Hekimler, grevleri bitirmek için şartlarını açıkladı: Asgari ücretin 6 katı maaş

Hekimlerin asgari taleplerinin yerine getirilmesinin grevleri bitireceğini açıklayan Hekimsen’in şartları arasında sağlık kurumlarına girişlerde metal dedektörü kurulması ve hekim maaşlarının asgari ücretin en az 6 katı olması gibi talepler yer alıyor.

Hekimler mhrs

Hekimler, grevleri bitirmek için şartlarını açıkladı.

HEKİMSEN BASIN AÇIKLAMASI:

Hekimlerin asgari taleplerinin yerine getirilmesi ülkemize kazandıracak, eylemleri bitirecektir. Artık hükümetimize düşen hekimlerinin hakkını vermek, onların güvenliklerini sendikamızın da önerdiği uygulamalarla yeterince sağlamak, saygınlıklarını arttırıp hastalarımızın uyumunu arttırmaktır.


Hekimlerin asgari taleplerinin yerine getirilmesi ülkemize kazandıracak, eylemleri bitirecektir. Artık hükümetimize düşen hekimlerinin hakkını vermek, onların güvenliklerini sendikamızın da önerdiği uygulamalarla yeterince sağlamak, saygınlıklarını arttırıp hastalarımızın uyumunu arttırmaktır.

Hekimsen Sendikası başta hekimleri temsilen kurulmuş heterojen yapısı ve siyasetüstü konumu ile ilk ve örnek bir STK, bir sendikadır. Bu bağlamda hükümetimizin ilgili hemen her basamağına arz ve taleplerini iletmiş, asgari olması gerekenleri bildirmiştir.


Sendikamız kurulduğundan beri temsil yüzdesi ile olmasa bile, bizzat tüm kurucu üyeleri ve merkez teşkilatı aktif çalışan hekimler olduklarından, empati yapmaya bile gerek kalmadan sorunları bizzat yaşıyor olmaları nedeniyle hekimleri tam olarak temsil eden bir yapıdır ve bir ifadede bulunursa bu hekimlerin haklı ve mantıklı bir talebidir. Biz hekimlerin sesiyiz, ortak aklı ve birliğiyiz. Bu gerekçelerle, sendika olarak asgari taleplerimizin yerine getirilmesi durumunda sesimizi artık iş bırakma eylemleri yoluyla duyurmak zorunda kalmayacağız. Sendikamız bu konuda diğer birçok sendikanın ve STK’ların ortak hareket etme açısından desteğini almıştır. Sağlık Bakanlığımızın bizimle diyaloğa girmesini müteakip istişare, rapor, bilimsel çalışma, çalıştay sonuç bildirimleri, anket vb. bilimsel ve rasyonel yöntemlerle Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimize çözüm önerileri sunulacaktır. Biz yıkmak için değil yapmak için kurulduk. Biz bu milletin evladıyız, bu devleti ve milleti yüceltmek için, sıhhatli yaşantısını sağlamak için buradayız. Ancak bize yapılan haksızlıkların hiçbir mesleğe yapılmadığını görüyor ve biliyoruz.

Karşılanması gereken asgari taleplerimiz :

Sağlık kurumlarına girişlerde metal dedektörü vb. uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.Sağlık kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması. Tekrarı durumunda hapis cezasının para cezasına çevrilmemesi. Suç işlemek maksadıyla soktuğu anlaşılırsa para cezasına çevrilmeden hapis cezası uygulanması ve talep ettiğimiz diğer yaptırımların uygulanması. En az maaş alan hekimlerin maaş tazminatları hariç, maaşlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi en çok maaş alan diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katından, asgari ücretin de 6 katından az olmamasının sağlanması.

Şimdi kamuoyuna soruyoruz bunlar haklı talepler değil midir? Bu talepler hekimlere fazla görülür mü?


Sadece bu taleplerimizin yerine getirilmesi veya taleplerimizin kesin olarak yerine getirileceği taahhüt edilen yakın bir tarihin tarafımıza bildirilmesi durumunda Hekimsen Sendikası iş bırakma eylemlerini erteleyecek, diğer talepleri için 2. paragrafta ifade edildiği şekliyle sendikal faaliyetlerine devam edecektir. Hekimsen Sendikası eylemlerini başta hekimlerin haklı ve zaruri taleplerini ifade etmek, duyurmak için ve başka hiçbir yol bulamadığından çaresizlikten yapmaktadır. Sendikamız hekimlerin haklı taleplerini iletemez ve sorunları diğer sendikal faaliyetleri ile çözemezse diğer STK’larla işbirliği içinde ILO Sözleşmesi’nde yer alan meşru ve kanuni yol olan iş bırakma eylemlerine başvuracaktır.

İflas riski (CDS) 10 ayda 3 katına çıktı!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.