Türk Kurultayı Oyunları

Hun ve Türk kökenli milletlerin soylar toplantısı (Gelenek yaşatıcı kutlama) olarak bilinen Büyük Kurultay, 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Macaristan bozkırlarının en güzel bölgelerinden birinde, Kiskunsag Milli Parkı sınırında yer alan, geleneksel Macar çoban kültürünün ve atlı sporlarının da merkezi olan Bugac Kentinde düzenleniyor.

türk kurultayı oyunları

Geleneksel olarak düzenlenen Büyük Kurultay’ı, Macar-Turan Vakfı ve bu vakıf tarafından kurulmuş, Turan Birliği tarafından düzenlemektedir. Turan Birliği, Karpat Havzası’ndaki Macar gelenek yaşatıcıları birleştirmekte ve diğer Tiran Milletleri ile yakın ilişkiler kurmaktadır.

Büyük Kurultay gelenek yaşatıcı bir kutlamadır. Gelenek yaşatıcılar eski Macar ve bozkır atlı göçebe kültürünü canlandırarak atalarının hatıraları önünde saygı duymaktadırlar. Yurt denilen göçebe çadırları kurulmakta ve insanlar isterlerse kendi atlarını da getirebilmektedir. Kurultay Macarların kültürel ve tarihi bağlarının olduğu Doğu’daki akrabalarıyla bir araya geldiği en büyük gelenek yaşatıcı kutlaması olarak bilinmektedir. Bu şölene Macar gelenek yaşatıcılar ve buna saygı duyanlar sadece Macaristan’dan değil, çevre ülkelerden Macarların yaşadığı bölgelerden de katılmaktadırlar.


Katılımcı milletler ve kabileler listesinde; Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kazakistanlı Madyar, Kırgız, Kımık, Moğol, Nogay, Özbek, Özbekistanlı Madcar, Tatar, Türk, Tuva, Türkmen, Uygur, Yakut, Macarlar yer almaktadır.

Büyük Kurultay, 2007’deki ilk ve 2008’deki ikinci kurultayın özüne ve formuna uygun olarak geleneksel olarak gerçekleştirilmektedir ve Orta ve iç Asya, Anadolu ve Kafkaslardaki akraba ilişkilerini güçlendirmeye devam etmektedir. Önceki yıllarda alınan karar ışığında Kurultay-Macar Kavim Toplantısı, diğer Turan milletlerinin temsilcileri de davet edilerek her iki yılda bir düzenlenmektedir. 2012 yılında Avrupa’nın en büyük gelenek yaşatıcı kutlaması gerçekleşti. 2012 yılında düzenlenen Kurultay da temsilciler arttı. Özbekistan’ın Karakalpak Özerk topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dağıstanlı Avarlar ve Tuva temsilcileri de yer aldı. Asıl gün olan ikinci günde yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etti. 2012 yılında dünyanın en büyük atlı göçebe askeri geçidi Kurultay’da gerçekleşmiştir: 230 atlı savaşçı Hun, Avar, eski Macar veya Türk zırhları içinde, savaş kıyafetleri ve silahlarıyla geçit töreni yapmışlardır, arkalarından ise 680 yaya savaşçı onları takip etmiştir. Yıllar içinde Kurultay’da birçok başarı elde edilmiştir.

Kurultay Esas Bildirgesinde “Tanrı’nın isteğiyle Macar, Madyar, Kazak, Özbek, Türk, Azeri, Uygur (Doğu Türkistanlı), Kırgız, Başkır, Çuvaş, Bulgar, Tatar, Türkmen, Moğol, Buryat, Nogay, Gagavuz, Karaçay, Yakut ve Japonlar Hun kardeşlerdir. Ortak Ataların hatırası önünde hep dayanışma içinde olacak ve birbirinin akıbetine sorumlulukla yaklaşacaklardır” ifadeleri yer almaktadır.

Büyük Kurultayda; Misafirlerin tanıtımı, Atalar Çadırı arkeolojik sergi, Atilla Çadırı, “Hunların Gelişi” adlı resim, Avar ve Macar zırhlı atlıların geçit töreni, Hun vezirlerinin giyimi, Hun ordusu, Deneysel arkeolojik tanıtımları yanı sıra, Göçebe Atlılar ve Okçu yarışmaları düzenlenmektedir.


Türk Kurultayı Oyunlarında, Turan Birliği atlı hız ve atlı güreş, köböre (kökpar) yarışmaları ve okçular için engelli yarışma düzenlenmektedir. Katılım ücretsiz, yarışmalar ödüllüdür.

Yüz milyondan fazla ruha sahip Turan milletleri yeniden birbirini bulduğu Kurultay’da, daha özgür, akrabalığa ve geleneklere saygı duyan, doğa kanunlarıyla uyum içinde yaşayan bir toplumun oluşturulmasında ve Hun ve Türk kökenli akraba milletleri bir araya getiren kültürel-ekonomik bir birliğin meydana getirilmesinde işbirliği yapmaktadırlar.

Büyük Kurultay’da UKİD- Türkiye ve Türk Geleneksel Okçuluk Birliği paydaş olarak yer almaktadır.

hun kurultayı

Geleneksel olarak düzenlenen Türk kurultayında, Akraba Türk Topluluklarının bir araya gelmesi ile birlikte düzenlenen etkinliklerin en önemli yönü, geleneksel Türk kültüründe yer alan sportif oyunların hatırlanması canlandırılması ve geliştirilmesidir. Büyük Kurultay’da düzenlenen oyunlarda; Türk kültüründe önemli yere sahip geleneksel sporlardan “Güreş, Avcılık, Atıcılık, Binicilik, Kılıç, Okçuluk, Yaya Koşuları, Atlama, Sıklet Kaldırma ve Lobut Atma, Gürz ve Topuz Kullanmak, Cirit, Çöğen, Gökbörü, Tepük, Tomak, Kayak, Matrak” gibi sporların yer alması önem arz etmektedir.

Ayrıca, her iki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen, Büyük Kurultayın desteklenerek güçlendirilmesi, Türk Dünyası Birliğine, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır.


Kaynak: https://kurultaj.hu/

Spor Endüstrisinde Web 3.0