Konaklama Vergisi 2023’te yürürlükte: Yüzde 2 vergi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlaması öngörülen konaklama vergisi esaslarını belirleyen genel uygulama tebliğini yayımladı.

Konaklama Vergisi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konaklama vergisi uygulama genel tebliğine göre, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler yüzde 2 oranında konaklama vergisine tabi olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak ve KDV matrahına dâhil edilmeyecek. Vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlendi. Vergi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilecek.


Tebliğe göre, konaklama vergisi, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacak ve beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Hangi tesislerinden konaklama vergisi alınacak?

kamping
Kampinglere de konaklama vergisi uygulanacak

Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak. Lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye tesiri bulunmuyor. Birden fazla günü kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin sunulduğu günler esas alınacak; geceleme hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmayacak. Geceleme hizmeti almayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaf olacak.


Seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmayacak. Aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyecek. Tebliğ 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. (Reuters)

Konaklama vergisi fiyatlara nasıl yansır?

Vergi konaklama fiyatının üzerinden yüzde 2 şeklinde olacak. Örneğin 5 bin TL’lik bir konaklama bedeli için 400 TL KDV ödeyecek olan müşteri bunun da üstüne 100 TL Konaklama Vergisi ödeyecek.

Haberglobal.com.tr’ye konuşan Alanya Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Burhan Sili, “Maktu bir vergi olsaydı talebi etkileyebilirdi ancak bu hali ile biz turizmcilerin üstüne kalacak. Yüzde söz konusu olduğu için talebi etkileyecek yüksek bir oran olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tesis içindeki diğer hizmetler de konaklama vergisine tabi mi?

Haberglobal.com.tr’nin aktardığına göre; örneğin bir kişi Kapadokya’da bir otelde kalıyor, otelde kaldığı süre boyunca tesiste kalmak dışında bir de balon turuna katılıyor. Eğer otelin sağladığı bu balon turu ayrıca faturalandırılırsa balon turundan Konaklama Vergisi alınmayacak.

Ek hizmetler konaklama fiyatına dahilse ekstra konaklama vergisi alınmayacak

Ancak bir kişinin oda+kahvaltı hizmeti aldığı bir otel düşünelim. Burada otel, kahvaltıyı ayrı faturalandırsa bile söz konusu hizmet gecelik konaklama ile birlikte satıldığı için Konaklama Vergisi’ne dahil olacak.


Veya bir kişi motelde konaklıyor, bu motelde aynı zamanda kuru temizleme hizmeti de var. Kişi ütüye verdiği pantolonları için Konaklama Vergisi ödemeyecek çünkü bu hizmet konaklama ile birlikte satılmadı.

Kira fiyatları şirketleri de sarstı: İşletmenin İstanbul’da bulunması lüks hale geldi! || Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagram


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.