LTB 2022 sürdürülebilirlik raporu yayınlandı: Doğal, canlı ve sürdürülebilir bir geleceğe LTB ile varız!

Jean üretiminde ve jean ihracatında Türkiye’nin öncü markalarından olan LTB Jeans, çevre bilincini geliştirmek ve yaşanabilir yarınlara katkı sağlamak adına yürüttüğü faaliyet planlarını, “SAFE BLUE, SAFE FUTURE” başlığında hazırladığı 2022 Dönemi Faaliyet Raporu ile paylaştı.

ltb jeans 2022 faaliyet çalışmaları kapsamında proses sürdürülebilirliğin en önemli etkenlerden birinin hammadde olduğuna inanan LTB, kaynak kullanımını azaltmaktan yola çıkan, doğa dostu SAFE – BLUE Sürdürülebilirlik Stratejisi’nde ürün- proses bazlı sürdürülebilir üretimin sonuçlarını ve gelecek hedeflerini normlarla sunmuştur.

“Tecrübe ve Deneyim ile ‘Daha Mavi Daha Yeşil’ Bir Dünya İçin Aksiyon Alıyoruz.”

Yarım asırlık deneyim ve tecrübesini teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak bugüne taşıyan Çak Tekstil; kalite anlayışı, iş sağlığı güvenliği, çevre ve sosyal sorumluluk duyarlılığı gelişmiş bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

‘Sürekli Kalite, Temiz Bir Dünya; Rahat ve Sağlıklı Çalışma İçin Daima İleriye’ mottosu ile tekstil sektöründe kanaat önderliği eden LTB, ‘Hep Birlikte Varız’ mesajını müşterileri, paydaşları ve iş ortaklarıyla paylaşarak bu sürece dahil olmaları için onları da teşvik etmektedir.

LTB Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Çevre Bilinci Faaliyetlerinde Hazır Giyim Sektörüne Öncülük Ediyor!

ltb çak tekstil

LTB üretim faaliyetlerinde, sürdürülebilir proses yüzdesi hedefini 2050 yılına kadar %50’ye çıkartmayı hedeflemektedir. Ürün sağlığını ve çevre sağlığını en üst düzeyde tutmak adına kazanılmış olan sürdürülebilir üretim prosesinde; kullanılan genel kimyasalları minimize etmek öncelikli adım olmuştur. Böylelikle karbon salınımı minimuma indirilerek doğa dostu ürünlerin eldesi sağlanabilmiştir.

LTB; öncelikli enerji kaynakları tüketiminde ise küresel ısınma ve çevresel tahribatı göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürülebilir kılan projeler hayata geçirmiştir.

ltb faaliyet

Su kullanımı ve tasarrufunda sürdürülebilirlik faaliyetleri LTB’nin ileri arıtım teknoloji ile üretimde oluşan atık suyun tekrar proseslerde kullanılabilir hâle getirerek temiz su tüketimini azaltması ile sağlanmaktadır. LTB, 2025 su kullanımı tasarrufu hedefinde geri kazanım su kullanım oranını %56; su tasarruf oranını ise %10 olarak ön görmektedir.

LTB aynı zamanda yönetimi, çalışanları ve paydaşları ile sürdürülebilir geleceğe yön veren çevre bilinci eğitimlerine dahil olarak güvenli üretim ile güvenli geleceğe adım atan projeleri ile de marka sorumluluğu bünyesinde sürdürülen projelere imza atmaktadır.

İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.