksek: HR, 0.90 [%95 GA, 0.65-1.27]; trend için P değeri = .34)


Kaynak:

Bu Yıl Daha İyi Hissetmek İçin Öz Güveninizi Artıracak 10 İpucu


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.