Kredi kartı aidatı iadesi konusunda emsal karar

Bankaların kredi kartı aidatı iadesi konusunda Tüketici Mahkemesi’nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yıllık kredi kartı aidatı alınması yasal mı? Nasıl itiraz ve iade başvurusu yapılır?

kredi kartı aidatı

Bankaların kredi kartı yıllık ücreti 2022 rakamları cep yakmaya başlarken konu hakkında beklenen müjdeli haber geldi. Yaşanan mağduriyetleri önlemek adına hukuk mücadelesi başlatan Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) mahkemeden milyonlarca kredi kartı sahibi için emsal karar çıkmasını sağladı.

Kredi kartı kullanan kişiler tüm itirazlarına rağmen bankaların kesmiş olduğu kredi kartı aidatı rakamları nedeni ile mağdur oluyordu. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) tarafından yürütülen hukuk mücadeli kazanılırken vatandaşlar ödedikleri parayı geri alma hakkına kavuştu!


Özellikle de pandemi döneminde internetten alışverişin yaygınlaşması ile kredi kartı kullanan kişi sayısı rekor seviyelere ulaşmış, vatandaş ödemelerini ve harcamalarını kart ile yapmaşa başlamıştı. Bankalar kredi kartı kullanımının artması ile kredi kartı aidat rakamları için peş peşe zamlar yaparken vatandaştan alınan yıllık kredi kartı ücreti rakamları cep yakmıştı.

“Kredi kartı aidatı alınacağı tüketiciye 30 gün önceden bildirilmelidir”

Konu hakkında açıklama yapan TÜBİDER Genel Başkanı Fuat Engin vatandaşları uyararak ”TÜBİDER olarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kredi Kartı kullanan Tüketicilere yıllık kart aidatının ne kadar alınacağı 30 gün önceden tüketiciye bildirilmek zorundadır.

TÜBİDER Genel Başkanı Fuat Engin’in açıklamaları şöyle:

• Bankalar tarafından her koşulda tüketiciden kredi kartı aidatı talep/tahsil edilmesi Merkez Bankasının Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine aykırıdır.

Davaya konu olan olay şöyle:

Bankayla otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli maaşının bankaya nakledilmesi vb gibi şartlarla kart ücreti alınmaması konusunda sözlü anlaşma yapılmış. 2013-2021 arasında banka anlaşmaya uyarak herhangi bir şekilde ücret talep etmemiş. Ancak 2021 yılı mart ayı hesap özetine 30 gün önceden bilgi vermeksizin 218,40 TL kart ücreti tahakkuk ettirmiş.

Bankaya yapılan itiraza yanıt verilmemiş. Önce hakem heyetine, akabinde Tüketici Mahkemesine yansıyan hukuki süreç tamamlanarak gerekçeli karar yazılmış ve kredi kartı ücreti adı altında tahakkuk ettirilerek tahsil edilen 218,40 TL’nin hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren avans faiz oranı eklenerek tüketiciye iadesine karar verilmiş.

Kredi kartı aidatı konusunda tüketicinin hakları:

• Bu kapsamda TÜBİDER olarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kredi Kartı kullanan Tüketicilere yıllık kart aidatı (…. TL) alınacağı 30 gün önceden tüketiciye bildirilmek zorundadır. Tüketici son ödeme tarihinden itibaren itirazı varsa 15 gün içerisinde yaparak kartını iptal etmek ya da aidatı olmayan kredi kartı talep etmek hakkına sahiptir.

• Diğer yandan yıl içinde işlem görmeyen kredi kartlarına yıllık aidat tahakkuk ettirilemez.


Tüketici yurttaşları, Evrensel Tüketici Haklarından Ekonomik çıkarlarının korunması ile Zararlarının karşılanması ve Bilgilenme hakkı konularında duyarlı olmaya, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hangi durumda iade alınabilir?

kart ücreti

Tüketiciden habersizce ekstreye yansıtılan kart aidatı hukuka aykırıdır. Tüketici itiraz ederek, bu kesintinin iptalini istemeli.

Dikkatli tüketiciler 307 lira 50 kuruş tutarında aidatları kart ekstrelerinde görüp, bankaların müşteri hizmetlerini ararken bu kez de ‘yeni bir kart çıkarıyoruz, onu kabul eder ve 9 ay kullanırsanız bu borcunuzu iptal ederiz’ pazarlığıyla şaşkına dönüyor.

Bankalar kart aidatını tüketiciye yansıtacağını kart hamiline bildirip, açık onayını almak zorunda. Aksi halde habersizce ekstraya yansıtılan kart aidatı hukuka aykırıdır. Tüketici itiraz ederek, bu kesintinin iptalini istemelidir.

2018 yılında Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, bankaların tüketiciyle müzakere etmeden kredi kartı aidatı almasını haksız şart olacağına hükmetmişti. Mahkeme, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırmıştı.

Tüketici ne yapmalı? Nasıl itiraz edebilir? Kart ücreti nasıl geri alınır?

Emsal niteliğindeki 2018 kararından yola çıkarak tüketicilerin bu aidatları ödememeleri gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin nasıl hak arayacaklarını şöyle anlattı:

• Böyle bir durumla karşılaşan tüketiciler, ekstrelerinin son ödeme tarihinden önce, kendisine kart aidatı yansıtan bankaya yazılı olarak başvurarak kart aidatının kendisine ödenmesini talep etmeli.

• Banka en geç 30 gün içinde, bir sonraki ekstrede bedeli iade etmeli.

• Bedeli iade etmezse Ticaret Bakanlığının Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) – E-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetine başvurarak, aidat tutarının iadesine karar verilmesi istenmeli.

• Tüketici hakem heyetlerine başvurular ücretsiz olup, çıkan kararlar mahkeme kararı hükmünde olacağından, İcra İflas Kanunu hükümlerine göre kararlar yerine getirilir.


• Tüketici hakem heyetinden olumsuz karar çıktığında ise kararın tebellüğ tarihinden itiraben tüketiciler 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi nezdinde itiraz davası açabilirler. Mahkeme masrafları, kaybeden tarafa yüklenip diğer tarafa ödenir.

Numeroloji 2022 kariyer yorumları: İş hayatı analizi