Açlık sınırı asgari ücreti geçti, yoksulluk sınırı 29 bin TL’ye yaklaştı!

Türk-İş’in araştırmasına göre, ocak ayında “açlık sınırı” 8 bin 506 lira olan asgari ücretin üzerine çıkarak 8 bin 864 TL’ye yükseldi. “Yoksulluk sınırı” ise 28 bin 874 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı

Açlık sınırı asgari ücreti geçti, yoksulluk sınırı 29 bin TL’ye yaklaştı!

Türk-İş’in, her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın 2023 yılı ocak ayı sonuçları açıklandı.


Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 8 bin 864 TL olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 28 bin 874 TL’ye yükseldi. Bu rakam, geçen ay yapılan araştırmada 26 bin 483 TL olarak belirlenmişti.

Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 11 bin 557 TL olarak hesaplandı.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında artış gösterdi.


Araştırmaya göre ‘mutfak enflasyonu’ ocak ayında yüzde 9,02, son 12 ayda ise yüzde 108,57 oranında artış gösterdi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Ocak ayı sonucuna göre;

 • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  8.864,48 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 28.874,55 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 11.556,56 TL’ye yükseldi.
  Ocak 2022 Aralık 2022 Ocak 2023
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 1.290,77 2.451,55 2.669,57
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 998,98 1.951,20 2.142,34
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.273,92 2.421,55 2.632,07
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 686,28 1.306,27 1420,52
Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)   4.249,95 8.130,56 8.864,48
Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)   13.843,48 26.483,93 28.874,55
Çizelge: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*
 • Harcama tutarları, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ocak 2023’te şu şekildedir:

 • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 9,02 oranında gerçekleşti.
 • Son on iki ay itibariyle değişim oranı  % 108,57 oldu.
 • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı % 109,77 olarak hesaplandı.
Ocak’2022 Aralık’2022 Ocak’2023
Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı 3,71 4,41 9,02
Bir Aylık Değişim Oranı 3,71 4,41 9,02
Son On İki Ay İtibariyle Değişim Oranı 59,62 98,41 108,57
On İki Aylık Ortalamalarla Değişim Oranı 106,28 109,77
Çizelge: Gıda Harcamasındaki Değişim %

Özellikle son birkaç yıldır ekseriyetle düşük gelirli hane halklarını etkileyen yüksek gıda enflasyonunun önüne geçilebilmesi için çeşitli önlemler alındı:

 • Gıdada KDV indirimi yapıldı.
 • Tarım Kredi Marketlerinin şube sayısı artırıldı.
 • Belli dönemlerde bazı ürünler için ihracat engellendi.
 • Süte sabit, kırmızı ete taban fiyat getirildi.
 • Et, bakliyat, hububat, yağlı tohumlar gibi temel gıdalarda ithalatın önü açıldı.
 • Fiyat istikrar komitesi kuruldu.
 • Tanzim satış yerleri oluşturuldu.

Ancak tüm bu önlemler ve daha fazlası çözüm getirmedi. Cumhuriyetin 100. yılının ilk ayında yıllık gıda enflasyonu %108’e, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan “açlık sınırı” ile “asgari ücret” arasındaki açık şimdiden 360 TL’ye gelmiş oldu. Çareler sorunların başladığı yerde, üretim yerlerinde, yani tarlada ve ahırda aranmalıdır. Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığın önlenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ulusal üretimin planlaması, çiftçinin ve hayvancının para kazanmasının önünün açılması, yoksullaşan ve tüketimlerini kısmak ayrıca daha kalitesizlerini tüketmek zorunda kalan vatandaşların alım gücünün arttırılması gibi kapsayıcı plan ve çalışmalar gerekmektedir.


(Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunun tamamı için tıklayın)

Pahalılık algımız bozuldu mu? Ekonomistler yorumladı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.