Erdoğan yine sabır istedi: ‘Hepimiz aynı gemideyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz. Su alırsak hepimiz boğulacağız. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz. Son dönemlerde, ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir.

erdoğan

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak” dedi.

Erdoğan, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakların ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacağını duyurdu. Erdoğan, uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin ise, “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclis’imize saygısızlık olarak görüyoruz” diye konuştu.


Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“SON DÖNEMLERDE, ÜLKE VE MİLLET OLARAK BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN KONUNUN EKONOMİ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR”

Son dönemlerde, ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetmek tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018’den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık.

Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayanan bu programın teorik arka planının ve uygulamadaki mantığının anlaşılması biraz vakit aldı. Biz ne yaptığımızı, niçin ve nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için işimize baktık. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik.

“ISRARLA BELİRLİ İKTİSAT MODELLERİNİN UYGULANMASINI İSTEYENLERİN FANATİZMİ AKILCILIKLARINDAN DEĞİL, ÇIKAR İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLIDIR”

Elbette mandacı iktisatçılar, programı kötülemek için dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişkin, kimi eleştirilerini söylemekle birlikte, programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor. İktisat teorileri ve uygulamaları, fizik ve matematik bilimleri gibi her yerde geçerli kuralları, formülleri, denklemleri olan konular değildir. Bu alana ilişkin teori ve uygulamalar her ülke ve toplumun şartlarına, kültürüne, birikimine, kabiliyetine, gücüne göre değişiklik gösterir. Yani bir ülkede başarılı olan bir modelin, diğer ülkede de aynı sonucu vereceğinin garantisi yoktur. Kendi eğitimlerine ve donanımlarına göre ülkemizde ısrarla belirli iktisat modellerinin uygulanmasını isteyenlerin fanatizmi akılcılıklarından değil, tembelliklerinden veya çıkar ilişkilerinden kaynaklıdır. Biz bu hakikati bildiğimiz için birilerinin ne dediğine değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz.

“BUGÜN YAŞADIĞIMIZ ENFLASYON, BÜTÇE VE İŞSİZLİK KAYNAKLI DEĞİL”

Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimini gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Buna karşın, enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük görülen oranların etkileri çok daha derin ve yıkıcı hissediliyor. Ülkemizde son bir yıldır yaşadığımız yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil, vatandaşlarımızı da yapılmış bir haksızlık olur. Bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil, küresel gelişmelerin tetiklediği fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.

Türkiye’deki durumu felaket tellalı edasıyla anlatanların niyeti başkadır. Bugünkü ekonomi programımızı 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce belki bu cesaret ve kararlılıkla uygulayamayabilirdik. Çünkü o dönemlerde siyasi ve askeri gücümüz gibi ekonomik altyapımız da böyle bir politikayı destekleyecek konumda değildi.


“KİMSENİN PARASININ DEĞERİNDEN ENDİŞE EDEREK DÖVİZE VE ALTINA YÖNELMESİ İÇİN SEBEP KALMAMIŞTIR”

Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleri. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alırsak hepimiz boğulacağız. Tasarrufları kendi paramızda yaparken döviz ve altın gibi alternatiflerdeki kazanımlara karşı koruyacak her türlü mekanizmayı oluşturduk. Artık hiç kimsenin parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.

“MISIR ALIM FİYATI, DESTEK HARİÇ, TON BAŞINA 5 BİN 700 LİRA OLARAK UYGULANACAK”

Toprak Mahsulleri Ofisimizin mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak.

ERDOĞAN YİNE SABIR İSTEDİ

Ekonomi ile ilgili bütün kurumlarımız sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk ayları itibari ile hayat pahalılığı ile mücadele daha ileriye götürülecek. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz.

Kamu çalışanlarının, ek gösterge meselesinden, sağlık çalışanlarının özlük hakları beklentilerine kadar pek çok konuyu çözdük. Gençlerimizin umutlarını güçlendirecek her adımı atıyoruz.

“UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KADROLARINA 614 BİN 446 BAŞVURU OLDU”

Ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.

Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.


Sağlıkçılarımıza 14 Mart Tıp Bayramı’nda verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Bu çerçevede sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik saldırıları katalog suçlar kapsamına alan kanun değişikliği yapıldı. Malpraktis sorunu çözüldü. Döner sermaye, ek ödemesi uygulaması üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarına teşmil ediyor. Hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan bordro sistemindeki düzenlemeyi 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladık.”

10 bin doktor ayrıldı: Sağlık sistemi alarm veriyor!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.