Futbolun küresel hedefleri

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Eylül 2015’teki tarihi Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından kabul edildi. Sağlıktan toplumsal cinsiyet eşitliğine ve eğitime kadar her şeyi kapsayan Hedefler, dünya çapında her türlü yoksulluğu sona erdirmek, mücadele etmek için çabaları seferber ediyor. Amaç; Eşitsizlikler ve 2030 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadele ederken kimsenin geride kalmamasını sağlamak.

futbol hedefleri

Birleşmiş Milletlerin Küresel Hedefleri gerçekleştirmek için Eylem On Yılı (2020-2030) çerçevesinde birçok yerde ilerleme kaydediliyor, ancak genel olarak, Hedeflere ulaşmak için gereken eylemler henüz gereken hızda veya ölçekte ilerlemiyor. 2020’nin, Hedefleri 2030’a kadar gerçekleştirmek için on yıllık iddialı bir eylemi başlatması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Eylem On Yılı planında,  yoksulluk ve cinsiyetten iklim değişikliğine, eşitsizliğe ve finans açığını kapatmaya kadar dünyanın tüm en büyük sorunlarına sürdürülebilir çözümleri hızlandırma çağrısında bulunuyor.


Eylül 2019’da BM Genel Sekreteri, toplumun tüm sektörlerini üç düzeyde on yıllık eylem için harekete geçmeye çağırdı: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler)  için daha fazla liderlik, daha fazla kaynak ve daha akıllı çözümler sağlamak için küresel eylem;  hükumetlerin, şehirlerin ve yerel yönetimlerin politikalarına, bütçelerine, kurumlarına ve düzenleyici çerçevelerine gerekli geçişleri dahil eden yerel eylem; ve gençlik, sivil toplum, medya, özel sektör, sendikalar, akademi ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere, gerekli dönüşümleri zorlayan durdurulamaz bir hareket yaratmak için halk eylemi olarak tanımlanmaktadır.

Küresel Hedefler İçin Futbol

Bu çerçevede; Birleşmiş Milletlerin, Hedefler için Futbol (Football for the Goals-FFTG) girişimi, futbol paydaşları ve büyük aktörler, futbolun erişim gücünden ve sporun ilerlemedeki küresel ayak izinden yararlanacak eylem ve uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilirlik, eşitlik, insan hakları ve iklim eylemi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını destekleyecektir.

Hedefler için Futbol ​​küresel futbol topluluğunun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişki kurması ve onu savunması için bir platform sağlayan bir Birleşmiş Milletler girişimidir. Futbolun güçlü ve etkili erişimini geliştirmek ve mesajlaşma, stratejiler ve operasyonları SKH’lerin istekleriyle uyumlu hale getirerek değişimin ajanları olmak için birlikte çalışmak için bir fırsattır.

Bu girişim, konfederasyonlardan, ulusal federasyonlardan, liglerden ve kulüplerden oyuncu derneklerine, organize taraftar gruplarına ve ayrıca medya ve ticari ortaklara kadar futbol dünyasına, mevcut sürdürülebilirlik yaklaşımları üzerine inşa etmek ve SKH stratejilerini uygulamak için ilham verecek ve rehberlik edecektir.


Platform Üyeleri, yalnızca sürdürülebilir uygulamalar geliştirmeyi arzulamakla kalmayacak, aynı zamanda Eylem On Yılı (2020-2030) boyunca, SKH’lerin şampiyonları olarak hareket edeceklerdir. Üyeler, görünürlüklerini ve erişim güçlerini turnuvalar, oyuncular, kurumsal marka tanıtımı, medya ve hayran toplulukları aracılığıyla, büyütme ve savunuculuk yoluyla SKH’lerin profilini yükseltmek için kullanacaklardır. Bu sürdürülebilir uygulamaların spor da dahil olmak üzere herhangi bir iş modeli aracılığıyla nasıl yaygınlaştırılabileceğini göstererek eyleme ilham vereceklerdir.

Hedefler İçin Futbol üyeleri, iş uygulamalarında ve paydaşların yanı sıra medya ve ticari ortaklar ve sponsorlarla olan savunuculuklarında, Sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları, SKH ‘lerin uygulanması ve savunulması, Ayrımcılık konularının ele alınması ve ayrımcı uygulamalardan kaçınılması da dahil olmak üzere insan haklarına dayalı bir yaklaşım, Cinsiyet dahil eşitlik ve eşitlik İklim eylemi ilkelerini taahhüt etmektedir.

BM liderliğindeki ve yönetilen bir girişim olan Hedefler için Futbol futbolun gücünden değil, sadece SKH’lerin farkındalığını ve tanınmasını artırmak, aynı zamanda davranış değişikliği ve Futbol endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları da teşvik etmektedir.

Birleşmiş Milletlerin, Hedefler için Futbol Girişimine; Futbolun paydaşları, konfederasyonlardan, ulusal federasyonlardan, liglerden ve kulüplerden oyunculara, oyuncu dernekleri, organize taraftar grupları, medya ve ticari ortaklar davet edilmektedir.


Sizlerde kendinizi futbolun paydaşı olarak tanımlıyorsanız,  Birleşmiş Milletlerin, Hedefler için Futbol girişimine katılarak sürdürülebilir bir gelecek taahhüdünde bulunabilirsiniz.

Dünya Gençlik Raporu