Çekicilik araştırması: Kadınlar kaslı erkek seviyor ancak bir şartları daha var!

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yürütülen çekicilik araştırması, kadınların, göğüs ve pazı kaslarını geliştiren erkekleri ancak yalnızca uzun boylu iseler çekici bulduğunu ortaya çıkardı.

kaslı erkek

Cinsel Davranış Arşivleri‘nde yayınlanan araştırmanın[*] uzmanlarına göre, daha yüksek bir “omuz-kalça oranı”, yani omuz çevresinin bel çevresine göre daha geniş olması, kadınlar için bir çekicilik göstergesi olarak görülüyor.

Araştırmada kadınlara çeşitli boylarda ve omuz-kalça oranlarında erkeklerin resimleri gösterildi ve çekiciliklerini derecelendirmeleri istendi.


ABD’de tümü 18 ila 83 yaşları arasındaki 659 heteroseksüel kadınla yapılan çalışmadaki sonuçlar, kadınlar için bir erkeği seçerken ve bir erkek için bir kadını cezbetmeye çalışırken boyun önemli bir faktör olduğuna dair yaygın inancı destekledi.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Farid Pazhoohi, PsyPost‘a yaptığı açıklamada, “Sonuçlarımız, kadınların erkeklerin çekiciliği, erkeksiliği ve dövüş yeteneği algılarının boy ve Bel-kalça oranından (WHR-Waist-to-hip ratio) etkilendiğini ve bunlarla etkileşime girdiğini gösterdi.”

“Genel olarak kadınlar daha uzun boylu ve daha geniş omuzlu erkekleri tercih ediyor, özellikle de bu iki özellik bir arada sunulduğunda.” dedi.

Araştırma metodu olarak çekicilik derecelendirmesi kullanıldı

Araştırmada, yaşları 18 ile 37 arasında değişen 48 heteroseksüel erkek ve kadın, çeşitli bel-kalça oranlarına ve göğüs boyutlarına sahip kadın figürlerinin siyah beyaz silüetlerini inceledi. Görüntüleri bir bilgisayar ekranında izlemeleri ve silüetin belinde bir şal gördüklerinde “M” tuşuna basmaları istendi. Katılımcılardan daha sonra görüntülerin her biri için çekicilik derecelendirmeleri istendi.

çekici yakışıklı erkek

Bu görevler sırasında araştırmacılar, her katılımcının elektriksel beyin aktivitesini kaydetmek için bir elektroensefalogram kullandılar.


Daha önceki araştırmalara paralel olarak, hem erkekler hem de kadınlar büyük göğüslü silüetleri küçük göğüslü silüetlere göre daha çekici olarak değerlendirdiler ve 0,6 ve 0,7 olan bel/kalça oranlarını 0,8 olan bel/kalçalara göre daha çekici olarak değerlendirdiler.

Araştırmacılar ayrıca daha çekici silüetlerin daha az çekici silüetlerden farklı şekilde işlendiğine dair kanıtlar buldular.

“Burada insan beyninin bu tür bedensel özellikleri ve aralarındaki farklılıkları 200 milisaniye (saniyenin beşte biri) kadar kısa bir sürede algılayıp işleyebildiğini gösteriyoruz. Ve bu beyin tepkileri görev gerekliliğinden etkilenmez, yani katılımcılara uyaranların çekiciliği sorulmadan önce beyinlerinin çekici vücut morflarına farklı tepkiler verdiğini bulduk. Pazhoohi, PsyPost’a verdiği demeçte, bu yanıtların ödül işleme ve karar verme ile ilişkili beyin bölgelerinden kaynaklandığını da tahmin ettik.

EEG ile beyindeki elektriksel hareketleri ölçtüler

Özellikle, bel-kalça oranındaki değişikliklerin ön singulat ve orbitofrontal korteks gibi frontal beyin bölgelerindeki aktiviteyi etkilediği görülürken, meme büyüklüğündeki değişikliklerin fusiform girus, precentral girus gibi arka parietal bölgelerdeki aktiviteyi etkilediği görüldü.

Ancak beynin fiziksel çekiciliği nasıl işlediği hakkında öğrenilecek çok şey var. “Bedensel çekicilik algısının nöropsikolojisi üzerine yapılan araştırma henüz başlangıç aşamasında. Örneğin, bedensel duruşlara verilen beyin tepkilerini veya erkeklerin fiziksel çekiciliğinin nörofizyolojisini anlamak, araştırılması gereken iki temel sorudur,” diye açıkladı Pazhoohi.

“Ayrıca, çalışmamızdan elde edilen bulguların da çoğaltılması ve genişletilmesi gerekiyor, çünkü yalnızca iki farklı göğüs boyutu ve üç bel-kalça oranı kullandık ve vücut şekli ve boyutlarında çok büyük bir çeşitlilik olduğunu biliyoruz.”

Dr. Pazhoohi, “Bunlar, bu araştırma alanında çok erken günler. Kültürün, cinsiyetin, yaşın fiziksel çekicilik algılarını nasıl etkilediğine ve bu algıları destekleyen beyin mekanizmalarına ilişkin sorular keşfedilmeyi bekliyor. Ek olarak, bu bulguların gerçek dünyadaki algılar, kararlar ve davranışlarla nasıl ilişkili olduğunun incelenmesi gerekir. Özetle önümüzde çok heyecanlı günler var!” ifadelerini kullandı.Kaynak:

  • Farid Pazhoohi, Joana Arantes, Alan Kingstone, Diego Pinal, Waist to hip ratio and breast size modulate the processing of female body silhouettes: An EEG study, Evolution and Human Behavior, Volume 41, Issue 2, 2020, Pages 150-169, ISSN 1090-5138, DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2020.01.001. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513819300091

Kas estetiği ile fit, atletik, kaslı ve sağlıklı bir vücut


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.