Yeni Varlık Barışı düzenlemesi: Artık vergi mükellefi olmayanlar da faydalanacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifi ile yeni bir varlık barışı düzenlemesine gidildi. İlk defa 2008’de hayata geçirilen ve 14 yılda 8 kez uzatılan varlık barışında bu kez süre uzatılmadı; 30 Haziranda sona eren varlık barışından sonra, 9 ay sürecek yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiş oldu.

varlık barışı

Peki yeni düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu ve eskisinden ne gibi farklılıkları var?

Yeni Varlık Barışı düzenlemesinin amacı ne?

Sözcü yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, bu düzenleme ile kayıt dışı varlıkların sisteme sokulmasının amaçlandığını anlattı ve bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacağının bilgisini verdi.


Türkmen, durumu Şu ana kadar kayıt dışı elde ettiğiniz ne varsa cüzi bir vergiyle sisteme sokun ve dokunulmazlık alın, özeti bu şeklinde özetledi.

Yeniden vergili olacak

Nedim Türkmen’in verdiği bilgiye göre, bir önceki düzenleme vergisiz iken, yeni düzenleme yeniden vergili olacak.

Buna göre, yurt içinde varlık barışı yapılıyorsa yüzde 3, yurt dışından varlık barışı yapanlara eylül sonuna kadar yüzde 1, aralık sonuna kadar yüzde 2 ve mart sonuna kadar da yüzde 3 vergi var.

Ayrıca, yurt dışı varlık barışı kapsamında bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde vergi oranı yüzde sıfır olacak.

Türkmen, böyle bir durumda bildirim esnasında alınan verginin, bildirim sahibine iade edileceğini aktardı.

Bir ilk: Mükellef olmayanlar da faydalanabilecek

Daha önce Türkiye’de vergi mükellefi olmayan, yani vergi dairesine kaydolup, beyanname vermeyenler varlık barışı yapamıyordu. Türkmen’in aktardığına göre, yeni düzenleme ile vergi mükellefi olmayanlar da düzenlemeden yararlanabilecekler.


Türkmen, bir diğer yeniliğin de ilk kez Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi olduğunu söyledi:

30 Haziran 2022de 7256 sayılı kanun bitti. Bu yeni kanunla, bundan önceki düzenlemelerde Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme, artık Kurumlar Vergisi Kanuna eklenmiş oldu. Bu, ilk defa oluyor.

“Kayıt dışı parayı sisteme kazandır, hesap verme”

Tüm bu bilgiler ışığında, yapılan düzenlemenin, 30 Haziranda sona eren varlık barışının uzatılması değil, 9 ay sürecek yeni bir varlık barışı geldiğinin işareti olduğunu kaydeden Türkmen, yeni düzenlemeyle ilgili kaygılarını da şu şekilde dile getirdi:

Düzenlemenin vergisiz hali başarılı olamamıştı. Şimdiki halinin vergili ve mükellef olmayanı da kapsama alması nedeniyle adrese teslim bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. kapsayan yeni düzenleme adrese teslim gibi geldi bana.

Yurt içinde mükellef olmayanların kapsama alınması da enteresan. Mükellef olmayan kamu görevlisi, siyasetçi ya da emanetçisiniz diyelim Rüşvet ya da herhangi bir kayıt dışı paranın sisteme girilmesi sağlanacaktır diye düşünüyorum. Yani paraları bildirip, yüzde 3 vergi ödeyip, hesap vermeyeceksiniz. Bu düzenlemeyi bu yönüyle de düşünmek lazım.

En yüksek giriş 2013’teydi

Öte yandan, uygulamanın başladığı 2008 ve 2010’da yurt içi ve yurt dışı 47,3 milyar TL’lik varlık bildirim yapılmıştı.


Bu rakam 2013’te 69 milyar TL’ye çıkmış; 2018 yılında 16 milyar TL’ye ve 2019’da ise 17 miyar TL’ye gerilemişti. 2020 ve 2021 rakamları ise hâlâ açıklanmadı.

Ek gösterge, emekli aylığı, öğrenci affını içeren torba yasa geçti


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.