Fakülte gibi aile: Dede ve baba ordinaryus, torun Harvardlı!

Berker Ailesi, adeta akademisyen fabrikası. Dede Ratip Berker ile baba Nihat Berker ordinaryüs profesör. Torun Ratip Emin de onların yolunda hızla ilerliyor: Harvard Üniversitesi’nde üç ana bilim dalında lisans eğitimi alıyor ve bir de yüksek lisans yapıyor.

berker ailesi

Fakülte gibi aile: Dede ve baba ordinaryus, torun Harvardlı!

Ratip Emin Berker Harvard Üniversitesi’nde aynı anda fizik, kimya ve nörobilim alanında lisans, bilgisayar bilimi alanında da yüksek lisans eğitimi alıyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard’da not ortalaması 4 üzerinden 3.99 olan Ratip Emin’in ismi akademi dünyasına yabancı değil. Çünkü ilk ismi olan Ratip, ordinaryüs unvanına sahip dedesinden geliyor. Babası Nihat Berker de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) ordinaryüs unvanı almış, farklı üniversitelerde dekan ve rektör olarak görev yapmış bir akademisyen.


“Derslere bir oyunmuş gibi yaklaşıyorum”

Nesilden nesile süren başarıları hakkında Ratip Emin Berker ve babası Prof. Dr. Nihat Berker ile konuştuk. 23 yaşındaki Ratip Emin, başarısının sırrını şu sözlerle anlatıyor:

“Derslere bir oyunmuş gibi yaklaşıyorum. Harvard Üniversitesi’ni tercih etmemin en önemli nedeni akademiye daha fazla önem vermeleri. Çocukken okuldan eve servisle gittiğim zamanlar camın buğusuna Prof. Dr. Emin Berker yazardım. Daha o zamandan kendimi üniversitede ders anlatırken hayal ediyordum. Ve şimdi hedefim dedem ve babam gibi hep akademik hayatın içinde olmak.”


İlk derslerini 1967 yılında mezun olduğu okul olan MIT’de vermeye başlayan Ordinaryüs Prof. Dr. Nihat Berker de “Hem babamdan hem oğullarımdan çok şey öğrendim. Üç neslin de akademiden devam etmesi tabii ki bir avantaj. Örneğin babam çok daha klasik ve disiplinli bir hocaydı. Oğullarımdan ise hayattan korkmamayı öğrendim” diyor.

Dede Ordinaryus Prof. Ratip Berker: TÜBİTAK’ta başkandı

ratip berker

Lisans öğrenimini matematik dalında Fransa’da Nancy ve Lille üniversitelerinde 1932 yılında tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nde göreve başladı. 1936’da doktor, 1939’da profesör, 1954 yılında da ordinaryüs unvanlarını aldı. Ratip Berker 1979-1982 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Baba Ordinaryus Prof. Nihat Berker: Ödüllü rektör

Nihat Berker


1971 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) fizik ve kimya bölümlerinden mezun olan Nihat Berker, 2004 yılında aynı üniversiteden ordinaryüs profesör unvanını aldı. 2007 yılında Almanya’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Humboldt Ödülü’nü kazandı, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde dekan, Sabancı Üniversitesi’nde de rektör olarak görev yaptı.

Köyünde okul yoktu; babası istemediği halde okudu, Sorbonne’da doktoraya kabul edildi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.