Resimde ilk gördüğünüz, en önemli özelliğinizi ortaya çıkarıyor!

Optik illüzyon: Resimde ilk ne görüyorsunuz? Sizin için en önemli olan özelliğinizi ortaya çıkaran kişilik testi…

Resimde

Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu kişilik testi sadece eğlence amaçlıdır ve kişiliğinizin profesyonel bir değerlendirmesi olarak dikkate alınmamalıdır.

İnternetteki ücretsiz kişilik testleri, bir kişi olarak kim olduğunuzun kesin bir ölçüsü olmasa da, yine de sizin hakkınızda çarpıcı detayları ortaya serebilirler. Kişiliği oluşturan pek çok farklı özellik vardır, bu da aslında herkesi benzersiz kılan şeydir. Bununla birlikte, kendi kişilik özellikleriniz hakkında objektif olmak da çoğu zaman zor olabilir zira kendimizi her zaman başkalarının bizi gördüğü gibi görmeyiz. Kişilik testleri, kim olduğunuz hakkında size bir fikir verebilecek küçük gizli parçalarınızı ortaya çıkarmayı eğlenceli ve kolay hale getirir.


Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu tür kişilik testlerinin yalnızca eğlence amaçlı olduğu ve psikolojik yapınızın veya esenliğinizin doğru bir analizi anlamına gelmediğini bilmekte fayda var. Her biriyle yaygın olarak ilişkilendirilen sembolizme dayalı olarak, resimde ilk gördüğünüz şey, sizin için en önemli olduğunu düşündüğünüz şey hakkında bilgi veriyor.

resimde ilk

1- İlk gördüğünüz şey bir at ise…

Atlar; özgürlüğü, dayanıklılığı, heybeti, ruhu, kararlılığı ve cesareti simgelediği bilinen prestijli hayvanlardır.

Bu resimde bir at görüyorsanız, atın özgür ruhlu doğasını somutlaştırıyorsunuz. Zorluklarla doğrudan yüzleşmekten korkmayan, özellikle kararlı bir insansınız.

2- Gördüğün ilk şey bir fok ise…

Hem su hem de toprak elementlerinin özelliklerini paylaşan foklar, oyunculuğun, sezgiselliğin, uyumun ve mutluluğun sembolleridir.

Bu resimde bir fok görüyorsanız, rahatlamış ve maceraya atılmışsınız demektir. Foklar karada ve suda rahat olduğu gibi, siz de yeni durumlara uyum sağlamayı ve akışa ayak uydurmayı kolay buluyorsunuz.

3- İlk gördüğünüz şey bir balık ise…

Balık; yeniden doğuş, doğurganlık, şans, değişim, sağlık ve duyguların simgesidir. Su ile ilişkilendirilen balık, huzur ve denge sembolü olarak da bilinir.

Bu resimde bir balık görürseniz, duygularınızla çok uyumlusunuz demektir ve onları ifade etmekten korkmazsınız. Güçlü bir sezgiye sahipsiniz ve hemen hemen her duruma iyi uyum sağlayabilirsiniz.

4- İlk gördüğünüz şey bir deniz kızı ise…

Deniz kızları; güzelliğin, uyumsuzluğun ve kadınlığın sembolleridir.

Bu resimde bir deniz kızı görürseniz, her zaman kendine sadık kalan birisiniz. Nasıl ki efsanede deniz kızları evcilleştirilemiyorsa, bu resimde deniz kızı görenler, benzersiz ve başına buyruk olmalarıyla övünüyor demektir.

5- İlk gördüğünüz şey bir eşek ise…

Eşek; onur, büyüme, hizmet ve sezginin sembolleridir.

Bu resimde bir eşek görüyorsanız, güçlü bir sorumluluk duygusuna sahip çalışkan birisiniz demektir. Siz de sadıksınız, ancak güçlü sezginiz sizi körü körüne bağlılıktan koruyor. Birçoğu inatçı olduğunuzu söylese de, aslında sadece içgüdülerinize güvenmeyi ve gerektiğinde dikkatli davranmayı seçiyorsunuz.

İnternette “Sağ-sol beyin testi” olarak da paylaşılıyor

Bu popüler optik illüzyon, ayrıca ilk gördüğünüz şeyin sağ beyinli mi yoksa sol beyinli mi olduğunuzu ortaya çıkardığını söylüyor.

sağ sol beyin

Resim, bu belirsiz figürün ya bir deniz kızı ya da bir balık olduğunu ve onu yorumlama şeklinizin güya beyninizin baskın tarafı hakkında fikir verdiğini öne sürüyor.


Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu resimde “Bir balık görürseniz sağ beyinlisiniz ve bir deniz kızı görürseniz sol beyinlisiniz” deniyor.

Ancak görüntüyü Twitter’da paylaşan Harry Potter yazarı JK Rowling dahil birçok kişi, bir balık ya da deniz kızı yerine ya bir eşek ya da bir fok gördüklerini söylediler.

Yani ne balık ne de deniz kızı görmüşlerdi.

Bu optik illüzyonda bir balık, deniz kızı, fok veya eşek görmek, sol veya sağ beyinli olduğunuz anlamına mı geliyor?

Gerçekte, bu optik görüntüde gördüğünüz şeyin sol veya sağ beyinli olmakla hiçbir ilgisi yok.

Figürün psikoloji testlerinde kullanılması

Görünüşe göre, bu figür ilk olarak 1968’de “Algı ve Psikofizik” dergisinde psikologlar tarafından çeşitli deneylerden herhangi birinde kullanılmak üzere oluşturulan belirsiz görsellerin bir örneği olarak tanıtılmıştı.

Görsel, Cornell Üniversitesi’nde sol veya sağ beyinli olmakla hiçbir ilgisi olmayan, daha çok insanların “motivasyonel durumlarının – istekleri ve tercihlerinin – görsel uyaranları işlemelerini nasıl etkilediğine bakan 2008 tarihli bir çalışma için yeniden tasarlandı.”

Araştırmacılar Emily Balcetis ve David Dunning, nesnel olarak belirsiz bir görüntünün, bir figürü veya diğerini görmek için motive olduklarını hissettiklerinde katılımcılar tarafından farklı algılanıp algılanmayacağını keşfetmek istediler.

Katılımcılara siyah beyaz hayvan çizimleri gösterildi. Katılımcıların yarısına çiftlik hayvanlarını görmenin olumlu puan, deniz hayvanlarını görmenin ise olumsuz puanlar değerinde olduğu, diğer yarısına ise tam tersi söylenmiştir.

Her katılımcı seçimlerine göre puan biriktirdi ve puanları, bu görevi tamamladıktan sonra yiyebilecekleri bir şeyi belirleyecekti: Sıfır puan suya eşit, artı puan şekere eşit ve eksi puan ise bir kutu fasulyeye eşitti.

Toplam puanlarını belirlemek için kullanılan son görüntü, araştırmacıların “at – fok” figürü olarak adlandırdığı bu belirsiz görüntüydü:

at mühür
Fotoğraf: Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi, 2006 Cilt. 91, Sayı 4, 616

Araştırmacılar, bir çiftlik hayvanı görmeyi umduklarında, katılımcıların %66.7’sinin bir at gördüğünü ve %33.3’ünün bir fok gördüğünü keşfetti. Bu arada, bir deniz hayvanı görmeyi umarken, sadece %27.3’ü bir at ve %72.7’si bir fok gördü.

Konserve fasulye yerine şeker yemek isteyerek motive olan çalışma, “Katılımcılar, kaçınmak istedikleri figürden ziyade görmek istedikleri figürün yorumunu görme eğilimindeydiler” sonucuna varıyordu.


Bu psikoloji testinin özet sonucu; bir şeyi belirli bir şekilde görmek için motive olduğunuzda, onu o şekilde görme olasılığınız çok daha yüksektir.

Resimde ilk ne gördünüz? Kimsenin bilmediği özelliğinizi söyleyen kişilik testi || Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagram